Nieuwsbrief
Achtergrond en Opinie
over Economie en Samenleving

Een zwaar overheidsbeslag
leidt tot slavernij en armoede
The WebThis Site

 

Martin De Vlieghere: "In ons sociaal model valt niemand uit de boot. Alleen jammer dat de boot aan het zinken is" -  Mission Statement
ronald-reagan
Government is not the solution to our problems;
Government  IS  the problem !   (Ronald Reagan)
news markets
library
video data portal
Don't forget to

Please also visit our Economics Audio Portal
podcastBusiness & Economics Audio Portal
  Economics, Finance & Investment strategy
Podcasts from around the Globe  

Schuldenklok België

Meest gelezen
Budgetstop: noodzakelijk & haalbaar
Vlaktaks : Een maat voor niks
Fairtax: eerlijke verdeling belastingdruk
5% Welvaartsgroei is géén Utopie.
Welvaartvast pensioen en generatieconflict

"Wij verkiezen een Führer" M.DeVlieghere
De Mythe van het Scandinavisch Model
Oorzaken van Europese groeiverschillen
Europa's Sociaal Model: sprookje & feiten
Ronald Reagan was een knap Econoom

Vlaktaks, fairtax of lowtax ?
De ziekte van de Waalse herstelplannen
 

Belastingconcurrentie
Belastingsconcurrentie tussen landen is goed. Internationale overeenkomsten die de wedijver uitschakelen zijn slecht. Laat overheden wedijveren om de gunst van burgers, spaarders en fabrieken, net zoals bedrijven concurreren om de gunst van de klant. Net zoals concurrentie bedrijven dwingt tot productiviteit, bevordert belastingconcurrentie zuinige
gebruik van publieke fondsen. Belasting- concurrentie bevordert zo de efficiëntie van openbare diensten, vermindert de verkwisting van en bevordert welvaart voor allen.
Leer de Logica en de Voordelen van
belastingsconcurrentie in deze korte Video:

 

Inflationair lage rente baat alleen Bankiers
Analyse van Europese Stagnatie.

Het mirakel Ierland. (The Celtic Tiger)
Machtige ambtenaren en onvrije burgers
Aanbodeconomie,
Trein dubbel zo duur als auto

Het Iers Model: De Perfecte Synthese.
De fiscale Blunder van Paars
Belastingverlagingen vergen deregulering
Generatiepact bestendigt Roofbouw
Politiek - door Toon Hermans
Hoe ontstaat een crisis?

Staat ons Welvaartsmodel op instorten?
Kennismaatschappij en Welvaartsstaat.
Een Argentijnse crisis in Europa
Paars wanbeleid: Apres nous le deluge
België: De fiscale politiek van Paars,
Een beter Marshallplan voor Wallonië.

De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
Hoe Ierland de Fiscale Fraude oploste
Repartitiestelsel oorzaak van pensioencrisis
De filosofie van de Vrijheid in Beeld
Columns R.Aernoudt, DJ Eppink, G.Noels

Budgetstop: Slankheidskuur voor overheid
Keynes is dood
Citaten en Quotes

DJ Eppink over een
Realistisch Europees Project

eppinck

Engels - Frans
English Newsletter
Frensh, Italian and other languages


.

Het Wirtshaftswunder
Hoe kon Duitsland zich
na de oorlog
zo snel herstellen?
 
In 1945 lag Duitsland in puin. De grote steden vernietigd, miljoenen productieve burgers gesneuveld, en miljoenen straatarme vluchtelingen. De  bevolking leed armoede en honger. Erhard koos radicaal voor het model van de vrije markt. Hij weigerde alle staatsinterventie. Eén jaar na de afschaffing van prijs- en productiecontroles was de productie al met 81% gestegen en10 jaar later was W.Duitsland al de motor van de Europese economie...  lees méér daarover hier
of hier:
Het Duitse Wirtschaftswunder door Vincent De Roeck

Is belasting Diefstal ?
belasting is diefstal
Een opmerkelijk debat ten gronde tussen
Prof. L.Stevens en Toine Manders
  
Alleen de Staat en de Maffia gebruiken dwang
en zelfs dreiging met geweld om zich voor hun "diensten" te laten betalen. De overheid
verdedigt haar dwang met het excuus
dat burgers niet bereid zijn tot vrijwillige bijdrage
voor de collectieve voorzieningen:
voor wegen, voor onderwijs en politie...  

Dat is een drogreden: de private sector slaagt  er immers wél in de financiering van collectieve voorzieningen rond te krijgen zónder dwang of geweld. Neem het voorbeeld van shopping centra.
Daar  zijn alle collectieve voorzieningen privaat gerealiseerd in vrijwillige samenwerking.

Straten, parkings en beveiliging zijn privaat gefinancierd zonder dwang noch overheid.
De kwaliteit van de voorzieningen is er zelfs
veel beter dan de publieke diensten van de stad:
Gratis parking, keurige toiletten, airco op straten en pleintjes... Comfort dus in plaats van stadsstoepen
met valkuilen, hondenpoep en parkeerboetes.

Ook de drogreden van "Free riding" (niet-kopers, wandelaars die meegenieten zonder enige tegenprestatie) vormt er geen enkel probleem. 

Op dezelfde basis van vrijwilligheid  kunnen privéverzekeringen even goed de sociale zekerheid  organiseren.  Dwang is alleen nodig als men aan klanten totaal ongewenste diensten wil aansmeren
of iets wil verkopen tegen een veel te hoge prijs.


Dwang is dus (vrijwel altijd vermijdbare)

initiatie van geweld. Belastingen staan daarom
op hetzelfde moreel niveau als diefstal.

"Wie dwang gebruikt is schuldig aan moedwillig geweld. Dwang is inhumaan."
Mahatma Gandhi

  


Asociaal "Free Rider" gedrag
Waar mensen samenwerken op basis van vrijwilligheid komt "free rider" gedrag nauwelijks voor. In vrije en concurrentiële omgevingen gedragen mensen zich van nature fair en solidair omdat de interactie met anderen het gevolg is van een vrije keuze en mensen de interactie en de prijzen als billijk ervaren.  Ook beseft men veelal  onbewust de voordelen en de rationaliteit van wederkerige fair-play en dat primeert boven korte termijn winstbejag. De morele sanctie van de groep volstaat om occasioneel asociaal gedrag binnen de perken te houden. Vrijwillige solidariteit is dan ook de ultieme informele verzekering omdat ze sympathie en vrijwillig wederkerigheid opwekt.

De staat biedt alleszins géén oplossing voor het marginaal verschijnsel van"free riders" omdat  dwang van overheden als onrechtvaardig wordt aangevoeld, antipathie opwekt, en daarom juist free rider gedrag in de hand werkt.  Occasioneel asociaal gedrag biedt  alleszins geen verantwoording voor een overmatige overheid die de helft van de vrucht van onze arbeid ontneemt en die 170 miljoen mensen vermoorde in de laatste 100 jaar oorlog en daarenboven nog veel méér doden veroorzaakte door armoede en ondervoeding. 
Mensen kunnen veel efficienter samenwerken en leven op basis van vrijwilligheid zonder de verkwisting van het overheidsgeweld.
ECB Veroorzaakt zelf Inflatie
De ECB verwijt inhaligheid aan vakbonden ondernemers en speculanten. Ze zouden
té hoge lonen en prijzen eisen en zo inflatie veroorzaken. Inflatie kan evenwel maar ontstaan als té veel geld achter te weinig spullen aanzit. Het is juist de ECB die té veel geld drukt en de geldgroei liet ontsporen tot 12% terwijl max.4,5% was afgesproken. DeECB verzaakt daarmee aan haar opdracht inflatie te bestrijden, en is integendeel oorzaak nr 1 van ons aller koopkrachtverlies.
Belgie's officiële inflatie loopt al op tot 5.8%,
maar in realiteit is dat wellicht al 8 of 9%.
zie ook: Is de Kredietcrisis voorbij?
De puinhopen van J.M. Keynes

In 1936, publiceerde John Maynard Keynes zijn "General Theory of Employment, Interest, en Money". Weinig boeken hebben zo'n katastrofale invloed gehad op het beleid. Keynes' dirigistische theorie verschafte namelijk de voorwendsels voor wat overheden het liefste doen: geld uitgeven. Keynes' theorie was een godsgeschenk voor politici die er de motieven in vonden om de basisingrediënten van een gezonde vrije markteconomie: goudstandaard, sluitende begroting en open competitieve markten te vervangen door inflatoir fiatgeld, begrotingstekorten en dirigisme.  WOII is grotendeels verklaarbaar vanuit Hitler's waanzinnig Keynesiaans beleid. Ook de   huidige monetaire crisis is het gevolg daarvan .

Inkomensbelasting
"Een samenleving die een individu berooft van de vruchten van zijn arbeid is strikt genomen geen samenleving, maar een roofbende die bijeengehouden wordt door geinstitutionaliseerde bendewetten."   Ayn Rand

Solidariteit

"Neem nou sociale zekerheid. De jongeren hebben altijd bijgedragen om de ouderen te steunen. Vroeger hielpen de jongeren de ouderen uit plichtsbesef en een gevoel van liefde.
Zij dragen nu bij aan de steun van iemands anders ouders vanwege dwang of angst. De vrijwillige steun versterkte de familiebanden; de gedwongen steun verzwakte deze."
Milton Friedman


communisme, fascisme en de milieubeweging

Tsjechisch president Vaclav Klaus leefde
50 jaar onder een communistisch regime. Hij herkent in de milieubeweging vele aspecten van het communistische denken en doen. zie het interview met Glenn Beck.


Kort
Grenzeloos wanbestuur 4
Nadat E.Schouppe 1,5 miljard € verlies had opgestapeld, en voor zijn ontslag 2 miljoen € kreeg, verkocht NMBS in 2006 ABX voor één € aan "3i" (Rothschilds). Nauwelijks 18 maand later staat ABX al voor 24 miljard BF in de vitrine. Parlementair onderzoek naar malversaties komt er niet.

Grenzeloos wanbestuur 3
Guy Quaden, de (sinds invoering van de Euro eigenlijk overbodig geworden)  gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), verdiende in 2007 474.792 Euro. Dat is 37% méér dan ECB voorzitter Trichet en zelfs 4x méér dan FED voorzitter Bernanke.

Grenzeloos wanbestuur 2
 
180 snoepreisjes
in business class naar Antillen voor Nederlandse rechters, politiemensen en belastingadviseurs kosten belastigsbetaler tot 42.000 Euro het stuk.

Grenzeloos wanbestuur 1
Antwerps ambtenaar 5 jaar thuis
met behoud van wedde

Grenzeloze Arrogantie 2
Midden de 9 maand aanlepende crisis
stuurt België politieke adviseurs
naar Kosovo


Grenzeloze Arrogantie 1
Terwijl het Europees parlement tegen de volkswil haar nieuwe grondwet goedkeurt, beschuldigt het Rusland van
ondemocratische verkiezingen.

Bouwgrond 590 € binnen tien jaar
omdat de overheden 18.000 hectare voorziene woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden riskeert bouwgrond binnen tien jaar drie keer duurder te worden. Als de overheid niet ingrijpt, kost een vierkante meter bouwgrond in 2017 gemiddeld 590€.

Groot Overheidsbeslag heeft negatieve invloed op Levenskwaliteit. 
58.000 burgers van de EU plegen jaarlijks zelfmoord; Méér dan het aantal verkeersdoden en HIV/aids-doden. België heeft zelfs méér dan dubbbel zoveel zelfmoorden (24/10000) als verkeersslachtoffers (10/10000)  bronnen :  Europees Parlement   en  Studie over vuurwapenbezit en criminaliteit

Kleine eigenaars willen verkopen
Tussen de tien en twintig procent van de kleine eigenaar-verhuurders in België overweegt om hun woningen te verkopen omdat de overheid het hen steeds maar moeilijker maakt.    
D
S 06-08-2007
De drankengroep rond biermerk Haacht Primus, wint geschil tegen Belgische Fiscus.  Het oordeel in beroep over een aanslag van 1986 zal de Belgische staat zo'n 3 miljoen euro kosten inclusief 1,8 miljoen euro intresten   (DeTijd  17/08/2007 )
Zonder steun overheid sluiten we
"Zonder overheidsteun sluiten we Luikse ovens. We zijn niet van plan emissierechten te kopen of te transfereren uit het buitenland om de tweede hoogoven in Luik langer open te houden"  zegt topman Mittal van ArcelorMittal.  " De Belgische overheid moet maar met een oplossing komen." 
Terence Kealey legt uit waarom overheidsubsidies voor research verspilling zijn en de technologische vooruitgang hinderen.

Hoge Raad Financiën viseert spaarders
Doe de spaarders de verlaging van de arbeids- fiscaliteit betalen zo advieseert de Hoge Raad van Financiën. Een nieuwe belasting op de uitkering van pensioenkapitaal en een belasting van 30% op spaarinkomen en winst op aandelen. Over de evidenste compensatie: besparing op uitgaven geen woord.
Zie ook: Te gek voor woorden     Méér over de HRF

België is te dik. De 'body mass index' van de staat ligt 3,9 procentpunten te hoog. Volgens het strenge dieet dat twee Leuvense economen uitwerkten, zouden de uitgaven de volgende vier jaar met maar 2,58 procent mogen stijgen. België is te dik, te zwaar. Dat zeggen twee Leuvense economen, Wim Moesen en Kristof De Witte. Ze berekenden, zoals diëtisten, een soort body mass index (BMI) voor landen.  volledig rapport hier...


podcastSecessie
het recht op afscheiding


De enige effectieve manier om revoluties en  burgeroorlogen te voorkomen is volkeren het recht op zelfbeschikking te geven. Paul BelienWanneer de inwoners van een gebied in een volksraadpleging te kennen geven dat ze niet langer deel uit willen maken van de staat waar ze totdantoe toe behoorden, en  zelf een onafhankelijke staat willen vormen of zich bij een andere, staat willen aansluiten, moet hun wens gerespecteerd worden.  Kleine staten met gedecentraliseerd bestuur kennen niet alleen een grotere vrijheid; ze zijn economisch bovendien veel succesvoller dan centralistische super-staten. 
Radio Vrijheid interviewt Paul Belien over het recht op afscheiding. Belien onderscheidt territoriale secessie: het recht van een deelstaat om uit een unie van staten te treden en institutionele afscheiding: het recht van individuen en groepen zich aan ongewensten publieke diensten te onttrekken. Hij beschrijft voorbeelden en de voordelen van secessie en kleine bestuursentiteiten.


De inefficiëntie van overheidsdiensten is geen toevallige ongelukje van mismanagement of gebrek aan ijver en kennis van ambtenaren. Inefficientie is gewoon een eigenschap van overheidsdiensten omdat  overheidsdiensten de concurrentie vervalsen en een excessieve vraag genereren naar de (gratis of gesubsidieerde) overheidsdiensten.

Middelen worden zo afgewend van goederen en diensten uit de privé sector die een veel hoger nut opleveren. Overheidsdiensten verbreken zodoende het prijsmechanisme en zorgen aldus voor een suboptimaal gebruik van middelen waardoor nuttiger diensten
die het hardst nodig niet of onvoldoende worden aangeboden.

Het eindresultaat van door overheid georganiseerde dienstverlening is ook meestal kunstmatig gestandaardiseerde diensten van lage kwaliteit – gemodelleerd naar de smaak en eisen van de overheid. Dit in tegenstelling tot die op de vrije markt die gediversifieerde diensten aanbiedt en  gevarieerde wensen van veelvundige individuen voldoet. Naast de puur economische gevolgen heeft staatseigendom nog een ander gevolg voor de samenleving; het vervangt noodzakelijkerwijs de harmonie van de vrije markt door conflict."

A great collection of radio interviews and audio reports about everyday life, personal choice and public policy.  Featuring the wisest thinkers s.a  Nobel Prize laureates Lucas, Friedman, Becker, Engerman, Vernon Smith and many others.. .."Mijnheer De Leeuw, u kiest niet voor ons, wij kiezen zelf"
Reactie van studenten op de open brief van Rudy De Leeuw (ABVV)

Boodschap aan Paul Magnette :

Minister van overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) haalde de voorbije dagen zwaar uit naar de Europese Commissie, omdat de ze besparingen aan onze overheid oplegt. “Als de overheid te weinig uitgeeft, dan komt er een recessie”, zo claimt Magnette verbolgen.  Nochthans zijn het niet besparingen maar juist de buitensporige overheidsuitgaven die de PIGS de das hebben omgedaan. Besparingen zijn juist de remedie die Duitsland's economie weer gezond heeft gemaakt.  (lees de bijdrage van Willy De Wit hier)

Splitsing euro kan België doen barsten (Derk Jan Eppink)
De euro heeft twee structurele defecten. Ten eerste werd de begrotingsdiscipline niet effectief afgedwongen en komen de huidige pogingen tien jaar te laat. Ten tweede probeert de muntunie een culturele kloof tussen Noord- en Zuid-Europese landen te overbruggen. Europa's monetair-culturele scheidslijn loopt dwars door België, zij valt in feite samen met de communautaire grens. Zuid-Europese landen als Griekenland en Italië waren altijd gewend te spenderen en te devalueren, terwijl het Noorden spaarde en investeerde. De euro probeert van Grieken Duitsers te maken, maar dat is tot mislukken gedoemd.  Landen als Griekenland en Italië hebben in de eurozone hun concurrentiekracht verloren en zijn veroordeeld tot recessie en depressie zonder uitzicht.

