Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


Update 24-12-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais EnglishNew !      
Europa dansar på Titanic               

Martin De Vlieghere & Paul Vreymans


Europa håller på att sjunka medan vi blundar och dansar vidare. Workforall, en belgisk tankesmedja, har gjort en studie som visar att Europa ligger illa till och Sverige ligger i botten. Sverige och Danmark har haft den sämsta tillväxten 1984-2002 (36%), Irland den högsta (167%). Sverige har den största offentliga sektorn av alla länder. Skatterna på arbete är extremt höga i Sverige men låga på Irland.

Studien är mycket läsvärd, angriper mycket av EU-politiken och slaktar heliga kor. För den som inte är expert på nationalekonomi är det bara att hoppa över några tunga kapitel.

Göran Perssons prat om att det går bra för Sverige kanske gäller detta valår men bara om man jämför oss med andra urusla länder i Europa. Den som tittar på övriga världen och väljer en längre som tidsperiod ser tydligt att Sverige är ett ekonomisk fiasko. Tittar vi på antalet nya jobb i privar sektor hamnar Sverige återigen i botten.

Författarna analyserar också Laffer-kurvan samt den s.k. Armeykurvan. Lafferkurvan visar hur hög skatten ska vara för att ge maximala skatteintäkter. Armeykurvan tar också hänsyn till välfärd och jobbskapande. Den visar att redan vid 55% (offentliga utgifter som procent av BNP) ökar inte välfärden alls. Sverige ligger på 58% (1998)!
Snittet i Europa är 44%. Optimalt för tillväxten är en offentlig sektor på ca 30%.

Vad som är intressant i rapporten är att de stämmer av faktiska utfallen mot teoretiska modeller med multipel linjär regressionsanalys. För en lekman blir detta tungt men resultatet visar vad som händer om man ändrar en parameter. Antag att vi minskar de offentliga utgifterna med en procent. Vi kan då förvänta oss en ökning av tillväxten med 0.6%.

Några av de 16 slutsatserna i studien:
* Europa överkonsumerar och underinvesterar
* Europeiska länders offentliga sektor är för stora
* Europa överbeskattar vinster, löner och underbeskattar konsumtion
* Längre arbetstid skulle signifikant öka tillväxten
* Europa överreglerar den informella ekonomin (Min anm. T.ex. familjen, barnomsorg. )
* Eurons tidiga införande och stabilitetspakten har varit förödande för skapande av ökat välstånd.
* Europas arbetsstyrka är överkvalificerad
* Högre tillväxt leder till högre sysselsättning
Med en åldrande befolkning, hög pensionsskuld och hög statsskuld kommer Europa att sjunka om inget radikalt görs. Sverige tas upp som ett varnande exempel. Men det tror väl inga sossar på!? Göran Persson säger att det går så bra för Sverige. Läs också Hans Labohms artikel om sociala välfärdsmyterna.

Min egen slutsats av detta är att Sverige inte har en chans att komma tillrätta med arbetslösheten och utanförskapet om regeringen inte ger sig på skatterna och regleringarna. Lär av Irland som är det lysande undantaget i Europa. Plusjobb, nya arbetslagar beställda av LO kommer bara att förvärra det hela. Tyvärr kan de borgerliga inte förväntas hantera detta bättre.

Om vi vill öka de offentliga intäkterna om tio år i absoluta tal så ska vi sänka skatterna nu och minska offentliga sektorn. Det handlar om att vi i framtiden ska få råd att ta hand om våra gamla, ge ungdomar och andra ett jobb, bra utbildning m.m. Men vilket parti vågar säga detta när de bara ser till att maximera sitt valresultat? Sverige behöver en Thatcher eller Reagan som vågar stå för förändring och en ljus framtid. EU måste reformeras totalt och Europa måste avregleras.
The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe

Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public Sector
lacks productivity and is undoing the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops an alternative and workable supply-side strategy as well as effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about   Big Government,    poor public sector productivity   and for parents worrying about  their     declining standard of living    and
their    children's future.


the path to sustainable growth

free download here

  Webmasters, please link this pageEuropa håller på att sjunka medan vi blundar och dansar vidare. Workforall, en belgisk tankesmedja, har gjort en studie som visar att Europa ligger illa till och Sverige ligger i botten. Sverige och Danmark har haft den sämsta tillväxten 1984-2002 (36%), Irland den högsta (167%). Sverige har den största offentliga sektorn av alla länder. Skatterna på arbete är extremt höga i Sverige men låga på Irland.

