Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English

Myten om skandinaviske velferdsstaten

Martin De Vlieghere og Paul Vreymans

The Brussels Journal har en svært interessant artikkel om den skandinaviske velferdsmodellen.

De tar utgangspunkt i en artikkel i Le Monde, som hevder at USAs sosiale modell er full av feil, og det samme er den franske. I stedet mener avisen at Europa skulle innføre den skandinaviske modellen. Denne skal iflg. avisen kombinere den anglo-saksiske sosiale modell med økonomisk effektivitet med med Kontinental-Europas modell for velferdsytelser. Denne konklusjonen kommer fra Bruegel, en ny Brussel-basert tenketank etablert etter initiativ fra franske og tyske myndigheter.

Et paper publisert fra Ghent-universitetets institutt for sosialøkonomi trekker samme konklusjon. Tittelen er: Fiscal Policy Employment and Growth: Why is the Euro Area Lagging Behind. Dette paperet var sponset fra regjeringshold. Men dette er en typisk politisk pamflett, for i datautvalget glimrer Irland, Spania [før Zapatero - vår anm.] og Portugal med sitt fravær.


Juks

Det er rent juks å utelate disse tre landene, som har hatt den sterkeste økonomiske veksten i det "gamle" EU. Når de i stedet tar med utenforlandet Norge, der 20% av BNP stammer fra oljevirksomheten, ser vi det tydelig. Dette er ikke forskning, dette er en ideologisk pamflett for å understøtte den konklusjonen myndighetene gjerne vil ha. Personer med professorkompetanse vil normalt vite bedre enn å sette sammen et så skjevt utvalg. Men uansett bestillingsverk og positiv omtale hos det europeiske mediavenstre, den skandinaviske modellen er en myte.

Myten faller
irish_success_story

 I 1970 var svensk velstandsnivå 25% større enn Belgias og landet lå på en 5. plass. I 2003 hadde Sverige falt fra 5. til 14. plass, mens Belgia lå på 12. plass. I samme periode falt Danmark fra 3. til 7. plass, og i 1970 lå landet hakk i hæl på USA/Sveits. Finland gjør det ikke noe bedre. Landet falt fra 9. til 15. plass i periodem 1989-2003. Men Irland har i denne perioden svingt seg opp fra 21. plass til 4. plass. Men dette passer det ikke professorene å ta med i analysen. Vi kommer til hvorfor.

Hvis vi ser på nye arbeidsplasser, har Belgia en netto nyskapingsrate på 8% i perioden 1981-2003. Sverige og Finland har ikke netto skapt noen nye arbeidsplasser på 20 år.scandinavian_model Danmark har gjort det litt bedre, for der gjorde man arbeidsmarkedet mer fleksibelt. Det ble  lettere å si opp folk, i bygningsbransjen ble oppsigelsestiden satt til én arbeidsuke, 5 dager. Ledighetstrygden ble tidsbegrenset, og den kunne bli stoppet om yngre folk nektet å akseptere jobber selv om de lå under ens kvalifikasjonsnivå. Men selv om dette seknet ledigheten noe, fjernet det på ingen måte årsaken til ledigheten.

Sammen med Italia har altså de tre nevnte nordiske landene Sverige, Danmark og Finland den dårligste velstandsutviklingen i hele EU, så dette kan da umulig være et eksempel til etterfølgelse?Skattene – nok en gang

big governmentDen amerikanske økonomen James Gwartney har studert årsakene til forskjeller i performance i OECD-landenes økonomi, sammelignet med USA. Han har funnet en direkte korrelasjon mellom skattenivå og økonomisk vekst. Jo høyere skattenivå, desto lavere vekst. Jo høyere skattenivå, desto lavere incentiv for borgerne til å bidra til landets produksjon. Ikke overraskende: Jo mer penger staten tar fra de produktive, desto mer ressurser havner i offentlig sektor, hvor intet produseres. [Det er bare sosialister som tror at staten gjør noe produktivt]

Vi er ikke i tvil om at professorene i Brussel har skjønt dette, men siden rapporten var et statlig bestillingsverk, valgte de å utelate de voksende økonomiene, særlig Irland, for Irland har valgt en annen resept, som neppe klinger vel i sosialdemokratiske øreganger.

Tilfellet Irland
Irland har gjort det utenkelige, noe som ville holdt Stoltenberg, Halvorsen, Valla, ja hele kobbelet våken om natten.

Irland har kuttet gjennomsnittlig skattebelastning drastisk, fra 53% i 1985 til dagens 35%. Dette har ført til en årlig velstandsøkning på nesten 6% de siste 18-20 år, og antall nye jobber (netto) har økt med 50%. Dette har ført Irland opp fra 21. til 4. plass i OECDs velstandsrangering.

Her ser vi en klar og tydelig demonstrasjon av hvilken pris man må betale når man biter på Stoltenberg/Halvorsens skjønnmaling ved navn "mer satsing på fellesskapsløsninger". De burde sagt: Mer satsing på velstandsreduksjon.

Den irske skattemodellen legger opp til det de kaller et "fair tax system". Man beskatter arbeid og kapital mindre, men legger større vekt på konsum-beskatning. Nå er ikke vi i Dyrk Mammon spesielt fascinert av å diskutere slike skattemodeller, for vi mener at en 35% gjennomsnittsbelastning er alt for høy.