De les van Zweden: er is (een goed) leven zonder de euro

Hypokriete Overheid zelf verantwoordelijk voor stijgende Energieprijs
Elektriciteitsproducenten krijgen nog slechts zo'n 39% van wat de consument betaalt. De rest gaat naar distributiekosten van de intercommunale monopolistist EANDIS en naar belastingen, heffingen en taksen. De stijging van de energiefactuur sedert 2007 is uitsluitend toe te schrijven aan de overheid zelf.


Totaalprijs

Aandeel producent
(Electrabel, Luminus, Nuon,..)

Aandeel
Overheid

Aandeel
EANDIS

2007

671

325

194

152

2012

833

324

236

273

Stijging:

+ 24%

- 0%

+ 22 %

+ 80% !!!


Massale Kapitaalvlucht uit Europa brengt Instorting Euro dichterbij


DEXIA - GH - ARCO DEBACLE

Karel De Gucht: "België gaat naar de kloten"
 'België gaat naar de kloten'. Maar wiens schuld is dat? In de eerste plaats die van de voorbije generaties van politici die ons opzadelden met een onwerkbare en geldverslindende staatsstructuur en kaduke openbare financiën....De overheid heeft kunstmatige behoeften gecreëerd die geweldig duur zijn, maar niet essentieel voor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij.  Durf dan toch keuzes te maken, want het is onbetaalbaar. Toen ik jong was, functioneerde de maatschappij ook, hoor. En er waren veel minder regels en veel minder systemen.  (Karel De Gucht in Humo)

Pijnloze oplossing van de Crisis is een fictie (Geert Noels)

Bellens beschuldigd van Corruptie
Topman van Belgacom Didier Bellens (PS signatuur) is formeel in verdenking gesteld wegens passieve corruptie. In ruil voor wat "tegenprestaties in natura" zou hij zou het statige Belgacom gebouw in het centrum van Bergen met zo'n 2800m² vloeroppervlakte hebben verkocht voor 618.000 €. Naar schatting minder dan een kwart van de werkelijke waarde. Volgens andere ramingen zouden alleen al de autsostaanplaatsen zoveel waard zijn. Koopster van het gebouw, Edmée De Groeve, eveneens van PS signatuur is gewezen voorzitster van de Nationale Loterij en werd eerder al genoemd in verscheidene corruptiezaken. Bellens ontkent de aantijgingen.
 
‘Less is more' beter voor Europa. - Marc De Vos
Voor de zoveelste keer probeert Europa wanhopig de dag des oordeels voor de schuldencrisis uit te stellen. Het Europese crisismanagement blijft beperkt tot de aanpak van de onmiddellijke liquiditeitssymptomen en blijft de onderliggende solvabiliteitsproblemen ontkennen. De Europese hoogmoed van het establishment laat zo het Europroject ontaarden in een drama met als kostprijs een generatie schuldslavernij voor de Zuiderlijke eurozwakkelingen.

België-Zwitserland 0-5: Evaluatie van Twee Politieke Systemen

Ervaringen van een Vlaamse crisismanager in Wallonië

Di Rupo wil dat Vlaamse Spaarder opdraait voor Decennia Wanbeleid
vlaamse-interne-staatshervorming

Di Rupo doet in zijn formateurnota voorstellen voor de sanering van de overheidsfinanciën. Hij wil de sanering financieren met 1/3 nieuwe belastingen, 1/3 nog repressievere belastingsinning, 1/3 beknibbelen op uitkeringen en 0,03 % ontvetting van de staat. 2/3 bijkomende inkomsten komt neer op een nieuwe verzwaring van het overheidsbeslag, terwijl zowel de Europese Commissie als de OESO ons demotiverend overheidsbeslag van 55% al onhoudbaar noemden voor burgers, bedrijven en economie.

Di Rupo’s nieuwe belastingen treffen ook vooral Vlaanderen (ca.80%). Ze viseren immers quasi uitsluitend de (hoofdzakelijk Vlaamse) spaarder. 50% belasting op
nominale beursmeerwaarden en 20% Roerende Voorheffing op nominale rente -die niet eens de inflatie dekt- komen neer op een sluipende confiscatie van het roerend vermogen. Daarnaast wil Di Rupo ook nog hogere beurstaksen, 0,5% vermogensbelasting, en een erg nadelige regeling voor spaarboekjes… Een ideaal recept dus om hardwerkend Vlaanderen nog meer te ontmoedigen en investeerders uit de beurs weg te jagen.

Het gebrek aan evenwicht in Di Rupo’s nota toont aan dat de PS niet wil saneren. Di Rupo wil het  onduurzaam socialistisch model bestendigen en die levensvisie naar Vlaanderen exporteren in ruil voor de onafwendbaar geworden communautaire hervorming. Zijn begrotingsvoorstellen zijn niet alleen onbillijk maar ook anti-economisch. Ze laten de perverse onevenwichten bestaan of zullen die nog versterken; met name:

 • De demotivatie van de actieven
 • Het buitensporig overheidsbeslag en betuttelende overregulering
 • De inefficiëntie van het bestuursapparaat
 • De negatieve reële return op sparen en investeren
 • De rechtsonzekerheid, complexiteit en variabiliteit van het fiscaal stelsel
 • Het tekort aan risicodragend kapitaal en ondernemers
Overregulering en inefficiëntie van het bestuursapparaat zijn de voornaamste oorzaken van onze verloren
competitiviteit. Di Rupo laat die ongemoeid. Hij laat de meest voor der hand liggende besparingen op werkingskosten opvallend onaangeroerd: de
overmaat aan bestuursniveaus, functionarissen en ambtenaars; de veel te dure administratie van de sociale zekerheid en verpolitiseerde ziekenfondsen, de veel te gulle “administratiekosten” voor de vakbonden, de politieke benoemingen in overheidsbedrijven, de augiasstallen in intercommunales en “sociale” huisvestingsmaatschappijen; de wijdversprijde  corruptie en belangenvermenging, de dubieuze “studieopdrachten” aan bevriende studiebureaus enz…

Een wezenlijke ontvetting van de staat hebben we nodig om het budgettair evenwicht en de competitiviteit te herstellen. Een vereenvoudiging ook van het belastingstelsel, privatiseringen, afschaffen van subsidies allerhande, en vooral een verschuiving van de belastingsdruk van directe naar consumptiebelastingen. Niets van dat alles vinden we in Di Rupo's formateursnota. Als onze politici die de EU aanbevelingen blijven negeren en de fundamentele onevenwichten niet zelf saneren dan zullen de financiële markten of het IMF ook België daar uiteindelijk toe dwingen. Een Grieks-Portugees scenario komt dan veel dichter bij dan velen denken.    lees verder:De Droomwereld van drie Euro-musketiers (Eppink)Reynders zegt dat de Eurofanaten de Griekse Knoeiboel kenden

Brengt Democratie Welvaart ?
Een essay over Vrijheid, Etatisme en Economie

Mega-schandaal in Griekenland:
Premier Papandreou verdient miljarden aan financiële crisisVN gedoogt nieuw Gesjoemel in perverse Emissiehandel
JP morgan, Citibank, Fortis, Rabobank en Goldman Sach haalden superwinsten uit onnodige productie en vernietiging van HCFC-22 gassen met perverse milieu-effecten voor gevolg. 


1 mei: Travaillistisch Conservatisme Troef

Desovjetiseer het onderwijs !
Stop met het financieren van de scholen, financier de ouders.

"Keuze voor zonne-energie was fout"  (Freya)
Ten opzichte van het rendement is zonne-energie het duurst van allemaal', erkent Freya Van den Bossche (SP.A). "En toch hebben we iedereen massaal in die richting geduwd". Zonne-energie kost ons allen elf maal méér dan windmolens, en zowat 33 maal zoveel als traditionele energiebronnen. In sommige delen van Vlaanderen zal als gevolg van deze SPa-hype de jaarlijkse elektriciteitsfactuur met 150€ stijgen.

Regering Leterme verzweeg alarmerend schuldenrapport Planbureau
Volgens het stilgehouden "Working Paper 23-10'" van het Planbureau moet de federale overheid tegen 2015 maar liefst 36% van haar uitgaven schrappen...  of voor 36% nieuwe belastingen heffen, wil België zijn rekeningen kunnen blijven betalen.  Lees het rapport van het Planbureau hier

Sp.a denkt iets verder, maar lang niet ver genoeg.
Sp.a-politica Caroline Gennez wil dat Vlaanderen “iets” doet aan zijn eigen regelneverij. "Anders dreigt ook Vlaanderen stil te vallen". De politica wil meer bevoegdheden over Ruimtelijke Ordening,  kinderopvang enz. decentraliseren naar de gemeenten. "Zij kennen de noden op het terrein en kunnen sneller optreden". Merkwaardige wending. Centralisme en de meegaande regelneverij zijn juist  socialistische concepten. Zo hebben we de mega-bureaucratie van het zo verfoeielijke "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen" juist te danken aan haar Sp.a-peter Steve Stevaert. Elk weldenkend mens weet intussen wel dat zulke centrale planning onwerkzaam is en de economie ten gronde richt. Gennez' decentralisatie kan daaraan nauwelijks verhelpen. Regelneverij moeten we niet decentraliseren en verfijnen maar gewoon afschaffen,  evenals trouwens al de politieke speeltuinen van overtollige bestuursniveau’s.   Méér daarover hier.

La Libre Belgique schrijft dat DC&Co, het voormalige revisorenkantoor van  PS-minister van Pensioenen Michel Daerden fictieve offertes maakte om de indruk te wekken aanbestedingsprocedures rond de evenementenhall "Country Hall" regelmatig verliepen. De malversaties in PS kringen bereiken stilaan weer het pre-crisis-peil. Dit nieuwe schandaal komt er amper twee weken nadat PS-poulain Fernand Koekelberg wegens dubieuse benoemingen en een snoepreisje van 100.000€ terugtrad.

Weer grenzeloze Blunders van het milieu-beleid
Subsidiëren van energiezuinige wagens heeft een maatschappelijke kost van 1.000 € per ton CO2 reductie. Te vergelijken met een kostprijs van 10 tot 30 € per ton CO2 uitstootreductie in de industrie....   Er is nood aan een grondige en deugdelijke kosten-batenanalyse om te komen tot een verantwoorde milieu-politiek.   Lees de volledige visietekst van Metaforum Leuven hier.

Dit jaar barst de schuldenzeepbel
2011 wordt een rampjaar. De grote schuldenzeepbel die zich in de overheidskassen verbergt, zal ontploffen. Dat is de onheilspellende bood-schap van de Zweedse filosoof en publicist Johan Norberg. ‘De heropleving van de economie is een fata morgana. Ze is gebaseerd op goedkoop geld en schulden. De dag dat de geldstroom opdroogt, is de schade niet te overzien.’

Europese Mandarijnen (Derk-Jan Eppink)
Achter de schermen van de Europese Commissie
(audio-debat naar aanleiding van de publicatie van Eppink's boek)

De Betoging in Brussel werd een betoging tegen Vlaanderen.
Een Regering kunnen wij wellicht nog even missen,
maar zonder staatshervorming gaan wij de dieperik in.

Ierland en de Euro:
De Muntcrisis Die Milton Friedman Had Voorspeld

euro-single-currencyDe inflatoir lage eenheidsrente heeft de Ierse en Spaanse koopwoede en immo-zeepbellen veroorzaakt. Al aangemoedigd door goede economische vooruitzichten en hun oplopende inflatie kregen de Ieren bij de invoering van de Euro er plots spotgoedkoop geld bovenop. Hun respons op de negatieve reële rente was even rationeel als voorspelbaar. Weloverwogen hebben Ierse en Spaanse bouwlustigen en bedrijven die artificieel lage rente in hun investeringbeslissingen ingecalculeerd. Ze hebben het ongebreidelde aanbod van goedkoop krediet opgenomen en massaal geïnvesteerd in vastgoed. Niet dierlijke irrationaliteit, maar onaangepast monetair beleid van de monetaire unie lag aan de oorzaak van hun beslissingen. In de decentralisatie van het monetair beleid ligt ook de oplossing voor de Euro-crisis.

Topeconoom Armstrong:
"Economische storm onheilspellender dan Grote Depressie"
"Europa had de euro nooit mogen invoeren"


IMF: België moet volgend jaar 110 miljard dollar vinden
België 3° meest kwetsbare land ter wereld (Econoshock)


Topman Wereldbank wil goud als 'wisselanker'

  Staatshervorming Plan Z
Het succes van Het Zwitsers staatsmodel:
Bevoegdheden en Fiscale Autonomie op Kantonnaal Niveau
vlaamse-interne-staatshervorming 
Volgens het IMF kent België het meest centralistische bestuur ter wereld.
Het gebrek aan regionale en provinciale autonomie remmen zowel de Vlaamse als de Waalse welvaart. Regionalisering van nationale bevoegdheden helpt ons nauwelijks verder. Een doorgedreven federalisering van bevoegdheden naar een decentraal en democratisch verkozen beleidsniveau is aangewezen. Beperking van provinciale autonomie zou het centralisme en de machtsconcentratie op het centraal niveau alleen maar versterken.   lees waarom het Zwitsers staatsmodel zo succesvol is... 

LVSV : "Open Brief Aan Dirk Verhofstadt"

Waarom de Euro onhoudbaar is en hoe hij uiteen zal vallen
Rodney Leach (NRC Handelsblad)

matrin-de-vlieghereMartin De Vlieghere over de Economische Crisis
Dr. Martin De Vliegere hield voor het Rothbard Instituut een uiterst interessante een lezing over de economische crisis en het relancebeleid. Hij zoekt in de werken van Nobelprijslaureaat Friedrich Hayek naar het antwoord op de vraag of we eerst nog een peridode van hyperinflatie zullen ondergaan vooraleer de onafwendbare deflationaire sanering inzet. 

Schuldencrisis nog generatie lang voelbaar (T. Mirow- EBWO)

  Ploeteren door de Vlaamse Bureaucratische Modder

Peter Leyman (VOKA) heeft gelijk: onze ondernemingen kampen niet alleen met een buitensporige belastingdruk en torenhoge loonlast.   Vlaamse ondernemers moeten ook alsmaar vaker opboksen
tegen de remmende bureaucratie en regelneverij van de Vlààmse overheid.   Vooral het Vlaams Ruimtelijk Beleid betekent een onhaalbare drempel voor starters en een zware handicap voor bedrijven.

Sociale Zekerheid op Krediet
Volgens Geert Noels leven we in de westerse wereld ver boven onze stand. In België minstens 10%.  Ons welvaartspeil is kunstmatig, met schulden gefinancierd, en de factuur doorgestuurd naar de kleinkinderen. Die illusie in stand houden met langdurige grote overheidstekorten is een misdaad tegen de volgende generatie. Paul Krugman misbruikt Keynes om ons nog meer schulden aan te praten.

Sociale zekerheid legt beslag op 31,8% van ons Nationaal Inkomen.

Solidaire Responsabilisering naar Zwitsers Voorbeeld

Waarom geen Staatshervorming naar Zwitsers Model ?

Groot-Zwitserland. Mag Vlaanderen er ook bij?

Niet minder dan 63% van de bevolking van de EU regio's die aan Zwitserland grenzen wil zich liever van de EU en zelfs hun huidige staat afscheuren en bij Zwitserland aansluiten.

Bekentenissen van een afvallig socialist (Video)

Alleenstaande Belg werkt 214 dagen per jaar voor de staat

Ongehuwde kinderloze werknemers werken in België 214 dagen per jaar om belastingen en taksen te betalen. Pas op 3 augustus valt de "belastingvrije" dag.  Dat laat hen slechts 151 dagen om in hun eigen onderhoud te voorzien zo leren berekeningen van het "Institut Molinari". Ons land scoort qua fiscale druk op de 26ste plaats van in totaal 27 landen. Enkel Hongarije doet het slechter.

Efficientie Belgische Overheid: 28e op 30 OESO landen
In ruil voor de torenhoge belastingdruk krijgen we van de Belgische overheid bitter weinig levenskwaliteit terug. Dat blijkt uit een studie van Petercam  In de rangschikking van efficiënte overheden laat België enkel nog Italië en Hongarije achter zich, maar het moet zelfs de Grieken laten voorgaan.

België kreeg er nog eens 13.000 Overheidsbeambten bij

Brugpensioen op 50 is schande!

België heeft duurste staatsaparaat van Europa
Vakbonden werken elke poging tot sanering tegen.

De grenzen van Keynes
Griekenland helemaal niet de slechtste in de schuldcrisis

De Grenzen van de solidariteit
(Geert Noels - video)

Weetje voor verontrechte Burgers: Knevelarij is een Strafbaar Misdrijf


De keizer-koster mentaliteit van onze Regelgevers
Luc Van den Bossche (tot inkeer gekomen vader van Freya)


  Dossier Pensioenen 

De Markantste Feiten van
het Belgisch Pensioenstelsel

In Afwachting van Daerden's lang verwachte Groen-
en witboek een voorsmaakje dat alvast de aard en
de omvang van de pensioencrisis schetst.
.
De Pensioencrisis Is Geen
Demografisch Probleem

Niet vergrijzing, maar het repartitiestelsel
vormt het probleem

Over de Onzin van een Vermogensbelasting
Met het populistisch voorstel voor een vermogensbelasting wil SP.a achterban
laten geloven dat ons sociaal stelsel met nieuwe belastingen kan worden gefinancierd. 
Dit ideologisch geïnspireerde SP.a voorstel voor een vermogensbelasting is naïef en populistisch omdat het erop neerkomt lopende uitgaven te financieren met vermogen. Zo’n formule is nog best te vergelijken met het opstoken van de meubels om het huis nog enkele dagen warm te houden. In de wetenschap dat zelfs de totale confiscatie van al ons onroerend vermogen niet zou volstaan om de staatsschulden te delgen is een vermogensbelasting de kortste weg naar het bankroet.
 