Studien är mycket läsvärd, angriper mycket av EU-politiken och slaktar heliga kor. För den som inte är expert på nationalekonomi är det bara att hoppa över några tunga kapitel.

Göran Perssons prat om att det går bra för Sverige kanske gäller detta valår men bara om man jämför oss med andra urusla länder i Europa. Den som tittar på övriga världen och väljer en längre som tidsperiod ser tydligt att Sverige är ett ekonomisk fiasko. Tittar vi på antalet nya jobb i privar sektor hamnar Sverige återigen i botten.

Författarna analyserar också Laffer-kurvan samt den s.k. Armeykurvan. Lafferkurvan visar hur hög skatten ska vara för att ge maximala skatteintäkter. Armeykurvan tar också hänsyn till välfärd och jobbskapande. Den visar att redan vid 55% (offentliga utgifter som procent av BNP) ökar inte välfärden alls. Sverige ligger på 58% (1998)!
Snittet i Europa är 44%. Optimalt för tillväxten är en offentlig sektor på ca 30%.

Vad som är intressant i rapporten är att de stämmer av faktiska utfallen mot teoretiska modeller med multipel linjär regressionsanalys. För en lekman blir detta tungt men resultatet visar vad som händer om man ändrar en parameter. Antag att vi minskar de offentliga utgifterna med en procent. Vi kan då förvänta oss en ökning av tillväxten med 0.6%.

Några av de 16 slutsatserna i studien:
* Europa överkonsumerar och underinvesterar
* Europeiska länders offentliga sektor är för stora
* Europa överbeskattar vinster, löner och underbeskattar konsumtion
* Längre arbetstid skulle signifikant öka tillväxten
* Europa överreglerar den informella ekonomin (Min anm. T.ex. familjen, barnomsorg. )
* Eurons tidiga införande och stabilitetspakten har varit förödande för skapande av ökat välstånd.
* Europas arbetsstyrka är överkvalificerad
* Högre tillväxt leder till högre sysselsättning
Med en åldrande befolkning, hög pensionsskuld och hög statsskuld kommer Europa att sjunka om inget radikalt görs. Sverige tas upp som ett varnande exempel. Men det tror väl inga sossar på!? Göran Persson säger att det går så bra för Sverige. Läs också Hans Labohms artikel om sociala välfärdsmyterna.

Min egen slutsats av detta är att Sverige inte har en chans att komma tillrätta med arbetslösheten och utanförskapet om regeringen inte ger sig på skatterna och regleringarna. Lär av Irland som är det lysande undantaget i Europa. Plusjobb, nya arbetslagar beställda av LO kommer bara att förvärra det hela. Tyvärr kan de borgerliga inte förväntas hantera detta bättre.

Om vi vill öka de offentliga intäkterna om tio år i absoluta tal så ska vi sänka skatterna nu och minska offentliga sektorn. Det handlar om att vi i framtiden ska få råd att ta hand om våra gamla, ge ungdomar och andra ett jobb, bra utbildning m.m. Men vilket parti vågar säga detta när de bara ser till att maximera sitt valresultat? Sverige behöver en Thatcher eller Reagan som vågar stå för förändring och en ljus framtid. EU måste reformeras totalt och Europa måste avregleras.

 


About the authors:
martin_de_vlieghere

Dr. Martin De Vlieghere is economist and doctor of philosophy since 1993.  His PhD was written on the conditions of modernity in the works of Habermas and Hayek. He has been assistant professor at the Department of Philosophy of the University of Ghent. He is president of the "Free Association for Civilization Studies" and member of the board of directors of Nova Civitas
Paul Vreymans
is economitrist and advisor at the Free Institute for Economic Research. As an international businessman he is a close witness of Europe's industrial collapse and the rise of the parasitical bureaucratic complex. He is a founding member of the Brussels' think tank WorkForAll


Free institure for economic research

irish_success_story
scandinavian_model


Other articles on this site

Very recommended links:

mundell_noben_prize_lectureDr Robert A. Mundell's Nobel Prize Lecture:
"A Reconsideration of the 20th Century"

claiming that Supply Side Economics
leads to growth and price stability.

(
53 min. speach  Hosted by the Nobel Foundation )
(requires the Real-Player Plugin)Google
Web This Site


Big Government equals Bad Governance:

Big Public Spending means high Taxes,
High Taxes mean poor Growth.


big government
source : http://www.house.gov/jec/growth/function/function.pdf

Do You feel others should read this?
  Webmasters, p
lease link this page or mail it to a friendpremiertobback