Di Rupo's
Formateursnota

Big Government
Big Government leads to
Serfdom and Poverty


Mission Statement 
workforall
In ons sociaal model valt niemand uit de boot.  Alleen jammer dat de boot aan het zinken is  (Martin De Vlieghere

audio-podcastAudio Portal: Business & Economics 
Finance, Investment strategy & Economics
Podcasts from around the Globe
    ★ This week's Top Stories       ★ Hot Business News
 
   ★ The Big Picture Podcasts    Austrian economics
    ★ Audio Library (Archives)      Liberty network

"There will be no further Crash in our Lifetime", John Maynard Keynes
nanny state
  The WebThis Site
nieuws news markets
library audio-library
quotes video
data portal workforall
--

--


Di Rupo wil dat Vlaamse Spaarder opdraait voor Decennia Wanbeleid


vlaamse-interne-staatshervormingDi Rupo doet in zijn formateurnota voorstellen voor de sanering van de overheidsfinanciën. Hij wil de sanering financieren met 1/3 nieuwe belastingen, 1/3 nog repressievere belastingsinning, 1/3 beknibbelen op uitkeringen en 0,03 % ontvetting van de staat.

Niet minder dan 2/3 bijkomende inkomsten dus. Dat komt neer op een nieuwe verzwaring van het overheidsbeslag, terwijl zowel de Europese Commissie als de OESO ons demotiverend overheidsbeslag van 55% al onhoudbaar noemden voor burgers, bedrijven en economie.

Di Rupo’s nieuwe belastingen zullen ook vooral Vlaanderen treffen. Naar schatting voor ca 80% komen die nieuwe belastingsinkomsten uit Vlaanderen. Ze viseren immers quasi uitsluitend de -hoofdzakelijk Vlaamse- spaarder. 50% belasting op nominale beursmeerwaarden en 20% Roerende Voorheffing op nominale rente -die niet eens de inflatie dekt- komen neer op een sluipende confiscatie van het roerend vermogen. Daarbovenop wil Di Rupo ook nog hogere beurstaksen, 0,5% vermogensbelasting, en een erg nadelige regeling voor spaarboekjes… Een ideaal recept dus om hardwerkend Vlaanderen nog meer te ontmoedigen en investeerders uit de beurs weg te jagen.

Het gebrek aan evenwicht in Di Rupo’s formateursnota bewijst dat de PS niet wil saneren. Di Rupo wil het  onduurzaam socialistisch model bestendigen en die levensvisie naar Vlaanderen exporteren in ruil voor de onafwendbaar geworden communautaire hervorming. Zijn begrotingsvoorstellen zijn niet alleen onbillijk maar ook anti-economisch. Ze laten de perverse onevenwichten bestaan of zullen die nog versterken; met name:
  •  De demotivatie van de actieven
  •  Het buitensporig overheidsbeslag en betuttelende overregulering
  •  De inefficiëntie van het bestuursapparaat
  •  De negatieve reële return op sparen en investeren
  •  De rechtsonzekerheid, complexiteit en variabiliteit van het fiscaal stelsel
  •  Het tekort aan risicodragend kapitaal en ondernemers
Overregulering en inefficiëntie van het bestuursapparaat zijn de voornaamste oorzaken van onze verloren competitiviteit. Di Rupo laat die ongemoeid. Hij laat de meest voor der hand liggende besparingen op werkingskosten opvallend onaangeroerd: de overmaat aan bestuursniveaus, functionarissen en ambtenaars; de veel te dure administratie van de sociale zekerheid en verpolitiseerde ziekenfondsen, de veel te gulle “administratiekosten” voor de vakbonden, de politieke benoemingen in overheidsbedrijven, de augiasstallen in intercommunales en “sociale” huisvestingsmaatschappijen; de wijdversprijde  corruptie en belangenvermenging, de dubieuze “studieopdrachten” aan bevriende studiebureaus enz…

efficientie overheid

Een wezenlijke ontvetting van de staat hebben we nodig om het budgettair evenwicht en de competitiviteit te herstellen. Een vereenvoudiging ook van het belastingstelsel, privatiseringen, afschaffen van subsidies allerhande, en vooral een verschuiving van de belastingsdruk van directe naar consumptiebelastingen. Niets van dat alles vinden we in Di Rupo's formateursnota. Als onze politici die de EU aanbevelingen blijven negeren en de fundamentele onevenwichten niet zelf saneren dan zullen de financiële markten of het IMF ook België daar uiteindelijk toe dwingen. Een Grieks-Portugees scenario komt dan veel dichter bij dan velen denken.    lees verder:

   Méér daarover :
pensioenen zelfstandigen werknemers ambtenaren

belastingsdruk


EU_referendum-poll_results
When will they listen to the People's voice?
Selection of most recent Studies and Publications here  

The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public Sector lacks productivity and is undoing the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops an alternative and workable supply-side strategy as well as effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about Big Government,  poor public sector productivity  and for parents worrying about  their declining standard of living and their children's future.

Growth_government_size
anarchy 
Big Public Spending
means poor Growth.
Slow Growth
results in Poverty.


These are the key findings from our research
confirming the results of earlier studies such as this
which compared the growth differentials
of 30 OECD countries over 45 years 
( over 1000 data-pairs !!! )   
       
Don't  forget to

Thanks for linking  http://workforall.net  on Your website