De heersende kaste heeft zich tot doel gesteld om, ondermeer via het onderwijs, de samenleving om te vormen tot een kweekvijver voor zombies die haar gezag aanvaarden en normaal vinden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ‘eindtermen’ waarin doelstellingen zijn opgenomen die het morele innerlijk en de ‘attitudes’ van de mens betreffen...


  Dossier Fraude IPCC Klimaatonderzoek - Climategate 

De milieulobby lijkt er in te slagen "het milieu" te verheffen tot het "Gouden kalf" van de 21e eeuw en alle en zin voor proportie en rationaliteit uit het milieudebat te weren. Zelfs mensenrechten, welvaart en democratie moeten wijken voor de nieuwe afgoderij. Wie nog durft te twijfelen aan Al Gore’s klimaatalarmisme krijgt het etiket “negationist" opgekleefd, erger nog dan Holocaust loochenaars. Nochthans tonen lekken uit het VN klimaatonderzoek aan dat de klimaatlobby "Global warming" systematisch overdrijft. Antiglobalistische motieven beheersen de klimaattop eerder dan ecologische bekommernissen. Die agenda dreigt de wereldhandel te ontwrichten en vooral ontwikkelingslanden en het milieu meer kwaad te doen dan goed.
 


Ruzie tussen EU en NMBS over dodelijke Treinramp
Het was méér dan tien jaar wachten op de concrete Europese normen voor het intercompatibel veiligheidssysteem dat al in de Europese directieve van 1996 werd aangekondigd  zegt NMBS-topman Marc Descheemaecker. Door het jarenlange wachten daarop, is cruciale tijd verloren” Het oorspronkelijk  concept van het ETCS werd al meerdere malen door de snelle technologische evolutie achterhaald. Van de laatste upgrade lopen nog maar een paar proefprojecten.

Minister Daerden over onze pensioenen
Minister van Pensioenen Michel Daerden werd deze week in de Senaat ondervraagd hoe ver het nu staat met de hervorming en betaalbaarheid van ons pensioenstelsel. Daerden antwoorde dat hij niet overhaast te werk wil gaan. Hij belooft een groenboek én een witboek later op het jaar. Eerder had Daerden al verklaard dat de uitbetaling van de pensioenen tot 2011 geen enkel probleem stelt.  Geen  paniek dus…
Onze pensioenen zijn in goede handen

Schouppe wil ook in België kilometerheffing
Of hoe Schouppe zijn blunders bij de NMBS hoopt af te betalen

Hoe hoger het diploma, hoe lager de kans op werk
Of hoe gratis onderwijs maatschappelijke evenwichten ontwricht

Gedetacheerde Ambtenaren strijken dubbele wedde op
Didier Reynders (MR) en Bernard Clerfayt (MR) praten de misbruiken goed

Einde van de Europese democratie
Ook Tsjechische President Vaclav Klaus geeft verzet op en tekent het verdrag van Lissabon

De wonderbaarlijke bekering van Paul De Grauwe
Over heilzame deflatoire correcties en inefficient Keynesiaans relancebeleid

De Terugkeer van het Utopisch Socialisme bij de VN.
Niet het kapitalisch Systeem is Oorzaak van de Crisis maar ons Monetair Stelsel
Ons Kapitalistisch systeem moet NIET worden omgevormd tot een Zweeds Sociaal model zoals VN Econoom Jeffrey Sachs beweert. We hebben alleen een eerlijk monetair stelsel nodig. Dit zal pas billijk zijn en bijdragen tot optimale toewijzing van productiefactoren als de geldgroei nul is of hoogstens wordt beperkt tot de groei van de reële economie. Terugkeer naar de goudstandaard is een valabele optie...

Jeffrey Sachs' klimaatalarmisme in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen is bombastisch en bedoeld om de conferentie te laten meestappen in de wereldwijde bureaucratie van emissierechten. Politici hebben die CO2  certificaten nu al omgeturnd tot een fictieve maar wél onmisbare grondstof in productieprocessen waarvan zij straks de mate van schaarste en de regionale toewijzing zullen bepalen. Ze verzwaren niet alleen de productiekosten, maar ze vervalsen vooral de concurrentie. Productiekosten worden losgekoppeld van de marktrealiteit, met al de scheeftrekkingen van dien. Voorkennis van politieke scheeftrekkingen dreigt de globale emissiehandel de doen ontaarden in één grote zwendel.

Sociale en Economische Gevolgen van de Budgettaire Ramp

Belgische politici lijken de ernst van de budgettaire ramp nog steeds niet te onderkennen. Di Rupo (PS) blijft zich verzetten tegen besparingen onder het devies dat hij de “huidige generatie niet wil opofferen voor die van onze kinderen”. Ook Marianne Thijssen (CD&V) onderschat de hoogdringendheid voor de sanering. In een recent radio-interview noemde zij de besparingseisen van de CD&V en VLD jongeren dan wel terecht, maar vond ze momenteel niet opportuun. Verantwoordelijke beleidslui zouden beter moeten weten. Met name dat Staten wel degelijk kunnen falen en dat we verkwistingen beter vandaag nog stoppen dan morgen, welke kromme redeneringen Keynesiaanse professoren daarover ook mogen verzinnen.     lees verder hier...

Weetje: Goudvoorraden Nationale Bank van België

1988=1303 Ton
1989=1176 Ton
1992=973 Ton
1995=799 Ton
1996=596 Ton
1998=297 Ton
1999=258 Ton (+27 T.bij ECB)
2004=257 Ton (+27 T.bij ECB)
2005=218 Ton (+27 T.bij ECB)

Regering wil Roerende Voorheffing verhogen tot 25%
De regering kiest voor allerslechtste optie. Een verhoging van de directe belastingen is juist het slechtste wat ons land in de huidige omstandigheden kan overkomen. De maatregel zal destructieve gevolgen hebben voor de koopkracht en de economie. Zelfs Keynes was het daarover eens.
De kolonisering van de huiskamer
Matthias Storme stelt waarom politieke overtuiging geen excuus mag zijn voor journalisten om huis- kamers binnen te dringen en geen criterium voor al dan niet subsidiëring van scholen of kinderopvang.

Gouden parachute van 530.000 euro voor Happart
Happart is verbaasd over de polemiek en noemt zijn vertrekpremie een "sociale" verworvenheid. Waals parlement verzaakt aan terugvordering onder voorwendsel van hoge gerechtskosten.

Trends publiceert op haar web-site de aktuele prijzen van bouwgrond in België. Daaruit blijkt dat  Vlaamse bouwgrond ruim drie maal(!) zo duur is als de Waalse. Dit is het rechtstreeks gevolg van het geregionaliseerd ruimtelijk beleid en het kunstmatig georchestreerd bouwgrondtekort in Vlaanderen. Die doelbewuste bouwgrondschaarste betekent een schandalige hold-up  op de Vlaamse welvaart door de Vlaamse politieke kaste. Onze veel te dure bouwgrond veroordeelt immers jonge gezinnen tot het armtierig bestaan van twee voltijdse loopbanen en 25 of 30 jaar schulddelging. Vlaamse bouwgrond- prijzen kunnen in één pennentrek tot het Waals niveau worden herleid. Het volstaat dat ook Vlaanderen voldoende verkavelingsvergunningen uitschrijft. Maar Vlaamse politici blijven liever de Ruimtelijk regelgeving misbruiken om haar bureaucratie en intercommunale vetpotten in stand te houden.
Dat daarvoor duizenden Vlaamse gezinnen in zware problemen komen zal hen een zorg wezen. 
Gemiddelde Bouwgrondprijzen in België (€/m²)
West Vlaanderen 143,05   Luik 39,69
Oost Vlaanderen 147,89   Henegouwen 42,45
Antwerpen 148,40   Namen 41,17
Limburg 111,59   Luxemburg 31,98
Vlaams Brabant 174,38   Waals Brabant 78,22
Vlaanderen 145,06   Wallonië 46,70

Aha-erlebnis: Atlas Schrugged
Het verhaal van een samenleving die op apengapen ligt omdat haar meest productieve burgers weigeren nog langer uitgebuit te worden. Door Inge Geerdens

Meta Nieuwsportaal
De nieuwsverzamelaar voor  wie de wàre toedracht zoekt achter de dagelijkse
portie politiek correcte indoctrinatie van Big Media, Big Bankers en Big Government.

Cortebeeck blundert met nieuwe belastingseisen
ACV voorzitter Luc Cortebeeck krijgt quasi unanieme kritiek voor zijn recente budgettaire voorstellen. Pas terug van Davos en Genève stelt de vakbondsman doodleuk voor de taksen in ons al overbelast land nog wat te verhogen. De progressiviteit moet naar omhoog, vindt hij, en de belastingkorting voor pensioensparen moet worden afgeschaft. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen luidt zijn gekend populistisch devies. Voor vakbonden kan de belastingsdruk nooit hoog genoeg zijn. Dat belastingsontvangsten de Laffer-curve volgen en zelfs dalen als de belastingdruk te hoog wordt zal hen een zorg wezen. Zolang we maar met zijn allen maar juist even arm worden.  Dat Cortebeeck weinig begrip heeft voor economische wetmatigheden was al langer gekend. Maar blijkbaar heeft hij nu ook elke voeling met zijn eigen basis en de realiteit verloren. De hardste verwijten krijgt Cortebeeck immers nog uit eigen rangen. Arbeiders pikken het niet meer dat hun vakbond de last van jarenlang profitariaat en misbruik van de sociale zekerheid weer eens op de kromste ruggen wil leggen. "Het is nu aan de parasitaire overheidssector om te besparen" is de algemene eis. Velen stellen ook vragen bij de meerwaarde en legitimiteit van wereldvreemde vakbondsleiders in advies- en beheerraden van publieke instellingen zoals de Nationale Bank. Vakbonden hebben geen mandaat onze mon,etaire politiek te bepalen. Hun ideologische inbreng leidt alleen leidt tot chaos. De ondergang van Dexia, Ethias en Arcofin hebben hun incompentie in financiële en beheerszaken afdoende aangetoond.

Geen crisis voor Diplomaten en Toppolitici
De prijzen van tophotels zijn dit jaar met 10 procent gestegen door de toenemende vraag van diplomaten en toppolitici. Suite's tussen 15000 en 65000 US$ per nacht (!)  blijken beter in trek dan ooit tevoren.


Blunders Justitiepaleis Antwerpen: Wiens Fout?
 De uiteindelijke kost voor het Antwerps justitiepaleis werd 3,3 maal groter dan eerst begroot. Het bouwwerk is intussen verkocht en terug geleased voor een huurprijs van 12 miljoen Euro per jaar ( 480 miljoen BF). Voor datzelfde bedrag kan men 10.000 gezinnen een huursubsidie van 100€ per maand geven het huisvestingsprobleem van gans Antwerpen oplossen. De blunders zijn flagrant en  systhematisch.  Steeds meer waarnemers twijfelen dan ook aan de goede trouw van de bouwheren. 
Het wanbeheer bij publieke projecten belooft niet veel goeds voor de Lange Wapperbrug....

Het failliet van het interventionisme

Er is zware Inflatie op Komst.
De adepten van een Inflatoire politiek teisterden deze week nog eens de Belgische finaciële pers met hun gekende Keynesiaanse paarderemedies tegen de crisis. Eerst kwam Prof. Van Cloot, hoofdeconoom van Itinera de “vastberaden geldschepping” van de FED (en de ECB) nog eens aanprijzen. Wat later op de week herhaalde prof. De Grauwe zijn gekend pleidooi voor deficit spending, terwijl de ganse politieke klasse ons hun "slimme investeringen" kwam aanpraten.  Waarom inflatoire geldschepping, deficit spending en nieuwe overheidsingrepen ons alleen maar dieper in deze schuldencrisis kunnen duwen hoort U  in deze podcasts

Waarom de Vlaamse bouwgrond zo duur is en de Files zo lang
10 jaar Centrale Planning van het Ruimtelijk Beleid
martin de vlieghereSedert het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in 1999 werd ingevoerd is de gemiddelde prijs voor bouw- en industriegrond verdriedubbeld en zijn de Vlaamse wegen dichtgeslibd zoals nooit eerder. Tien jaar centrale planning van ons ruimtelijk beleid hebben onze bouwgrondmarkt ontredderd en ons verkeer herschapen in chaos. Mensen staan uren in de file en de afbetaling van hun veel te dure bouwgrond veroordeelt gezinnen tot het armtierig bestaan van twee voltijdse loopbanen en 25 à 30 jaar schulddelging. Het ruimtelijk beleid is veel te restrictief en belastingen op bouw en industriegrond veel te hoog.  Een ruimtelijk beleid dat gezinnen levenslang laat afdokken voor de vergunning van een existentiële behoefte zoals onderdak stinkt naar schandalige uitbuiting.  lees verder hier

bouwgrond

Dure bouwgrondprijzen vinden we netjes afgelijnd uitsluitend boven de taalgrens.

Het is een direct gevolg van onbehoorlijk ruimtelijk beleid in Vlaanderen. bron: Knack    Detailkaart hier           

De Kostprijs van gelijkheid: 50-65 % van elke herverdeelde Euro

Moet de Vlaamse overheid wel efficient zijn ?
Vlaanderen ontbeert elk middel om haar doelmatigheid te meten, laat staan te verbeteren.

Rothbard Instituut brengt de "Oostenrijkse Economie"  in 8 Audio's.
De bijzonder informatieve seminaries economie van Koen Deconinck zijn nu integraal beschikbaar in mp3 formaat—ideaal om jezelf achter het stuur, op het perron, of waar dan ook bij te scholen over de dieperliggende oorzaken van de economische crisis en de basisbeginselen van de Oostenrijkse Leer.
Relanceplannen zullen depressie nog verergeren.
Zal de aangekondigde New Deal met een voorziene geldinjectie in de economie van 1.000 miljard dollar een nieuwe zeepbel creëren, met als bijkomend probleem het ontstaan  van enorme begrotingstekorten, die we gaan doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen?  Is die geldcreatie, gebaseerd op Keynesiaanse inzichten,  trouwens wel nodig en is stimulering van de consumptie wel de juiste aanpak? Het lijkt ons nuttig om even te rade te gaan bij de befaamde Frans econoom J.B.Say.

Hoe een andere financiering van ons hoger onderwijs
de concurrentie, innovatie en kwaliteit zou bevorderen.  (LVSV)

Leuvens Topeconoom dwaalt:
De Grauwe pleit voor méér overheidsschulden

Burgers en Gemeenten verstikken in regels van Vlaams Gewest

Belgie blijft derde in wereldrangschikking van de Fiscale Ellende (2009).

Belgische Schulden aan het Buitenland alarmerend gestegen
We verliezen niet alleen onze sterbedrijven aan het buitenland. Ook onze schulden tegeneover buitenlandse schuldeisers neemt met snel tempo toe. Momenteel zou al 56% van de Belgische staatsobligaties in buitenlandse handen zijn. Tien jaar geleden was dat nauwelijks 16% meldt deTijd.

Vlaamse Regellast wordt nu ook voor Gemeenten te gortig
'Pure waanzin', zo noemt Mark Suykens, directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de wetten- en decretendiarree van de jongste maanden. 'Nooit eerder zijn er zoveel nieuwe regels gemaakt als nu. Heel wat gemeenten geven het voorbeeld voor hun burgers en leggen nieuwe Vlaamse regelgeving gewoon naast zich neer omdat ze het niet langer kunnen slikken.

Dirigisme verlaagt productiviteit en schaadt welvaart
martin de vlieghereRijkelijk laat waarschuwt de Hoge Raad van Financiën voor het ontsporend begrotingsterkort. Hoog tijd dus voor België om zijn prioriteiten te herschikken en zijn economie van ballast te ontdoen. Veel publieke projecten zijn wellicht verdedigbaar in een hoogconjunctuur, maar zijn niet langer haalbaar in een acute crisis. Bij hoogste prioriteit moeten we alles stopzetten wat ons meer last bezorgt dan nut: overregulering, overtollige bestuursniveaus, en ons ingewikkeld belastingstelsel.
De nieuwe spaarreggulering: nieuwe aanslag op spaarders
Vanaf 1 april 2009 mag de rente voor traditionele spaarrekeningen niet hoger meer zijn dan 3%. Een belangrijk effect van het overheidsingrijpen is dat de competitie tussen banken wordt uitgeschakkeld en de marktwerking zwaar wordt aangetast. Kleine banken zullen geen betere voorwaarden meer kunnen aanbieden. Ander nadelig gevolg van dit cadeau aan grootbanken is een verdere centralisatie van het banksysteem.