Dette er basert på vår prinsippielle oppfatning om at det er den som skaper verdiene som eier dem, og at statlig tvangsmessing annektering av andres produksjonsresultet er umoralsk. Irland har ikke senket sine sosiale ytelser, den økonomiske veksten har ført til at disse kan opprettholdes. Men den som setter trygghet foran frihet fortjener ingen av delene, og vi er således ikke for sosialdemokratisk fordeling basert på produksjonsøkning pga. drastiske skattesenkninger.

dublin harbour

Dublin Harbour


Effekten av skattereduksjon

Men allikevel, vi ser klart og tydelig at reduksjon i skattenivået gir økonomisk fremgang, og dette motsier konklusjonen om at den skandinaviske modellen er noe å trakte etter. Vi ser også klart at den norske klappjakten på "de rike" ikke vil føre noe sted hen, annet enn inn i stagnasjonen.

Hadde Irland senket nivået ytterligere, f.eks. til 10%-15%, ville de nok opplevd en enda større aktivitet og vekst. Landet virker jo som en magnet på utenlandske selskaper, det er neppe tilfeldig et Microsofts europeiske hovedkvarter ligger i Irland, og ikke i Brussel, Paris, Milano eller Berlin.

NEW ! ! !
The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans
 
Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe continues to lag behind. In spite of its high productivity, high level of development, knowledge and labour ethics,  Europe's growth is weak and remarkably dissimular among regions.  France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. They all progressed with less than 44% over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same 20-year period. In half a generation Ireland metamorphosed into Europe's second richest country, creating jobs for all.
 
The main cause of Europe's weak growth is its oversized Public Sector.
Europe's public sector lacks productivity and is undoing the entire Private Sector's productivity gains, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down big Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book shows with facts and figures why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian demand stimulation have failed. It also devellops a workable supply-side strategy and effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This easy-reading book is destined to become a manual for economic recovery. It is a data-reference for students and politicians interested in wellfare, in growth, and in social models. It is a classic for economists concerned about Big Government, and for all citizens worrying about their children's future or questionning their declining standard of living.
Find the Summary here
 

martin_de_vlieghere

Dr. Martin De Vlieghere is economist and doctor of philosophy since 1993.  His PhD was written on the conditions of modernity in the works of Habermas and Hayek. He has been assistant professor at the Department of Philosophy of the University of Ghent. He is president of the "Free Association for Civilization Studies" and member of the board of directors of Nova Civitas. 
Paul Vreymans
is economitrist and advisor at the Free Institute for Economic Research. As a businessman he was a close and priviliged witness of Europe's industrial downfall and the rise of its bureaucratic society. He is a founding member of the Brussels' think tank "WorkForAll".  
 

PART 1 - The Economics of Taxation
In a first part of this working paper, we discuss the newest developments in macro-economic theory and taxation policies. We have special attention for theory relative to optimising tax receipts by Laffer (1985) and the Barro-Armey theories (1990-1995) concerning optimising prosperity growth and optinising income distribution. We compare the taxation policies in different social models, and have particular interest whether the Scandinavian model is suited for maximizing growth and creating new jobs.

PART 2 - The Causes of Growth Differentials: Empirical Research
In the second part we search for the causes of European growth differentials by means of multiple regression. The main conclusion is that two factors of the public policy mix cause weak growth performances: excessive public spending and a demotivating tax structure, on the one hand, and over- consumption with a lack of savings and investment on the other hand. We conclude that the public sector in most European countries is far too large, depriving the private sector of the recourses to realize its full wealth potential.

PART 3 - Ireland versus Belgium : A Case Study
In part three we make a case study analysing the performances of two countries with opposite public policies: Ireland's with low public spending and a flat tax structure and Belgium with high levels of public spending and a heavy direct tax burden. We analyse the effects on growth, budget, public debt, job creation and social expenditure. We conclude that only stimulation of the supply-side of the economy rescue Europe's generous social system and provide sustainable recourses for the challenges of its fast ageing population. This confirms the overwhelming importance of production and investment as the prime social objective.

Part 4 - Loosing Overweight: A slimming Cure for Big Governments.
In part four, we look at possible scenarios on how to reduce the public spending as the most effective way to restore dynamism and growth. On the basis of simulations we investigate the possibilities and consequences of a budget-freeze in real terms. We analyse whether pruning bureaucracy and the parasitical sector can free resources and return our workforce to its real task of creating wealth, and ultimately restore efficiency and competitivity of both private and public sector.

Free institure for economic research    


Big Government equals Bad Governance:
Big Public Spending means high Taxes and poor Growth.

big government
source : http://www.house.gov/jec/growth/function/function.pdf

Do You feel others should read this?
 P
lease link this page or mail it to a friend


Skandinavijos mitas  Iki šiol lyg ir manoma, jog Skandinavijos šalys yra geras pavyzdys, kaip galima vienu metu turėti ir paternalistinę valstybę, besirūpinančią socialine gerove, ir rinkos ekonomiką. Dažniausiai Skandinavijos šalys laikomos vienomis turtingiausių, ir jų pavyzdys lyg ir rodo, jog socializmas gali būti labai naudingas. Bet ne viskas taip gražu, kaip teigia Martin De Vlieghere, Paul Vreymans ir Willy De Wit – didžiųjų Skandinavijos ekonomikų efektyvumas tėra mitas:


premiertobback