Regering geeft discriminerende Kapitaalgarantie
op aandelen ACW holding Arcofin
De ACW-holding Arcofin heeft o.m. via speculatieve put-opties grote pakketten aandelen Dexia gekocht aan een gemiddelde koers van ± 17,31 euro. Op vandaag verliest Arcofin op die speculaties ±90% van haar inleg of zowat 3,5 miljard euro. Dit is méér dan haar een eigen vermogen (3,17 md €.), zodat aandeelhouders-cooperanten van Arcofin eigenlijk hun kapitaalinleg kwijt zijn. De bevriende ACW zuil krijgt nu van de regering een kapitaalsgarantie op al hun aandelen zodat de belastingsbetaler straks volledig opdraait voor de roekeloze speculaties van de ACW-vakbondsbonzen. Eerder had de regering vergeefs gepoogd de Dexia aandelen kunstmatig op te krikken via een een kapitaalsverhoging
40% boven(!) de beurskoers en met immense staatsgaranties op Dexia's interbancaire kredieten zelfs ten gunste van haar Amerikaanse probleemdochter FSA.
Fortis aandeelhouders konden op minder sympathie rekenen: zij werden uit hun eigendomsrecht ontzet tegen een fractie van de waarde van hun bank. En dat terwijl Dexia er veel slechter voorstond dan Fortis Bank: Dexia had een roekeloze hefboomratio (schulden/eigen vermogen) van 40; Fortis van 25, Dexia had een catastrofale blootstelling aan rommelkredieten van 677% van zijn eigen vermogen; Fortis gelukkig maar van 117%

In vergelijking met solvabiliteitsbedreigende problemen bij Dexia waren de Fortis problemen slechts  tijdelijke liquiditeitsproblemen. De Centrale Bank kon en had die moeten oplossen, maar de ECB bleef oorverdovend stil. De redding van de ACW-zuil is ongetwijfeld maatschappelijk wenselijk. Maar de kost van die redding heimelijk afwentelen op Fortis en belastingbetaler via complexe achterkamerdeals en zelfs druk op het gerecht is een democratie onwaardig. De manifeste discriminatie van Dexia tegenover Fortis dreigt straks processen te ontketenen die ons land in een onontwarbaar juridisch kluwen storten. De financiele chaos komt daarmee weer dichterbij. Niet bepaald bevorderlijk voor België's credit rating. 
 

 Ernstige problemen in de euro-zone 
Het renteverschil tussen de Italiaanse en Duitse 10jaarsrente is op vrijdag 13 (!) opgelopen tot 55%. Op haar laatste veiling heeft de Italiaanse Schatkist slechts €7,23 miljard van de verwachte €8 miljard kunnen plaatsen omdat banken hun verliezen willen beperken. Eerder deze week pleitte Prof. van Grauwe voor tussenkomst van de ECB. Luidt dit het begin van het eind in van het Europees Monetair Stelsel?              lees ook : Hoe Europa de vrije markt ontwricht.
  De grootste overcapaciteit zit bij de bureaucratische sector
martin de vlieghereOnze overheid is in hetzelfde bedje ziek als onze banken, autobouwers en huizenbouwers. De diensten die ze aanbiedt zijn onbetaalbaar geworden en hebben een slechte prijs/kwaliteitsverhouding. Onze overheden kampen met oververzadigde markten, met overcapaciteit en een financieringsmodel gebaseerd op het piramidespel van oneindige groei van krediet en bevolking. Onze sociale zekerheid en pensioenomslagstelsel zijn onhoudbare verzekeringsstelsels zonder beleggingen noch reserves. Indien banken, overheid en autobouwers niet drastisch saneren,dreigt een 'meltdown' waarin de ene de andere meesleurt. Hun massale overcapaciteit in stand houden via herkapitalisering verlengt alleen maar het onafwendbare saneringsproces. Vooral de overheid moet snel en drastisch snoeien in haar dolgedraaide bureaucratie zoniet stevent België af op een Ijslands financieel Debacle.  
     De zoveelste onzinnige bureaucratie:
Hilde Crevits' (CD&V) verplicht energiecertificaat voor woning ( 200 à 400€ !)

  Fortis: goede huisvaders in opstand tegen politieke arrogantie
Fortis aandeelhouders trotseren de bangmakerij van de BNP-Fortis top en nauwelijks verholen chantage van de regering. Op de BAV zullen aandeelhouders kennelijk NEE stemmen tegen achterkamerdeals die achter hun rug werden bedisseld. Het wantrouwen tegen het financiëel establishment en de regering is groot. Velen zien een zware discriminatie in de krenterige steun van de regering voor Fortis in vgl met de royale steun aan bevriende bankiers Dexia, Ethias en de de ACW holding Arcofin die zelfs een kapitaalsgarantie voor hun aandeelhouders (!!!) versierde. Als klap op de vuurpijl zou Fortis een nieuwe BNP-deal moeten slikken die nog minder aandeelhouderswaarde oplevert dan de vorige. Ook top- deskundigen prof. De Grauwe en Prof. Schoors zijn tegen de rampzalige uitverkoop van Fortis Bank aan Frankrijk aan een bradeerprijs, en verdedigen meerdere haalbare alternatieven met beter potentiëel. Testaankoop, Modrikamen, Deminor en Ping An stemmen tegen. "Sinds sept. 2008 hebben beslissing- en om onderdelen te verkopen, gestuurd door de Belgische regering, de waarde van Fortis tenietgedaan, en de belangen van de aandeelhouders van Fortis geschaad", luidt het in hun persmededeling. De helft van de niet georganiseerde aandeelhouders keurt de BNP deals af. ( Zie poll Tijd/Echo )
           
  Werkdruk remt Kinderwens bij Vrouwen
 Schandalige uitbuiting door de overheid laat gezinnen tijd noch geld voor kinderen

'Vrouwen kunnen moeilijk hun kinderwens realiseren door de zware combinatie van werk en gezin', zegt Christine Van Peer, auteur van een studie in opdracht van de Vlaamse overheid. Het nataliteitsdeficiet treft niet alleen meer arbeidersgezinnen maar nu ook hoogopgeleidenen. Dit ondergraaft het fundament van onze samenleving. De arbeidsdruk treft nog altijd vooral de vrouwen. Publieke inspanningen om mannen bij het huishouden te betrekken en kinderopvang betaalbaar te maken zijn slechts symptoombestrijding en verhelpen niet de fundamentele oorzaak van ons nataliteitsdeficiet: de uitbuiting van de werkenden. Dank zij de uitzonderlijke Vlaamse productiviteit zou een werkweek van 30 uren hoogproductieve arbeid ruim moeten volstaal om een welvarend bestaan te bekostigen, waarin tijd zat is voor een evenwichtig gezinsleven, voor een degelijke opvoeding en voor sociale ontplooiïng.
  Maar de hoogproductieve Vlaming wordt uitgebuit. Helemaal niet door zijn werkgever zoals vakbonden, groenen en socialisten voorhouden, maar door de veel te zware overheid. Er is immers niet alleen de veel te progressieve gemiddelde belastingsdruk van 50%, maar daarenboven nog de talloze verborgen taksen, geniepig geïnd via staatsmonopolies en hun woekerprijzen voor electriciteits-distributie,
afvalverwerking,             gas, water, mobilofoonlicenties enz. Komt daar nog bij de inflatoire geldschepping en de woekerprijs die intercommunales aantrekenen voor een perceeltje bouwgrond. Parasiterende overheidsorganen dragen individuele schuld aan deze maatschappij-ontwrichtende uitbuiting die de koopkracht uitholt en Vlaamse gezinnen noodzaakt tot de onmogelijke combinatie van twee voltijdse loopbanen met een gezinsleven. Daarenboven dringt de dolgedraaide zinloze bureaucratie alsmaar dieper door in het privéleven zodat de zwaar uitgebuitte gezinnen nooit nog de sereniteit en rust vinden waar ze recht op hebben.              
 
  Een unieke videoreeks van het Rothbard Instituut.
Hierin legt Koen Deconinck de wortels van de huidige financiële crisis bloot. Hij vertrekt bij de essentiële economische inzichten en bouwt die stap voor stap op naar de verklaring voor de huidige crisis.
Daarmee is dit een volwaardige mini-cursus economie op zich.

 
 EU-Commissie maant België tot verlaging fiscale druk            
België moet de fiscale druk verlagen, de concurrentie op de energiemarkten verbeteren en de participatiegraad op de arbeidsmarkt versterken. Dat heeft de Europese Commissie woensdag aanbevolen in haar jaarlijkse evaluatie van de structurele economische hervormingen in de EU-lidstaten.
 
  Verkoop Fortis aan BNP Paribas brengt Belgen van de Regen in de Drop
 

Arcofin (ACW) heeft o.m. via speculatieve optiecontrakten 250 miljoen aandelen Dexia gekocht aan een gemiddelde koers van ± 17,31 euro. Op vandaag moet Arcofin op deze speculatie zowat 3,5 miljard euro verliezen, méér dan haar een eigen vermogen ( 3,17 miljard €.). De regering wil nu garanties geven aan de cooperanten-aandeelhouders en dus de belastingsbetaler laten opdraaien voor de roekeloze speculaties van de vakbondsbonzen. Of aandeelhouders van andere banken deze discriminatie zo maar zullen nemen is een andere vraag. Met haar ongelijke behandeling van al dan niet bevriende instellingen dreigt de regering ons land in een juridisch kluwen te storten dat niemand nog kan ontwarren. De financiele chaos komt daarmee weer een stap dichterbij. Niet bepaald bevorderlijk voor Belgiës credit rating.  
 Langverwacht groen manifest "De Kracht van de verbeelding".   
Traditionele partijen missen verbeeldingskracht.
  Door mensen 32 uur te laten werken, verliezen ze ook een stukje loon. "Dat passen we bij door een basisloon", zegt Mieke Vogels. Dat basisloon kost geld, maar dat kan de overheid recupereren door de inkomens uit vermogen zwaarder te gaan belasten. Volgens Vogels worden die veel minder belast dan de inkomens uit arbeid. Aandeelhouders en mensen die meer eigendom hebben zullen een stukje moeten bijdragen", geeft Vogels toe. "Durven we met de kracht van verbeelding gaan voor verandering of rijden we verder richting afgrond?", vraagt ze. "Het kan beter, het kan groener."  Ten gronde wil Groen! dus de crisis en ons welvaartsverlies aanpakken door 20%minder welvaart te genereren, sparen nog zwaarder af te straffen dan het al is, en kapitaalverschaffers het land uit te jagen. De vraag is waarom Groen! het nog bij 32 uur houdt en niet ineens een 16-urige werkweek voorstelt. Groen! heeft blijkbaar de selectievoorwaarden tot zijn studiedienst verstrengd. Behalve geitenwollen sokken wordt nu ook veel verbeelding en fantasie geëist.

  Econoshock : Geert Noels blogt over zes Schokken die
ons Leven en onze Economie fundamenteel zullen veranderen:
 
Schok 1 - Demografie   
Schok 2 - Het zwaartepunt verschuift naar het Oosten
Schok 3 - Informatie- en communicatietechnologie
Schok 4 - Het einde van fossiele brandstoffen
Schok 5 - Het nieuwe kapitalisme
Schok 6 - De groene economie

 Bedenkingen over de “scheiding der machten”            
Matthias Storme over de moeilijke verhouding tussen de wetgevende en
de uitvoerende macht in Belgie. 
  lees méér hier
 
  Ethias-bestuurders blijven allemaal op post  
Halfweg oktober moesten de Vlaamse, Waalse en federale overheden 1,5 miljard euro op tafel leggen om Ethias te redden. De verzekeraar zou afslanken en saneren klonk het toen; vooral in het aantal bestuurszitjes             uitgedeeld aan burgemeesters, gemeenteraadsleden, gedeputeerden, enz. Van de beloofde afslanking lijkt er echter niet veel van in huis te zullen komen. Bij Ethias gaat het feest gewoon door ...
   
 De gelddrukpers kan de economie nog verder ten gronde richten
 Economen, commentatoren en centrale bankiers van over heel de wereld lijken er geen graten in te zien dat de drukpersen zoveel vers geld in de economie pompen als nodig is om het kreupele systeem overeind te houden. Is het terecht dat alle financiële orthodoxie in de prullenmand gaat?   
 

In dit exclusief vimeo-interview
van
 Luc Van Braekel
zoekt Martin De Vliegere
naar
fundamentele oorzaken en remedies.
Hij doorbreekt de Keynsiaanse consensus en verdedigt onder meer deze
 non-conformistisiche stellingen:
                    
►  Dat deze financiële crisis niet de crisis is van het kapitalisme maar van het staats interventionisme
►  Dat overmatige groei van de geldhoeveelheid de belangrijkste oorzaak is van de financiële crisis.
►  Dat een muntstelsel slechts duurzaam kan zijn bij een stabiele geldhoeveelheid
►  Dat deflatie NIET slecht is, noch de groei remt, maar omgekeerd onze reële koopkracht verhoogt.
►  Dat Gresham's wet onder "free banking" omgekeerd werkt als in onder een 'legal tender' systeem
►  Dat het repartitie-pensioenstelsel archaïsch is: het komt neer op uitbuiting van onze kinderen
►  Dat de Staat de plaats heeft ingenomen van God.
►  Dat sturing van innovatie door de overheid contraproductief werk en vooruitgang afremt.      
►  Dat modern lijkende milieusubsidies al even erge verkwisting is als onze archaïsche ijzerweg.
►  Dat vrouwen wel en mannen (nog) niet geëmancipeerd zijn.
►  Dat Joe the Plumber's demotivatie ligt in overregulering en in de excessieve belastingsdruk.
►   Dat NIET stimulering van de consumptie maat besparingen de enige uitweg zijn uit de crisis
 

Lessen uit Beurscrash van 1929 en de Grote Depressie
 Hoe we een herhaling van het Keynesiaans Debacle nog kunnen vermijden

  Steven Horwitz' Open Brief aan zijn Linkse Vrienden:   
Het huidig financiëel débacle is niet veroorzaakt door gebrek aan regulering maar door overmatige en vooral slechte regulering. Verwacht vooral geen heil van de overheid om de financiële problemen op te lossen; de overmatige overheid is het probleem.   méér bij  http://lvb.net

De remedies die Keynes voorschreef hebben de depressie van 1929 helemaal niet opgelost; enkel maar in tijd verlengd. In de huidige economische crisis grijpen overheden opnieuw naar Keynes’ trukendoos. De huidige crisis dreigt daardoor te ontaarden in een decennialange depressie. Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen. lees verder hier    zie ook:
Lessen uit Beurscrash van 1929.  Hoe een herhaling van het Keynesiaans Debacle te vermijden 

Met het kapitalisme is helemaal niets mis
De huidige crisis geeft geen enkele indicatie dat iets foutloopt met het spontane coördinatieproces dat plaatsgrijpt op de markten van goederen en diensten, kapitaal en arbeid. De coördinatiestoringen vinden hun oorzaak, hetzij in specifieke overheidsinterventie, hetzij in het door de overheid verkeerd geconcipieerd monetair stelsel.

Financieel debacle bij Ethias legt zwendel met bestuurszitjes bloot.
Ethias telde tot begin dit jaar vier onderlinge verzekeringsmaatschappijen of mutualiteiten: Ethias Leven, Ethias Arbeidsongevallen, Ethias Gemeen Recht en Ethias Brand. Elk van deze maatschappijen telde een uitgebreide raad van bestuur van gemiddeld 20 zitjes. Deze werden kwistig uitgedeeld aan burgemeesters, gemeenteraadsleden, regeringscommissarissen, gedeputeerden en volksvertegenwoordigers waarvan een groot deel daarvan had banden met de SP.A en de (Luikse) PS.   Analoge cleptocratische structuren tieren ook welig tieren in de talloze Intercommunales die Vlaanderen en Wallonië rijk zijn. Hoog tijd om ook daar te snoeien in de immense misbruiken en een einde te maken aan de uitbuiting van ons volk.

De ware oorzaken van de kredietkrisis:
  Uit sociale overwegingen verplichtte Jimmy Carter de banken vanaf 1977 ook hypotheken te verstrekken aan risicovolle minderheidsgroepen. Zowel Bill Clinton als George W. Bush breidden deze verplichtingen nog uit zodat ook Hispanics en Afro-Americans een huis zouden kunnen kopen. De FED hield bovendien de rente veel te lang te laag. Net als Europeanen kochten Amerikanen met het gemakkelijk en veel te goedkoop krediet veel te grote huizen en mooie auto's, en maakten veel te verre reizen. Net als in Europa massale overconsumptie en sociale tegemoetkomingen op krediet met een onafbetaalbare schuldenberg voor gevolg.  méér hier (video)
De Zekerheden van de Overheid
De overheid staat voor veel mensen synoniem voor zekerheid. In zekere zin hebben ze gelijk: onze politieke leiders kunnen alvast de zekerheid verschaffen dat als overheden zich met bepaalde zaken gaan bemoeien, hun tussenkomst 1. gegarandeerd extreem duur zal zijn;  2. de resultaten van hun tussenkomst belabberd zullen zijn, en 3. De voordelen van hun tussenkomst voor bepaalde burgers altijd ten kosten gaan van andere burgers. Met de de afhandeling van de kredietcrisis zal het niet anders zijn.  méér hier 

Tien (10!)  Voordelen van een doorprikte Immo-Zeepbel

Leve de Speculanten !

Niemand krijgt méér verwijten over zich heen dan de speculanten. Ze zouden hebzuchtige profiteurs zijn die prijzen opdrijven en crisissen veroorzaken. Andersglobalisten lobbyen daarom bij Europa om speculatie aan banden te leggen. Dit lobbywerk berust op gebrek aan inzicht in de marktwerking. Speculanten vervullen immers een zeer productieve en zelfs onmisbare taak. Ze nemen de risico’s over die niemand kan of wil dragen en herstellen evenwichten op markten. Zonder Speculanten zouden de markten er verlaten bijliggen en de liquiditeit in het gedrang komen. Het prijsmechanisme kan alleen werken in een vrije markt. Daarom moeten we niet méér regulering van markten krijgen, maar juist minder. Alleen vrije markten kunnen dank zij het prijsmechan,isme snel en efficient tekorten of overschotten wegwerken, en middelen en mensen kanaliseren naar waar ze het meest nodig zijn. .
 
Waarom geen Staatshervorming naar Zwitsers Model ?

Met vier taalgroepen en 7,5 miljoen inwoners is Zwitserland goed vergelijkbaar met België. Ook Zwitserland is klein en verscheiden en heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen. Anders dan in België slagen de Zwitserse bevolkingsgroepen er wél in harmonieus samen te werken en samen te leven en zelfs een uitzonderlijke welvaart te genereren voor allen, waarbij elk zijn eigenheid en soevereiniteit kan bewaren. Ondanks ongunstige geografische en geologische omstandigheden en pesterijen door grootmachten kennen Zwitsers welvaart en geluk. De sleutel van het Zwitsers succes ligt in de unieke bewindstructuur: Een gedecentraliseerd bestuur met directe democratie,weinig betutteling en een gering overheidsbeslag. De 26 kantons hebben elk hun eigen grondwet en verregaande autonomie, terwijl burgers zelf de stratregische en politieke richting bestemmen in bindende referenda. De bevoegdheden van het federaal niveau zijn eerder beperkt, tot tevredenheid en welvaart van alle regio's. De nauwe betrokkenheid bij hun zelfbestuur schept samenhorigheid en een ongeëvenaard gevoel van vrijheid en geluk. Waarom zou België zich niet inspireren op de succesvolle Zwitserse bestuursstructuur en ook bij ons de voorwaarden scheppen om onze land te laten uitgroeien tot de welvarendste natie van Europa?      

Monopolies bestrijden is een economische Farce
Vincent De Roeck legt uit waarom monopoliebestrijding een zinloze maar allerminst ongevaarlijke bezig- heid is. Alleen staatsmonopolies kunnen zich slechte dienstverlening, wachtrijen, innovatief immobilisme of veel te hoge verkoopprijzen veroorloven. Op de vrije markt staan concurrenten niet alleen in strijd met collegas maar moeten ook permanent concureren om het beperkte budget van de consument.  méér hier

Het ziet er naar uit dat de Lissabon Agenda niét zal gehaald worden. De EU zal in 2010 niét de meest performante kennisecenomie ter wereld zijn. Dan maar een nieuw Europees plan, ditmaal zonder streefdatum: De EU moet wereldleider innovatie worden. Logischerwijze moeten we dan meteen alle overheidsinmenging in technologisch en wetenschappelijk onderzoek onmiddelijk stoppen, want keer op keer selecteren overheden dié projecten en bedrijven die verliezers op de markt worden. Keer op keer zetten politici, academici en uniefs een mega-bureaucratie op rond het innovatieproject opdat de verdeling van budgetten billijk zou verlopen. Meteen ook ontnemen ze onze innovatieve geesten ook elk incentive en werpen ze de grootste dam op tegen creatieve vernieuwing: de bureaucratische overlast.  lees verder...
U volgt de beursadviezen van grootbanken beter niet.

 13-08-2008  
Beursadviezen van grootbanken hebben géén toegevoegde waarde. Volgens onderzoek leveren die adviezen u méér verlies dan winst. Koop- en houd- adviezen zijn vele malen talrijker dan verkoopadviezen. Bankiers adviseren blijkbaar wat in hun kraam past eerder dan wat hun klant profijt brengt.   meer hier

actueel Stevent Arcofin (ACW) af op financiëel Debacle ?

30-07-2008
Arcofin is de financiële poot van het ACW en investeert in de financiële- en dienstensector en in "sociale economie". Arcofin heeft o.m. een belang van ca.18% in DEXIA. Alleen op deze participatie boekt Arcofin momenteel een verlies van ruim 3,- miljard €. Arcofin's eigen vermogen bedroeg eind 2007  3,17 miljard €. Verontrustend is dat Arcofin bovendien via geschreven put-opties nog belangrijke aandelenpaketten DEXIA moet afnemen tegen een erg hoge prijs. Deze put-opties dwongen Arcofin in Juni nog tot aankoop van aandelen DEXIA aan 16,76€, toen de beurkoers tot 8€ à 9€ was gezakt. Hoeveel aankoopverplichtingen Arcofin nog heeft is niet bekend. Machtigste zakenvrouw van België, voorzitter Francine Swiggers bevestigde wel dat Arcofin nog optieverpichtingen heeft tot 2010.  Nog verontrustender dan dit financiëel debacle is dat ACW door die Arcofin speculaties erg verweven is geraakt in de Frans-Belgische Haute Finance, en de belangen van die haute finance veelal diagonaal staan tegenover de belangen van de arbeidersbeweging, in het bijzonder op gebied van interest- en inflatiepolitiek.    méér hier

  actueel 
ECB laat Inflatie ontsporen tot 5,91%, hoogste peil sinds 1984
 30-07-2008 
Ons officiëel inflatiecijfer is in juli opgelopen tot 5,91 procent; het hoogste peil sinds 1984. Met een rente van hooguit 4,5%, 15% Roerende Voorheffing, beurstaks en bankkosten verliezen spaarders jaarlijks minstens 2,25% koopracht. Op basis van de reële inflatie bedraagt het verlies bijna het dubbele, zodat spaargeld na 15 jaar de helft van zijn koopktracht kwijt is. De ECB faalt in zijn opdracht en verkiest banken (en overheden) goedkoop geld te bezorgen eerder dan de koopkracht van het volk te verdedigen.  


04-08-2008       Arrest - Metock:  Einde van de Nationale Souvereiniteit
Het Ierse Volk stemde NEE tegen het Verdrag van Lissabon voornamelijk uit vrees zijn souvereiniteit te verliezen en uit schrik dat Europese regels zouden primeren boven hun nationale wetgeving inzake abortus, immigratie en belastingen. Europa grijpt nu de macht die het Ierse Volk haar niet wou gunnen. Het Europees Hof van Justitie schept in het Metock arrest een gevaarlijk precedent door Europese immigratieregels toch te laten primeren boven de nationale wetgeving. Meteen zit Denemarken met een levensgroot politiek probleem: hun immigratiewetgeving mag na deze uitspraak naar de schroothoop... en zo ontfutselt Europa stap na stap onze nationale souvereiniteit, tégen de wil van het volk in...        méér hier ...


Vlaanderen's productiviteit behoort tot de absolute wereldtop. Met zijn huidige staat van technologische ontwikkeling zou Vlaanderen een gelukzalig paradijs moeten zijn.  Maar het enig perspectief dat ons Belgisch-Europees establishment ons te bieden heeft is dat we steeds harder en langer moeten werken voor steeds minder welvaart. Dat is onze natie van hardwerkende en inventieve Vlamingen onwaardig. Elk land met democratische garanties tegen elitevorming, waar iedereen gelijk is voor de wet, heeft uitzicht op vooruitgang.  Maar in Vlaanderen hebben een kwart eeuw dirigistisch geïnspereerde regeringen de Verlichtings-idealen van vrijheid, vertrouwen in het privé-initiatief, zelfredzaamheid en vooruitgang vervangen door angst voor vrijheid en innovatie en door detaillistische sturing vanuit de planbureau's  van de overheid. De groeiende loonmassa van het leger planners en bestuursdeskundigen moet worden opgebracht uit de toegevoegde waarde van een slinkend aantal productieven. Zolang dit aantal bureaucraten niet daalt, zal onze welvaart blijven stagneren en de werkdruk op de produktieven blijven toenemen. Zo een economie die gebaseerd is op uitbuiting van productieven door een parasitaire klasse kan alleen uitdraaien op stagnatie of crisis en verarming.   Analyse van Martin DeVlieghere hier

 Dossier Belastinghervorming
budgetstopMet een overheidsbeslag van 49% van het BBP behoort België tot de absolute top van meest dirigistische landen van de geïndustrialiseerde wereld. Komt daar nog bij dat België de meest demotiverende belastingsstructuur heeft van Europa. Niet alleen omdat onze belastingsschalen zo steil progressief zijn, maar vooral omdat België slechts 28.8%(*)  van zijn belastingen uit consumptie haalt. De marginale aanslagvoeten(*) zijn bijgevolg buitensporig en ontraden elke productieve bijdrage. Dit laat zich bijzonder voelen in Vlaanderen waar de gemiddelde belastingopbrengst per Vlaming nog 9,1% boven het rijksgemiddelde ligt. Als gevolg van deze fiscale uitbuiting haken steeds méér aktieven (werknemers zowel als werkgevers) vroegtijdig af of schroeven hun productieve bijdrage terug. Dit is rampzalig voor onze participatiegraad die intussen is gezakt tot de laagste van Europa zodat onze welvaartstaat aan over-exploitatie dreigt te bezwijken.

Sterk presterende economieën zoals Ierland of Portugal hebben een veel lager overheidsbeslag.
Willen we onze productieve krachten motiveren en onze economie re-vitaliseren dan moet onze belastingdruk omlaag.belastingen wallonie vlaanderen De broodnodige verlaging het overheidsbeslag kan evenwel maar structureel én financieel duurzaam zijn als de overheid haar uitgaven saneert en efficiënter gaat werken. Elke belastingsverlaging zonder die sanering betekent een nieuwe afwenteling van de verspilling op volgende generaties. Een relatieve budgetstop zoals Denemarken ons al succesvol voordeed is hoogdringend. Nederland toont ons de weg hoe parasitaire overheidinstellingen die méér aan de gemeenschap onttrekken dan ze ertoe bijdragen tot efficiente dienstverleners om te vormen...    Integrale versie hier... 

(*) de marginale aanslagvoet is het belastingspercentage van toepassing op één bijkomende Euro inkomen


De veel te hoge marginale belastingdruk werkt arbeidsontradend en is hoofdoorzaak van de werkeloosheidsval en de vroegtijdige pensioenwens. In combinatie met verval van sociale rechten zoals sociale woning, sociaal tarieven voor creche, openbaar vervoer en medicatie  leidt de hoge marginale belastingdruk ertoe dat mensen nauwelijks hun economische situatie niet kunnen verbeteren met werken. Zeker als de waarde van hun vrije tijd of hun informele arbeid wordt in rekening gebracht. Als ondersteunende maatregel om de directe belastingsdruk terug te dringen en de werkeloosheidsval te verhelpen kan België nog terugvallen op een verschuiving van de belastingdruk van inkomen op consumptie. Met zijn disproportioneel aandeel directe belastingen is de manoeuvreerruimte in België nog ruim in vergelijking met de ons omringende landen. Duitsland dat eveneens een  demotiverende belastingsstructuur had, is al met zo’n operatie begonnen, en ook Sarkozy maakt werk van zijn plannen voor een “sociale BTW”. 
  Méér daarover hier...

fairtax
 

Open VLD wil de broodnodige verlaging van onze arbeidsontradende belastingsdruk realiseren door middel van vlaktaks. Met een vlakkere progressiviteit vlaktaxdus en niét met een verlaging van de belastingsdruk. De VLD-Vlaktaks beoogt op termijn één uniforme aanslagvoet voor àlle inkomens wat neerkomt op een dubbelbelasting van huur- en spaarinkomens. Asociaal en marktontwrichtende ingrepen die ons spaartekort en tekort aan huurwoningen nog vergroten.

Omdat VLD budgettaire neutraliteit nastreeft, moet hun model in compensatie aftrekposten schrappen die juist onontbeerlijk zijn om de belastingdruk billijk te verdelen naar reële draagkracht en concrete sociale situatie. In de praktijk zijn de budgettair relevante posten niet afschafbaar zonder sociaal bloedbad (hypotheekrente, pensioensparen, alimentatie, schenkingen) of verdieping van de werkeloosheidsval (beroepskosten, kinderopvang, woon-werk vervoer). De paars gecompromitteerde vlaktaks (zonder verlaging van de globale belastingsdruk en met hoge belastingsvrije som) kan het cruciaal probleem van de arbeidsontradende marginale aanslagvoeten niet oplossen.  Wat Open VLD ons wil "verkopen" als een belastingverlaging is een verschuiving van de belastingsdruk, in een richting die asociaal is, die onze economie niét vooruithelpt en de publieke financiën niét gezondmaakt
.
werkeloosheidsval.
   Ontdek méér over vlaktaks hier..      of hier:

De controlecentra van Financiën werken klaarblijkelijk minder ijverig in de verschillende landsdelen. En dat zowel voor de controles op de btw-aangiftes, op de vennootschapsbelasting als op de personenbelasting...

Verdrag van Lissabon: Leugens,  Misleiding en Bedrog
De tekst die meeste EU regeringen aan hun Parlementen voorlegden is NIET het zelfde als de definitieve gecoördineerde versie van het verdrag. Regeringen hebben hun parlementen een kat in een zak verkocht. Peter Mach (CZ) ontdekte een schijnbaar onschuldige zin midden de geconsolideerde versie die de EU Commissie toelaat om richtlijnen uit te vaardigen die minimumtarieven voor belastingen en accijnzen opleggen zo  nationale tarieven “de concurrentie dreigen de verstoren”. De bepaling betekent een fatale klap aan de soevereiniteit van lidstaten op het essentiële gebied van fiscale zaken. De bepaling  werd niet als dusdanig goedgekeurd door de nationale parlementen. De fraude met de gecoördineerde tekst legt wel bloot waarom het politici met dit verdrag werkelijk om te doen is: de gunstige effecten van belastingsconcurrentie tussen staten onmogelijk maken zodat het potverteren onbelemmerd kan doorgaan. Daartoe willen de Eurocraten het Europese continent omvormen tot een PAN EUROPEES HOOG BELASTINGSKARTEL waaruit ontsnappen niet meer mogelijk is.

België minst ondernemend land van Europa?
Volgens de "Global Entrepreneurship" Monitor is België het minst ondernemend land van de OESO.  De oorzaak is ons demotiverend overheidsbeslag en onze bureaucratie en niét passiviteit wegens ons hoog welvaartsniveau zoals Prof. Creyns en minister Patricia Ceysens ons verwijten.
  méér hier
Alleen de Staat en de Maffia functioneren door middel van dwang en dreiging met geweld. Alle andere intermenselijke relaties geschieden op basis van wilsvrijheid. De overheid misbruikt haar geweldsmonopolie om haar burgers uit te buiten en met de belastingen doet ze alleen maar nutteloze en contraproductieve dingen. De grote belastingsopstand blijft uit omdat burgers van jongs af zijn geïndoctrineerd dat belastingen nuttig zijn en dat er gezag onontbeerbaar is. Er bestaat nochtans niet één publieke “dienst” die de private sector niet vele malen efficiënter en tegen geringere kostprijs kan realiseren op basis van vrijwilligheid. Belastingen zijn daarom niets anders dan “gelegaliseerde roof”. De overheid biedt geen antwoord op de vele maatschappelijke problemen. Integendeel ze creëert alleen maar nieuwe, verschuift de narigheden naar later of op anderen of maakt ze nog erger.

21% BTW op Bouwgrond: Europa weer eens de Schaamlap. 
De federale regering wil 21 procent btw heffen op bouwgronden. Nu geldt er 21 procent btw voor de nieuwbouw en maar 10 procent registratierechten voor de grond. "Een Europees arrest verplicht ons daartoe" luidt het. In 2001 verklaarde Didier Reynders nochtans dat het arrest Breitsohl” België helemaal niet tot wetswijziging verplicht. Waarom verwijst men nu plots naar hetzelfde arrest om de wetgeving wel te wijzigen?     lees ook Pieter Cleppe daarover
 
Budget 2008 : Werkloosheidsval dieper dan ooit tevoren.
Bovenop zijn zwaar overheidsbeslag heeft Belgie de meest demotiverende belasting- structuur van Europa: Een combinatie van scherp progressieve belastigschalen en een hoog aandeel directe belastingen. Voeg daarbovenop inkomensgebonden sociale tegemoetkomingen en je hebt een systeem waarin Belgen hun economische situatie niet kunnen verbeteren met werken. Sommigen gaan er zefls netto letterlijk op achteruit als hun inkomen stijgt. Het budget 2008 brengt géén verbetering aan dit marktontwrichtend en demotiverend systeem... méér hier

Belgie klimt op naar derde plaats. -  Would-be investeerders wezen gewaarschuwd.     méér hier

De verhoogde internationale belastingsconcurrentie zal het voor overheden moeilijker maken om vennootschaps en personenbelasting bij hun burgers te innen. Consumptiebelastingen zullen een belangrijkere inkomstenbron worden. Deze belastingsverschuiving zal gunstige economische effecten hebben: de groei zal verbeteren en voor méér werkgelegenheid zorgen omdat het sparen en investeren wordt aangemoedigd. Meteen zullen ook de marginale belastingstarieven verlagen en aansporen tot méér inzet. Specifieke indirecte belastingen kunnen bovendien de efficiency en millieuvriendelijkheid bevorderen. De distorties van consumptiebelastingen zijn ook veel minder schadelijk dan die van inkomstenbelasting.            Read the OECD report here  

 
Is de Kredietcrisis werkelijk voorbij ?

<> Uit de hand gelopen groei van de geldhoeveelheid zowel bij de Amerikaanse Centrale Bank  (+14%!), de Europese ECB (+12%!) als China (+20%!) leidt ons van de ene speculatieve zeepbel naar de andere. Nauwelijks is de Internet manie bezworen of we belanden in een vastgoedzeepbel, en straks vermoedelijk in een grondstoffenmanie. Dergelijke speculatieve zeepbellen zijn schoolvoorbeelden van wanbestedingen. Ze zijn het rechtstreeks gevolg van overmatige geldschepping. 

Ondersteund door politieke peptalk creëert overmatige geldschepping de misleidende illusie van rijkdom die zowel burgers als bedrijven verleidt tot overbesteding en oververschulding. Complexe financiële constructies hebben daarenboven de kredietrisico's gecamoufleerd en de juiste waardering van krediet en spaarvergoeding vervalst. Met een excessieve geldschepping van 12 à 14% per jaar leidt het monetair wanbeleid van zowel de ECB als de FED ons regelrecht naar een economische depressie. Kan de huidige kredietcrisis nog worden beperkt tot een minicrisis of wordt dit al dé grote crach?

Zijn de diepere oorzaken van de crisis verholpen? Laten de Centrale Banken de vastgoedzeepbel (ook bij ons) ordentelijk leeglopen of veroorzaken ze met nieuwe inflatoire geldschepping de grondstoffenzeepbel en straks op hol slaande inflatie? Of heeft ons monetair stelsel zonder enige gouddekking het lang gevreesde stadium van implosie bereikt? 
 méér hier...


EMU  geldhoeveelheid bereikt nieuw rekordpeil - Hyperinflatie dreigt


De groei van de M3 geldhoeveelheid bereikte in oktober nieuw historisch record van 12,3% Dit is bijna euro3 maal de vooropgestelde groeidoelstelling.  Omdat de reële economie daarintegen nog is verzwakt, jaagt momenteel een 12,3% grotere geldhoeveelheid achter een hoeveelheid goederen en diensten die slechts met 1,6% is gegroeid !   Economen zijn  het erover eens dat een sterk inflatoire periode inluidt. Voor sommigen is dit het einde in van een monetair systeem dat enkel is gebaseerd op het vertrouwen dat de ECB de geldgroei binnen redelijke perken zou houden.
 
More info on this podcast: 1st Hour with Jim & Team :  from min  9 onwards
Select an Audio Format :    RealPlayer | WinAmp | Windows Media | Mp3


Gebruik makend van gegevens van het U.S. Census Bureau, stelt deze studie van het Goldwater Institute vast dat staten met hoge belastingen en hoge overheidsbestedingen een hoger en niet een lagere armoede kennen, zowel algemeen als op gebied van kinderarmoede. Het document levert het wetenschappelijk bewijs dat een baangroei in de privé-sector het meest efficiënte programma in in de bestrijding van armoede. Beleidslieden die armoede willen bestrijden en het lot van de armen verbeteren moeten daarom zoveel mogelijk de groei in de privé-sector bevorderen en daarvoor streven naar belastingsverlaging en beperking van de openbare uitgaven. In tegenstelling tot het dogmatisch geloof en de claims van overheidsfunctionarisen leidt overheidsinmenging, hoge belastingen en de openbare uitgaven  tot vernietigng van welvaart waarvan de armen het eerste slachtoffer zijn.       Read the paper of the Goldwater Institute here

VERDRAG VAN LISSABON: Staatsgreep van de EU-SUPERSTAAT
 
Free Trade: Yes!
Super State: No !

Het Franse en Nederlandse volk hebben overtuigend de EU grondwet verworpen in de referenda van 2005. Om nog méér afwijzingen te voorkomen heeft de politieke elite referenda in 5 andere landen zonder meer afgelast. Megalomane Eurocraten hebben nu deze verworpen Grondwet vermomd in het "Verdrag van Lissabon" dat zónder enige volksraadpleging zal worden bekrachtigd. Alleen het Ierse Volk krijgt een referendum. Tegen de volkswil in en zonder democratisch debat verkwanselen EU-landen op onconstitutionele wijze hun souvereine bevoegdheden aan Europa en laten de EU ontaarden in een superstaat naar Sowjet-model. 
 Zie hoe de Europese machtsgreep verliep in het EU parlement en hoe democratisch protest dictatoriaal werd gesmoord. Bij gebrek aan inhoudelijke argumenten legt pseudo-groene communist Cohn Bendid zijn protesterende collegas het zwijgen op met een vulgaire scheldpartij waarin hij verdedigers van referenda en democratisch debat "débiles mentaux" noemt.
EU-tower-of-Babel

Belgisch parlement is schuldig aan hoogverraad
In April 2008 ratificeerde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het Verdrag van Lissabon, zonder consultatie van de bevolking en zonder écht debat. De media maken nauwelijks gewag van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, nochtans een cruciaal verdrag voor de verdere Europeanisering van onze nationale wetgeving. Een referendum kregen de Belgen niet, maar zelfs een parlementair debat ten gronde over deze Europese Grondwet werd ons niet gegund. Het is erg gesteld met de democratie in België. Moeiteloos stemt ons parlement onze soevereiniteit weg. En geen kat die reageert...          méér hier

Het Verdrag van Lissabon moet ter stemming aan het volk voorgelegd worden! Contacteer uw parlementsleden in binnen- en buitenland voor het écht te laat is !       lees waarom hier
  Het jaar 2007 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin alle EU-lidstaten van hun nationale soevereiniteit afstand gedaan hebben ten voordele van het leger Eurocraten dat geen last schijnt te hebben van het heersende democratische deficit of van ook maar de kleinste tempering in hun eizona ziekelijke drang om te "harmoniseren", i.e. het wegvlakken van alle onderlinge verschillen op alle mogelijke vlakken tussen de EU-lidstaten. Hun doorzichtig einddoel, een nieuwe superstaat, en hun weinig verhulde middelen, de totalitaire trukendoos, zijn bekend. Het jaar 2008 wordt er één van de bevestiging, het jaar van de nederlaag van méér dan tweeduizend jaar westerse beschavingsevolutie.       lees verder hier
Op 22-04-2008 stemden onze EU parlemetairen nog maar eens het EU-budget, ook al is de boekhouding al voor de 13de maal door de auditeuren afgekeurd. Ook stemden ze lukraak budgetten van organisaties die ze niet eens kenden!     lees verder hier
 
Don't  forget  to

Thanks for linking  http://workforall.net   on Your website


Welvaartvaste Pensioenen ?

De actuele waarde van de ongedekte pensioen- verplichtingen bedraagt momenteel ±300% BBP, of zowat 3,5 maal de officiële staatschuld. België krijgt gigantische problemen om deze pensioenverplichtingen te honoreren. De Nationale Bank berekende verleden jaar al dat de vergrijzing budgettair onhoudbaar is. Bij ongewijzigd beleid noodzaakt de vergrijzing al vanaf 2010 een verhoging van de belastingdruk met 1/5, terwijl België met een overheidsbeslag van 49% van het BBP nu al tot de absolute wereldtop van meest belaste landen behoort. 
  
De allereerste remedie tegen diep verschulding is stoppen met nieuwe schulden bijmaken. Toch eisen vakbonden en CD&V senioren momenteel automatische structurele en procentuele welvaartsvasthied van de pensioenen bovenop de al bestaande indexering. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenen procentueel zouden moeten meegroeien met productiviteitswinsten die toekomende generaties nog moeten realiseren. Dit zou de pensioenmassa nog katastrofaal verzwaren en bij gebrek aan reserves volledig moeten worden verhaald op de toegevoegde waarde van het slinkend aantal productieven.

De perversiteit van welvaartvaste pensioenen in een land zonder pensioenreserves ligt hem erin dat daarmee de onbetaalbaarheid van het retributiesysteem voor altijd wordt vereeuwigd. pensioenen zelfstandigen werknemers ambtenarenZelfs een verhoging van productiviteit zal meer helpen. Hoezeer toekomstige generaties zich ook inspannen, de pensioenschuld zou steeds maar met de productiviteitswinst blijven meegroeien. Welvaartvastheid is dus als een steen van Sisyfus voor navolgende generaties.

Deze immorele eis van vakbonden en CD&V senioren tot "automatisch structureel en procentueel doorvoeren"  van welvaartsvastheid betekent ook dat de buitensporige pensioenverschillen blijven bestaan, en de armoede van de kleinste pensioentrekkers NIET wordt bestreden. Vooraleer senioren solidariteit opeisen van navolgende generaties kunnen ze best begin maken van solidariteit binnen de eigen groep. Tussen het pensioen van een mannelijke ambtenaar en een vrouwelijke zelfstandige gaapt een kloof van 1 tot 11. Ruimte te over om daar wat aan te doen.  Een verzwaring van het overheidbeslag op de toegevoegde waarde van toekomstige generaties kan alleen maar de arbeidsmotivatie ontnemen van zij die het allemaal zullen moeten opbrengen, en het groeipotentiëel van onze economie ernstig schaden. 
De bevolking vergrijst, er zijn minder mensen op beroepsactieve leeftijd en meer ouderen, dus meer mensen die van een pensioen moeten leven en bovendien hebben die meer uitgaven voor hun gezondheidszorg. Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, moet België zowel begrotingsoverschotten boeken en de werkgelegenheidsgraad opkrikken als de fiscaliteit aanpassen. Werknemers moeten ook beloond worden als ze langer aan de slag blijven. Dat is de boodschap van IMF-topman Luc Everaert.    27-03-2008


Het is nu niet het moment om de belasting op sparen te verhogen. Dat zegt Luc De Broe, hoofddocent Fiscaal Recht aan de KU Leuven. "Als je nu de roerende voorheffing op intresten verhoogt, raak je vooral aan het spaargeld van de babyboomers uit de jaren zestig. Zij hebben altijd hard gewerkt en historisch de hoogste belastingen op arbeid betaald," vertelt De Broe.

"Het zou nu niet gepast zijn hen voor de rekening van de loonlastenverlaging te laten opdraaien." Dat is geen oplossing voor hét maatschappelijke probleem van de toekomst - de vergrijzing. Daarom pleit De Broe voor de wederoprichting van een Koninklijke Commissie tot Harmonisering en Vereenvoudiging van de Fiscaliteit, zoals 20 jaar geleden.


Vakbondsfront betoogt voor méér Koopkracht
Vakbonden betogen tegen zichzelf  15-12-2007


De aanklacht van de hardwerkende mensen tegen de daling van hun koopkracht is terecht. Maar ze worden voorgelogen over wie verantwoordelijk is voor die evolutie, want de schuldigen lopen vooraan in hun eigen betoging.  Vakbonden hebben decennia lang een beslissende etatistische en unitaire stempel gedrukt op het beleid en dat heeft ons alleen maar koopkracht gekost. Het laagproductief en inefficient overheidsapparaat haalt onze globale productiviteit naar omlaag en remt de koopkracht alleen maar af. 

Met hun etatistisch verhaal vertegenwoordigen de vakbonden de moderne maatschappijvisie van de Vlaamse werknemer al lang niet meer. Het vakbondsverzet tegen financiale responsabilisering van regio’s bevordert alleen het graaien in de collectieve kassen. Ons sociaal systeem dreigt aan deze collectieve overexploitatie ten onder te gaan. De eis voor "federale solidariteit" en voor een "eerlijke fiscaliteit" gaat daarmee regelrecht in tegen de rechtmatige belangen van de Vlaamse werknemer. Het wordt alsmaar duidelijker dat vakbonden daarmee alleen een uitzichtloze collectivistische maatschappijstructuur willen in stand houden en dat de aanslag op de spaarpot van Vlaamse werknemers moet dienen om de overbodig structuren van ons veel te log overheidsapparaat te financieren. De waarheid is dat méér staat en een groter overheidsbeslag de koopkracht alleen maar kan verlagen en productieve jobs en levenskwaliteit vernietigen   lees de scherpe analyse van Ivan Sabbe hier
België is onbestuurbaar wegens enerzijds een onmogelijke gecompliceerde staatstructuur en anderzijds de erg verschillende Vlaamse en Waalse economische ideologiën die veelal onverzoenbaar zijn, en in het huidig unitair bestel tot onwerkbare compromissen noopt.  Deze factoren belemmeren de ontwikkeling zowel van Vlaanderen als Wallonie. Ook houden de transfers Wallonie in een uitkeringsverslaving die er elk dynamisme in de kiem smoort. 

In het belang van de welvaart van beide gemeenschappen is Belgie toe aan een staatshervorming die vóór alles de beleidsdomeinen met onverzoenbare beleidsopties in Noord en Zuid regionaliseert. Op zijn minst het arbeidsmarktbeleid, het fiscaal beleid, de ziekteverzekering, het werkloosheidsbeleid, de sociale zekerheid, moeten geregionaliseerd. De Regionaliseringtendens ziet men trouwens overal ter wereld en is ingegeven is door economische wetmatigheden. De schaalvoordelen van een grote interne markt verdwijnen in een globaliserende economie en maken kleinere staatkundige entiteiten alsmaar efficiënter en aantrekkelijker.  Onderzoek toont aan dat kleine staten nu al veel welvarender zijn. Regionalisering kent alleen maar voordelen en het status-quo in de huidige onbestuurbaarheid alleen maar nadelen. Indien Wallonië blijft dwarsliggen en een confederaal model met verregaande bevoegdheden voor de regio’s (zoals in Zwitserland) blijft weigeren, dan leveren ze zelf het argument voor een splitsing.  Lees de analyse van Willy De Wit hier


Wetenschappers van Het Zwitsers Instituut voor technology ondervroegen niet minder dan 90.000 personen uit 70 landen over hun  levenskwaliteit en welbehagen.  Hieruit blijkt dat de zelf gerapporteerde ‘life satisfaction’ significant daalt naarmate het overheidsbeslag toeneemt. Merkwaardig genoeg worden lagere en middenste inkomensklassen door de staatsinterventie zwaarder getroffen dan de hogere inkomensklasse. 
 
Onderzoekers wijten deze merkwaardige fenomenen aan de vele nepdiensten die de staat ongevraagd aanbiedt en de gemeenschap handenvol geld kosten, maar lage en middenklassen nauwelijks levenskwaliteit opleveren. Overheid wil ons beschermen tegen pesten en gebrek aan ‘kleur’ op het werk, tegen homofobie en xenofobie, tegen sigarettenrook, tegen tekorten aan hedendaagse kunstuitingen, sekten, tegen overgewicht en tegen de laatste nanogram dioxine in onze barbecue-steak. Straks ook nog tegen komkommers of bananen die te veel of te weinig kromming vertonen. De kostprijs van al die publieke diensten is veel hoger dan de waarde van het nut; geld dat lagere en middenklassen veel nuttiger hadden kunnen besteden zonder al die betutteling. 

De meeste van die parasitaire nepdiensten schaden bovendien ook de levenskwaliteit omdat ze alsmaar  dieper doordringen in de privacy. Staatsdirigisme verhindert ook
de burger's vrije keuzes en verstoort de optimalisatie van zijn handelen en bestedingen in functie van zijn eigen welzijn. Vooral linkse regeringen hebben daarenboven de neiging zich als big brother te gedragen, de diepste intimiteit van het individu te willen reguleren, en het individu te reduceren tot een radertje in het collectief...

Public Choice –  (“The bigger the better? Evidence of the effect of government size on life satisfaction around the world” - Christian Bjørnskov, Axel Dreher en Justina Fischer; vol. 130, pp. 267-292, PC 2007) 
  Jos Verhulst rapporteert over het onderzoek hier     read full research papers here   and  here


1. You spend your own money on yourself.
2. You spend your own money on someone else.
3. You spend someone else's money on yourself.
4You spend someone else's money on someone else.


"Meer resultaat met minder ambtenaren"

Karel De Gucht, huidig minister van buitenlandse zaken en één van de onderhandelaars van Open VLD voor een nieuwe federale regering, wil dat er bespaard wordt op de overheid.  De Open VLD beseft dat er geld moet gevonden worden om de belastingen verder te kunnen verlagen. Concreet pleit De Gucht daarom om op alle niveaus te besparen: federaal, regionaal en -later- gemeentelijk. "We zijn overbestuurd in dit land. Met minder ambtenaren kunnen we meer resultaten bereiken", verklaarde hij n een interview met de krant Het Laatste Nieuws.  De Gucht pleit niet voor een harde sanering maar voor een geleidelijke manier van besparen, bijvoorbeeld door de volgende vier jaar slechts één gepensioneerde ambtenaar op drie te vervangen. Doelstelling is te komen van 34 procent naar 29 procent.    Reacties hier....


Belgische belastingdruk hoog door inefficiënte overheid"

België bengelt aan het staartje in een internationale vergelijking van de belastingdruk. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldbank, de International Finance Corporation en PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarmee wordt de hoge belastingdruk in België nogmaals bevestigd. Dat daar weinig aan verandert, heeft vooral te maken met de inefficiëntie van de overheid, aldus Frank Dierckx, managing partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC).

meer daarover hier                     The full PWC Report here

De globale belastingdruk zoals gemeten door de verhouding tussen belastinginkomsten (fiscale en parafiscale) en het BBP is nauwelijks gedaald sinds 1999. Hoe komt dat? Het antwoord is heel eenvoudig. De liberalen zijn in een coalitie gestapt met een socialistische partner die tot doel had de overheidsuitgaven (als percent van het BBP) niet te doen dalen en indien mogelijk zelfs te doen stijgen. Voor wat de primaire uitgaven betreft (dit zijn de uitgaven zonder de interestlasten) zijn ze daar wondergoed in geslaagd. Onder die voorwaarden kon de globale belastingdruk niet dalen. De globale belastingdruk kan slechts dalen indien de globale uitgaven in het BBP ook dalen, en als de begroting in evenwicht blijft.
Het economische succes van een land hangt niet alleen af van de dynamiek van de private sector, maar ook van de efficientie van zijn overheid. Al sinds 2002 heeft gidsland Nederland begrepen dat een slanke en efficiente overheid een competitiviteitvoordeel betekent in de globale concurrentiestrijd. Een zwaarlijvige overheid werkt immers verlammend. Niet alleen omdat hoge belastingen vlijt en risico afstraffen en genereuse sociale uitkeringen inactiviteit stimuleren, maar vooral omdat een zware overheid schaarse middelen aan de productieve private sector onttrekt. 
 
Een vermageringskuur kan dus heilzaam werken. De nederlanders hebben daarom hun overheidsinstellingen aan een systhematische doelmatigheidsanalyse onderworpen, en hun bestaansrecht fundamenteel  in vraag gesteld. Wat snoeiwerk in de overtollige bureaucratie liet toe de overheid af te slanken, en publieke fondsen efficienter aan te wenden voor de kerntaken. Vandaag weegt de Nederlandse overheid veel minder zwaar op de economie dan de Belgische. De "civil society" kreeg een sterkere rol toebedeeld, met ruimere verantwoordelijkheden voor de burger.  In België moet die onafwendbare kritische oefening nog beginnen. Goede intenties zullen niet volstaan. De darwinistische reflex naar zelfbehoud van onze goedbetaalde bureaucraten is sterk. Johan Albrecht (Itinera) analyseert hier de noodzaak en de haalbaarheid van de Nederlandse strategie in deze tijd van nakende vergrijzing.
via de gematigde weg van geleidelijkheid.

Onze corpulente overheid moet afslanken. Het zijn al lang niet meer alleen liberale denkers zoals Nobel Prijswinnaars Friedrich Hayek of Milton Friedman die vragen stellen bij een overheid die de helft van de vrucht van onze arbeid opeist. Ook anders geïnspireerde filosofen stellen vast dat de uitbuiting en verdrukking al lang niet meer komen van de kant van hardvochtige werkgevers, maar van parasitaire overheidsinstellingen die méér aan de gemeenschap onttrekken dan ze ertoe bijdragen. Zelfs de pauselijke encycliek Centesimus Annus formuleert bedenkingen bij de betuttelingdrang en de uitkeringsverslaving waartoe overheden ons verleiden. Het document wijst op de groeiende immateriële nood aan zelfbeschikking.

De auteurs pleiten voor een een relatieve budgetstop zoals Denemarken ons al succesvol voordeed. Daarbij volgen de overheidsuitgaven wél nog de index, maar niet meer de groei. Een formule die opvallend snel en pijnloos resultaten oplevert.

Martin De VlieghereHomo Oeconomicus: De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
  Over de inconsekwente houding van groenen tegenover Ecotaksen

De meest voor de hand liggende en administratief  eenvoudigste ecotaksen zijn de accijnzen op fossiele brandstoffen. Schaf dat idiote verschil tussen rode en witte diesel af. Dit betekent besparing op bureaucratie, transport en logistiek. Hoewel hun voorgangers bij Agalev ooit de eerste politieke pleitbezorgers waren van ecotaksen, zijn de ‘Groen!'-mandatarissen daar nu de meest fanatieke tegenstanders van. Groen!-mandataris, Voor Els Keytsman (Knack 10-01-07),  zijn Ecotaksen slecht omdat ze ‘asociaal' zijn. 

 Dossier Vergrijzing & Pensioenen

Volgens Working Paper 102 van de Nationale Bank van Belgie (Oct. 2006) is in alle EU-lidstaten (behalve Oostenrijk) het budgettaire beleid onhoudbaar. Drastische belastigsverhogingen of besparingen op de overheidsuitgaven zijn onomkoombaar.  Van 2010 tot 2035 bedraagt de jaarlijkse supplementaire inspanning  om de vergrijzing te financieren 3700 Euro per jaar per werkende Belg.

Dit komt neer op een stijging van de belastingsfaktuur met ruim 20%. Wil men ook nog eens de werkeloosheidsval bestrijden en de laagste inkomens ontzien, zal de last op de hogere inkomens prohibitieve porporties aannemen. Onhoudbaar dus ....

lees de volledige studie hier  de korte inhoud hier 
en voorstellen voor een alternatief beleid hier  Een working paper van de Nationale Bank bepleit bijkomende begrotingsinspanningen voor het opvangen van de vergrijzing. Uitstel zou een zware hypotheek leggen op toekomstige generaties vanaf 2010*. Daarmee is een eerste barst ontstaan in de officiële consensus dat geleidelijke beleidsbijstelling, met het Generatiepact als eerste van meerdere graduele stappen, ons land zonder veel kleerscheuren door de vergrijzing kan loodsen. Die barst mag doorzetten tot diepe scheuren. Want wie het totale plaatje van de vergrijzing overloopt, stelt vast dat de hele Belgische voorbereiding ervan op wankele premissen berust.


Kostprijs van de Vergrijzing opnieuw naar omhoog bijgesteld.
Jaarlijks verslag 2007 - Studiecommissie voor de Vergrijzing
Het jaarlijkse verslag van Studiecommissie voor de vergrijzing heeft de geschatte kostprijs van de vergrijzing opnieuw naar omhoog bijgesteld. De groei van de tweede pensioenpijler blijkt daarenboven problematisch. De noodzaak tot versnelde uitbouw van aanvullend pensioen is hiermee opnieuw beklemtoond.  De budgettaire kosten van de vergrijzing door de SCvV geraamd op 4,4 % van het bbp tussen 2006 en 2030 en op 6,2 % van het bbp tussen 2006 en 2050. De pensioen- en gezondheidszorguitgaven stijgen aanzienlijk, terwijl de overige socialezekerheidsuitgaven verminderen als gevolg van een kleiner aantal gerechtigden.Op het ogenblik dat vergrijzing toeslaat zit België dus zonder pensioenreserves. Het kortzichtige repartitiestelsel met zijn enorme pensioenverschillen tussen beroepscategorien is niet alleen asociaal. Het wordt nu ook financieel onbetaalbaar. Een hervorming dringt zich op.

  
Op zoek naar nieuwe financieringsbronnen kijkt de overheid in de richting van nieuwe belastingen op spaar- en huur- inkomsten. Vooral kleine pensioentrekkers dreigen nu het gelag te betalen van het veel te groot ambtenarenbestand. De productieve middelklasse van werknemers en zelfstandigen hebben op hun spaarinkomsten gerekend ter aanvulling van hun karig pensioen. Nieuwe belastingen op spaarinkomens zouden de uitbuiting van de produktieve middenklasse op een nieuw hoogtepunt brengen. De generatie produktieven die straks met pensioen vertrekt heeft immers een carrière lang de helft van hun inkomen afgedragen aan belastingen en sociale bijdragen. Straks moeten ze ook nog de opbrengst van hun zelfgespaarde reserves aanspreken om een pervers pensioenstelsel in stand te houden waarvan de onbillijkheid al jaren wordt aangeklaagd.       Meer daarover hier   en   hier
gelijke pensioenen

De combinatie van verplichte solidaire bijdrage tot ons sociaal stelsel  met zeer
ongelijke rechten op uitkeringen heeft een pervers pensioenstelsel  geschapen die straks Belgie's  hardwerkende middenklasse  van werknemers en vooral van zelfstandigen en vrouwen  in de armoede dreigt te storten.
 ( Data: zie pensioenkadaster)De verontrustende verschulding van de Verenigde Staten wordt wijd uitgesmeerd in de Europese pers, inclusief trouwens met onmiskenbare waarschuwingen van hoge ambtenaren, centrale bankiers en internationale instellingen zoals IMF of de Bank van voor Internationale Betalingen.  Wat minder aan de beurt komt is dat Europa er nauwelijks beter voor staat, en Frankrijk zelfs nog véél slechter.

In tegenstelling tot de VS ligt de Europese verschulding  evenwel niet zozeer bij de burger, maar vooral bij de overheid onder de vorm van ongedekte pensioenverplichtingen.

Uit een intern document van Standard & Poors, het internationaal schuld-ratingagentschap blijkt  dat noch de Euro noch het Britse Pond nog langer als inherent harde ' en gezonde munten mogen aanzien worden. Voor de meerderheid van de europese landen dreigt op relatief korte termijn een schuldencrisis en onbetaalbaarheid van de vergrijzing.  Volgens de S&P synthetische schuldrating zouden de Europese overheidsschulden al vanaf 2010 hun tripple A ratigs beginnen verliezen, waarna de ratings zeer snel beginnen alfkalven en rentelasten pijlsnel de hoogte inschieten.   
pensioen-schuld

Martin De Vlieghere verwerpt met klem het discours dat wij langer moeten werken omdat we ouder worden, en weigert de sociale achteruitgang die dit meebrengt. Vergrijzing op zichzelf kan geen pensioencrisis veroorzaken.  De dreigende crisis van het pensioenstelsel is uitsluitend een crisis van het omslagstelsel en dus niet van de veroudering van de bevolking. Men rekent ten onrechte op de solidariteit tussen leeftijdsgroepen. Dan is de veroudering van de bevolking inderdaad een probleem. Maar in een vrije en verantwoordelijke samenleving moet men leren dan men zelf zijn pensioen moet opbouwen en dat niet een ander u zal onderhouden.
  méér hier

ma 29/10/07 - Bijna de helft van de Belgen kan niet sparen om zich op hogere leeftijd te laten verzorgen. Dat blijkt uit een enquête van de verzekeringsmaatschappij
Swiss Life bij 9.000 Belgen. 
De Swiss Life Pensioenpeiling heeft 9.000 Vlamingen, Franstaligen en Duitstaligen in ons land de vraag gesteld wat ze zich van hun oude dag voorstellen en hoe ze er zich op voorbereiden.

74 procent van de ondervraagden verwacht na de leeftijd van 75 jaar zorgbehoevend te worden. Zeven landgenoten op de tien zijn ook bang om hun zelfstandigheid te verliezen. 
40 procent denkt later nog wel te kunnen betalen voor verzorging, maar 30 procent van de Belgen blijkt zich daarover nu al zorgen te maken. Bovendien weet 17 procent  nu al zeker dat ze later niet genoeg geld zullen hebben om hun verzorging te betalen. Bijna de helft van de ondervraagden zegt nu geen geld opzij te kunnen zetten om eventueel later voor verzorging te betalen.  Swiss Life is marktleider in Europa op het vlak van pensioen- en levensverzekeringen. De verzekeraar houdt regelmatig peilingen naar het gedrag en de verwachtingen van de Belgen in verband met hun pensioen. Familie Van de Velde is geconfronteerd met de harde realiteit van de vergrijzing.
De toenemende zorgbehoefte van Bompa en de dagelijkse beslommeringen die dit meebrengt leggen een zware stress op het gezin en de sociale relaties. 

In een reportage van "in de Gloria" doorbreekt de familie Van de Velde
het taboe rond het EU-woord en opent denkpistes voor een fundamentele oplossing
voor de op ons afstormende vergrijzingsproblematiek.  ; - )


Dossier Bureaucratie
bureaucracyBelastingverlaging vergt Deregulering 
Besparingen door strijd tegen bureaucratie  door  Martin De Vlieghere
Er zijn verschillende maatstaven om overregulering te kunnen vaststellen. De bekendste is dat het nog mogelijk moet zijn om de wet te kennen. Deze norm is in België allang overschreden.

In een rechtsstaat kan onwetendheid over de wet geen excuus zijn om de wet te overtreden, maar in België is die onwetendheid onvermijdelijk. Elke economische handeling wordt een juridische gok. Zijn alle vergunningen bekomen? Zijn er geen milieuwetten overtreden? Is er geen paragraaf  van het decreet Ruimtelijke Ordening overschreden? Is er geen fiscale of sociale regel overtreden?  Op de één of andere manier lijken we ons bij deze situatie te hebben neergelegd. We rekenen erop dat de toezichthoudende overheid mild zal zijn. Het gedoogbeleid zit in het systeem ingebakken.

De lastige Strijd tegen Regels
In de aanloop naar de parlementsverkiezingen waren enkele kranten zo pretentieus om de zittende volksvertegenwoordigers te evalueren. Beoordelingscriteria waren aantal interpellaties en wetsvoorstellen. In een land waar probleem nummer één de wurgende overheidsinterventie is, had het enige evaluatiecriterium moeten zijn hoeveel wetten en staatsdiensten ze hebben afgeschaft en hoeveel beschermde bedrijven ze hebben geliquideerd. De weinige goedmenende politici die werk willen maken van een kleinere en meer efficiënte overheid, worden weggehoond door dergelijke riooljournalistiek.     lees verder hierBedrijfsrevisoren hinderen Administratieve vereenvoudiging uit vrees voor omzetverlies.

De EU wil af van de uitgebreide verplichting voor jaarrekeningen en publicaties voor kleine kmo's.  De Europese Commissie wil daarom de kleinste ondernemingen vrijstellen van het opmaken en publiceren van een jaarrekening. In België zouden daardoor nog slechts 18.400 van de 303.000 vennootschappen een jaarrekening moeten voorleggen. Dat schrijft De Tijd.  De Belgische reactie op de Europese plannen is overwegend negatief omdat vooral bedrijfsrevisoren vrezen een fors omzetverlies.  ( Bron : Trends )


De competitiviteit van onze bedrijven is levensbelangrijk voor iedereen die in Vlaanderen woont of werkt. Het zijn immers de bedrijven die er voor zorgen dat onze burgers een job en een inkomen hebben. En het zijn ook de bedrijven die het grootste deel van de overheid financieren, onder andere via hun bijdragen aan de sociale zekerheid en via de vennootschapsbelasting.Er bestaat een manier om onze economie te versterken zonder dat er grote politieke beslissingen nodig zijn, en zelfs zonder dat het iemand iets kost: we kunnen de administratieve lasten voor de bedrijven verminderen. Die lasten (zijn) ontstaan in het kielzog van politieke beslissingen en ze leveren niemand ook maar enig voordeel op. Ze veroorzaken echter wel kosten voor de bedrijven en ze betekenen dus een onnodig verlies aan concurrentiekracht.
Voka formuleert beleidsvoorstellen die rechtstreeks uit de bedrijfspraktijk komen.

Waarom reglementitis een heilloos pad is
Belspelletjes, gsm-deuntjes, consumentenkredieten, de kwaliteit van chateaubriand bij de slager: de reglementitis laait weer op. Herinnert U zich nog het verbod op flippo's, chocoladecigaretten?  Onze verzorgingsstaat verwordt tot een veiligheidsstaat die alle risico's uit het bestaan probeert te bannen. Alsof wij onnozele kinderen zijn die niet voor zichzelf kunnen zorgen klaagt GILBERT ROOX in De Standaard 24.03.2007.

méér daarover euhier...
Wij verkiezen een Führer
De economische oorzaken van racisme en oorlog in de twintigste eeuw
Dr. Martin De Vlieghere           Van Halewyck, 206 blz - ISBN 90 5617 054 6
Sociale-zekerheid-nazis.
Dit boek is een indringende waarschuwing tegen toepassing van economische leer van John Maynard Keynes (op vandaag nog steeds een van de invloedrijkste economen).  Nazi-Duitsland was het meest consequente praktijkvoorbeeld waar de Keynesiaanse leer radicaal werd toegepast
 
Hitler kwam op een democratische manier aan de macht vooral om zijn sociaal-economisch programma. Dat programma was een radicale toepassing van de Keynesiaanse leer; het de sinds de jaren twintig meest gangbare economische dogma.  Hiermee werpt De Vlieghere een heel ander licht op het ontstaan van het nazisme en op cruciale vragen die totnogtoe verdrongen werden. Waarom werden de joden verantwoordelijk gesteld voor de depressie? Waarom werd de linkse antikapitalist Goebbels propagandaminister van het Derde Rijk? Waarom had de Reichsmark onder het Hitler-regime 237 verschillende wisselkoersen? Waarom nam de bewapening in nazi-Duitsland tijdens de eerste oorlogsjaren niet toe? Waarom moest de partij die tijdens de Weimarrepubliek nog fulmineerde tegen Poolse gastarbeiders hen later weer invoeren als dwangarbeiders?
 
De Vlieghere toont op overtuigende wijze aan waarom het nazi-regime allerminst een gril was van de geschiedenis en wat de gevaren zijn van de keynesiaanse economische leer. Als de economische consensus niet verandert, zullen we weer een sterke leider moeten kiezen .Alleenstaande Belg werkt méér dan
drie kwart van het jaar voor de overheid.
Pas vanaf 
13 oktober begint hij voor zichzelf

Algemeen wordt aangenomen dat Tax Freedom day, de dag waarop we niet langer voor de staat maar voor onszelf gaan werken, in België valt op 10 juni. Maar dat is bewimpeling berekent fiscaal expert Werner Niemegeers Aan de hand van OESO gegevens berekende Niemegeers dat een alleenstaande actieve burger al vlug werkt tot 13 oktober voor zijn belastingen... Wanneer ook sucessierechten worden meegerekend kan die datum nog opschuiven naar 24 oktober.

Een hallucinant verhaal van fiscale slavernij in dit 15 min durend programma van ActuaTV

Het boetefonds : de kunst van het verspillen   door    Vincent De Roeck
Het “verkeersveiligheidsfonds”, zoals het boetefonds tegenwoordig heet, keert jaarlijks de geïnde boetegelden uit aan de verschillende politiezones. Zij moeten dit extra budget investeren in de “verkeersveiligheid” binnen hun zones. Geen vuiltje aan de lucht, zou u denken. Inderdaad, ware het niet dat het boetefonds over té veel geld beschikt en dat de politiezones niet meer weten wat ze met het geld van de verkeersboetes moeten doen. De jongste jaren is het aantal boetes in België zo sterk toegenomen en is de inning zoveel verbeterd dat het fonds steeds voller wordt. Zat er in 2004 nog maar 40 miljoen euro in het fonds, dan is dat dit jaar al opgelopen tot bijna 100 miljoen euro. Dit is het gevolg van de betere inning van de boetegelden, van de forse verhogingen van de verkeersboetes en van het massaal bijplaatsen van nieuwe flitspalen. Ofschoon er via het boetefonds jaarlijks een aanzienlijke geldtransfer van Vlaanderen naar Wallonië plaatsvindt, schijnen de Vlaamse politiezones het geld niet echt nodig te hebben voor hun kerntaken. Desondanks blijft deze gang van zaken onveranderd. De oerbelgische verspilzucht heeft alweer een nieuw gezicht gekregen.     méér daarover hier..


De EU kost België enorm veel Geld     door    Vincent De Roeck

Onlangs werden de officiële cijfers van de bijdragen van alle lidstaten aan de Europese Unie van het jaar 2006 bekend gemaakt door de Europese Commissie. Voor België en Vlaanderen waren deze naar aloude gewoonte zéér onthutsend: België betaalde in 2006 maar liefst 711 miljoen euro meer aan de Europese Unie dan het zelf terugkreeg. Nochtans bestaat er een foutieve idée-fixe in de Belgische publieke opinie dat ons land meer zou terugkrijgen van de Europese Unie dan we er zelf insteken. Vaak wordt dan verwezen naar de gigantische budgetten die Brussel krijgt om zijn taak als hoofdstad te kunnen uitoefenen. Eurofielen pretenderen dat 15% van het BNP van de stad Brussel rechtstreeks gegenereerd wordt door de EU. Waarvoor dat EU-geld dan precies gebruikt wordt, weet niemand. We kunnen de impact van die monstersubsidies zéér goed zien in gemeenten als Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node, of op dagen als elf september 2007 wanneer de overbetaalde overuitgeruste robocob-flikken gewoon voor de ogen van de internationale gemeenschap vreedzame betogers molesteren.     méér daarover hier...
De Nieuwe Economische Theorie voor dringende belastingverlagingen
Boodschap voor Yves Leterme en Joëlle Milquet :

Tijdens het formatieberaad op Hertoginnendal voerde de franstalige politica Joëlle Milquet (cdh) een sterke oppositie tegen de voorstellen tot verlaging van de tarieven in de personenbelasting. Maar dit was niet het enige negatieve nieuws. Erger nog is dat belangrijke Belgische politici blijkbaar nog steeds geloven in de voorbijvestreefde de economische logica van Keynes. Willy De Wit legt Friedrich Hayek's Nieuwe Economische Leer uit, geeft aan waar Keynes verkeerd was en waarom een belastingsverlaging bij ons onontbeerlijk en dringend is.

 
De welbekende inefficiënties van overheidsdiensten zijn geen empirische ongelukken, als gevolg wellicht van het gebrek aan een lange traditie van publieke service. Zij zijn inherent aan alle overheidsdiensten, en de excessieve vraag aangestoken door gratis of te goedkope diensten is slechts een van de vele oorzaken van deze toestand.  Een gratis aanbod subsidieert niet alleen de gebruikers ten koste van de niet-gebruikers, maar ook zorgt het voor een suboptimaal gebruik van middelen door het niet aanbieden van een dienst waar deze het hardst nodig is. Hetzelfde kan in mindere mate gezegd worden wanneer de prijs van de dienst lager is dan de marktprijs. Op een vrije markt kunnen consumenten de prijs dicteren en er daarbij voor zorgen dat productieve middelen op optimale wijze worden benut om aan hun wensen te voldoen. Een overheidsdienst kan dit echter niet.    lees meer  hier
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat achter het pleidooi van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne voor de afbouw van het aantal ambtenaren, met name op het ministerie van Financiën. Volgens het VBO is de "overtewerkestelling bij de overheid" een rem op de economie.  Op de nieuwjaarsreceptie van de VLD-afdeling Oostende pleitte Van Quickenborne voor minder ambtenaren in België. Concreet ijverde hij voor een vermindering van 3.000 ambtenaren bij de FOD Financiën via de niet-vervanging van gepensioneerden tijdens de komende jaren.

Volgens het VBO moet de kost van de overheidssector in ons land worden teruggedrongen. In België werkt bijna 1 op de 5 bij de overheid. Ons land kent volgens de ondernemerskoepel een "overtewerkstelling bij de overheid". "Het is de verdienste van staatssecretaris Van Quickenborne om dit thema nu politiek bespreekbaar te maken. Het overheidsbeslag in België is inderdaad te hoog en dat remt de economie af", luidt het.   Het VBO vraagt dat er snel een internationale vergelijking over de kostprijs van de publieke sector wordt uitgevoerd. "Dit moet de absolute politieke prioriteit vormen. Er zou geen enkele nieuwe belasting of heffing mogen worden voorbereid zolang de resultaten van zo'n benchmarking niet beschikbaar zijn", stelt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO. (belga)      
 zie ook:   SP.A PLEIT VOOR SLANKERE OVERHEID. Op weg naar een pijnlijke afslanking  (Trends)
 Bedrijven in de Kijker
 Franky Verkest
Franky Verkest van Franky's Invest, legt  uit hoe investeerders in deze woelige tijden van budgettaire tekorten en hypothekaire restricties op de publieke immo markt toch nog een graantje kunnen meepikken via netwerking en een oordeelkundige selectie van opportuniteiten
hier méér over de finessen van het immo vak
( 00.45 min.  YouTube  ; - ) 

2004
2005
2006
2007(*)
Omzet
-3.3%
-1.2%
+1236%
+1800%
Cash Flow -18.6%
-12.4%
+3205%
+4100%
EBITDA
-8.6%
-7.7%
+3810%
+4700%
(*) estimate
Hommage aan Milton Friedman (1912 - 2006)
Spraakmakend apostel van de vrije markt


Hij beïnvloedde Reagan, Thatcher en Pinochet. In de Amerikaanse econoom Milton Friedman kende de vrijemarkteconomie haar grootste voorvechter.  
Door  redacteur Cees Banning  (  nrc.nl  )

De Amerikaanse president Ronald Reagan las zelden een boek, maar Free to Choose lag – zo wil de overlevering – kapotgelezen op zijn nachtkast. De gisteren op 94-jarige overleden econoom Milton Friedman schreef het in 1980 samen met zijn vrouw Rose. Het boek werd een internationale bestseller en de gelijknamige televisieserie trok wereldwijd een miljoenenpubliek. Milton Friedman, profeet van het vrijemarktdenken, kon zijn geluk niet op toen hij hoorde dat de tv-documentaire zelfs totalitaire staten werd binnengesmokkeld.     

Begroting 2006: Schone Schijn. Tekort valt niet meer te ontkennen 
Prof. Paul De Grauwe
Veronderstel: een huisvader zit met een hoop onbetaalde rekeningen en be­slist zijn huis te verkopen om die rekeningen te betalen. Nadat het huis verkocht is, vraagt hij de koper in het huis te mogen blijven wonen. De koper gaat akkoord op voorwaarde dat de huisvader 33 procent van de waarde van het huis jaarlijks als huur betaalt.  Ze sluiten een deal.  Te gek om waar te zijn? Nee, dat is wat de Belgische staat onlangs heeft gedaan meteen van zijn gebouwen. Het systeem werd door het Rekenhof aan de kaak gesteld maar dat kreeg nauwelijks belangstelling in de pers.   Enkele voorbeelden:
financietoren:    verkocht aan 276 Mln€, ingehuurd aan 42.70 Mln€   (15,5%)
Willebroekkaai: verkocht aan  4.3 Mln€, ingehuurd aan   1.37 Mln€   (31.8%),
of respectievelijk ca. 4 en 8 maal de normale markt-huurrente.     
lees méér hier...

public_spending


                       

De ontgoocheling over de regering Verhofstadt is groot, ook bij bedrijfsleiders en economen.  Achter Verhofstadts 'Burgermanifest'  zat een hoopgevende visie. De strategie was, zodra de liberalen aan de macht zouden zijn, enkele grote sociaal-economische hervormingen door te voeren. 
Een eerste zou de afbouw van de overheidsinterventie zijn.

Maar precies het tegendeel is gebeurd, stelt Jef Vuchelen....  
De primaire overheids- uitgaven zijn sinds 2000 explosief gestegen, met niet minder dan 3,2  procent  van het BBP.

De daling van de rentelasten als gevolg van de lagere intrestvoeten zijn volledig opgesoupeerd door nieuwe bestedingen. Zelfs een regering met een socialistische meerderheid had dat nooit durven uit te voeren.   
      

The Economics of Inflation    by George Reisman  
Mises University Media   ( 54:37 mins MP3 )

Inflation and the Business Cycle: The Collapse of the Keynesian Paradigm
Murray N. Rothbard   From the book "For A New Liberty" as read by Jeff Riggenbach.  
Mises University Media ( 1h 13: mins MP3)
Belgisch "Generatiepact" bestendigt roofbouw op de toekomst
De erfzonde van de welvaartstaat en 50 jaar Keynesiaans potverteren

Een generatiepact zou moeten gaan over de verdeling tussen de generaties van de lusten van onze welvaart en de lasten om die welvaart te genereren. Het gaat over de vraag welk deel van het over generaties opgebouwd vermogen we nu opconsumeren en welk deel we voor de volgende generatie overlaten.
 
Het hoeft geen betoog meer dat de huidige generatie met 99% BBP
staatsschuld en 295% BBP ongedekte pensioen- verplichtingen, (samen 395% BBP), de volgende generatie al met een aardig passief heeft opgezadeld. 
In Nauwelijks 30 jaar werd een groot deel van het sedert generaties opgebouwd vermogen opgesoupeerd.

Een écht generatiepact zou die roofbouw op de toekomst moeten stoppen. Wat paars ons als een generatiepact wil doen doorgaan, is in feite niets anders dan een op termijn onhoudbare consolidatie van de "verworven rechten" van de huidige generatie. Het welvaarttsdeficit opvullen veronderstelt dat we ofwel onze  welvaarts-productie drastisch opdrijven of onze consumptie drastisch verlagen.             
Belgie heeft meest demotiverende belastingstructuur van Europa
vermoedelijk zelfs ter wereld.


Belgie heeft niet alleen de derde hoogste totale belastingsdruk ter  wereld; het heeft daarenboven ook nog eens de meest demotiverende belastingsstuctuur van Europa.

België haalt slechts 28.8% van zijn belastingen uit consumptie.  De rest komt uit directe belastigen: belastingen op alle vormen van inkomen.

Het mag dan ook niemand verwonderen dat steeds méér Belgen afhaken en hun productieve bijdrage terugschroeven. 

Sterk presterende economieën zoals Ierland Portugal en het Verenigd koninkrijk financieren hun overheid voornamelijk met consumptie- belastingen en duidelijk minder met directe belastingen.  Het verschil tussen België en deze sterke economieën Ierland en Portugal bedraagt bijna de helft...

Als gevolg van de hoge directe belastingen
gaan de Belgen ook steeds minder sparen. Juist nu reserves zouden moeten aangelegd worden voor de op ons afstormende vergrijzing daalt de spaarquote van de gezinnen in ijltempo.  In nauwelijks tien jaar daalde het spaar-aandeel in het gezinsbudget met bijna de helft. 

The importance of Public Expenditure reform for economic Growth and Stability

The ECB names Ireland and Spain as examples of successful expenditure reforms and concludes: "further expenditure reforms are needed in many countries to reduce the level of spending on non-core tasks of the public sector, enhance the efficiency and incentive effects of public spending and prioritise productive objectives within public sector activity. Spending reductions would alleviate fiscal imbalances while also allowing for lower taxes. Such measures would support macroeconomic stability, promote growth and create a better environment for price stability."                 read more:  ECB Monthly bulletin page 61-73

Interview met Duits ecomomie-professor Roland Vaubel.    ? 
Waarheen met Europa één jaar nà de referenda?      
© DE TIJD

eu_referendum_resultVoor Vaubel is het eenvoudig: hoe meer politieke integratie in Europa, hoe meer de voordelen vab de interne markt  onder druk komen. Politieke centralisatie bevordert de regeldrift. En te veel regels verminderen de efficiente marktwerking. De mensen zijn verontrust. Ze zien alsmaar méér bevoegdheden naar Europa gaan, zonder dat ze daar iets te zeggen hebben. Die dynamiek moet absoluut stoppen. 'Ik geloof, net als David Hume of Immanuel Kant voor mij, dat competitie tussen, kleine eenheden het geheim is geweest van het succes in Europa de voorbije 500 jaar. Dat in tegenstelling tot China of India of het Ottomaanse Rijk, waar centralisatie en een gebrek aan vrijheid gepaard gingen met een zwakke economische ontwikkeling.

               Er gaat in dit land bijna geen dag voorbij of er komt weer iemand de zegeningen van het Scandinavisch model prijzen. Deze verhalen worden veelal geslikt als zoete broodjes. Er gaapt blijkbaar een diepe kloof tussen onze perceptie van de scandinavische economiën en hun reële prestaties. De waarheid is dat de Zweedse en Finse verzorgingsstaten na een lange periode van geleidelijke achteruitgang, begin de jaren negentig de totale ineenstorting nabij waren. Van 1990 tot 1995 vervijfvoudigde de werkeloosheid, en sindsdien konden de Scandinavische landen zich nooit meer herstellen.

De ineengestorte verzorgingsstaat.   In 1970 lag het Zweeds welvaartsniveau een kwart hoger dan het Belgische. Daarmee bekleedde Zweden de 5e plaats van 26 OESO landen. In 2003 was Zweden afgezakt naar rang 14, twee plaatsen àchter België.

  Denemarken was in 1970 nog de derde welvarendste economie van de OESO, na Zwitserland en de VS. In 2003 was Denemarken teruggezakt naar rang 7. Ook Finland boerde ronduit slecht. Terwijl Ierland opklom van de 21e plaats naar de 4e, zakte Finland tussen 1989 en 2003 van de 9° naar de 15° plaats.
Belgie heeft meest demotiverende belastingstructuur van EuropaBelgie heeft niet alleen de derde hoogste belastingen ter wereld; het heeft ook nog eens de meest demotiverende belastingsstuctuur van Europa. Verwondert het nog iemand dat steeds méér Belgen afhaken?

België haalt slechts 28.8% van zijn belastingen uit consumptie.  Sterk presterende economieën zoals Ierland Portugal en het Verenigd koninkrijk financieren hun overheid met 10 tot 15% méér  consumptiebelastingen en minder directe belastingen. 
 


            
Europa's welvaartsstaat staat ter discussie. Ons sociaal model blijkt niet opgewassen tegen de globalisering, en heeft Europa met gigantische problemen opgezadeld: een monumentale staatsschuld en dito pensioenverplichtingen, een snel vergrijzende bevolking, 19 miljoen werklozen en een EU-25 jeugdwerkloosheid van 18%. Men mag beide laatste cijfers wellicht verdubbelen wanneer ook de verborgen werklozen in rekening worden gebracht. De realiteit is dat Europa's reële werkloosheid het crisisniveau van 1932 evenaart.

Een georganiseerde Ramp.  Europa's sociale catastrofe voltrekt zich terwijl de  rest van de wereld opbloeit en groeit aan het snelste ritme in de laatste drie decennia. 2004 en 2005 waren recordjaren. China en India boeken recordgroeicijfers van rond de 10%, en de VS genieten volop van de voordelen van de globalisering. Terwijl de wereldeconomie groeit aan een gemiddeld ritme van boven de 4%, stagneert Europa aan een  ritme van een geïnflateerde 1,5%.                                                                                                       Martin De Vlieghere &  Paul Vreymans
De fiscale Blunder van Paars
                    
Spaarders worden in het "generatiepact" dubbel hard
gepakt. Volgens Reynders kadert de nieuwe belasting op beleggingsfondsen in de Europese spaarrichtlijn, dieer overigens pas na zware druk vanuit België is gekomen. Diezelfde spaarrichtlijn bepaalt dat de huidige 15% RV nog geldt tot eind 2007. Daarna wordt ze opgetrokken tot 20% eind 2007, en zal eind 2010 de volle 35% bereiken.  We berekenen wat dit voor de spaarder betekent aan de rentevoorwaarden en inflatie  zoals die momenteel gangbaar zijn. We nemen twee typische beleggingsfondsen die beleggen in overheidspapier. We maken de berekening voor het uiterst gunstige geval van een kostenbewuste  belegger die zijn bevek 10 jaar aanhoudt en een fonds kiest met lager dan gemiddelde in- en uitstapkosten.                                                                                  
Oorzaken van de Groeiverschillen in EU:  Belastingspolitiek voor Groei& Jobs


Tussen 1984 en 2002 groeide de Ierse welvaart met 167%, de Belgische met nauwelijks 42%. In Ierland namen de industriële jobs met 35% toe
, terwijl de Belgische industriële tewerkstelling afkalfde.  In een halve generatie is Ierland uitgegroeid tot het tweede welvarendste land van Europa.

Wat zijn de oorzaken van het Iers economisch en sociaal succes?
Het Iers sociaal-economisch model onderscheidt zich van de rest van Europa door zijn fair-tax model.  Ierland kent een bijzonder lage globale belastingsdruk en een evenwichtige en verdeling van directe en indirecte belastingen....

lees artikel hier
Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat.
Bedreigt de informatisering de positie van de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt?

Martin De VlieghereDit artikel is een kritisch onderzoek naar de wijd verbreide consensus dat ten gevolge van de ‘post-fordistische' transitie naar een kenniseconomie een duale samenleving dreigt waarin de sociale segmentatie loopt langs de scheidslijn tussen laag- en hooggeschoolden. Ten gevolge van deze consensus ontstaat het politieke concept van de ‘actieve welvaartsstaat' dat onder meer door hernieuwde investeringen in de democratisering van het hoger onderwijs de nieuwe sociale uitsluiting moet vermijden.

Na een
uitvoerige schets van deze consensus ondergraaf ik in paragraaf 2 de diagnose van de structurele achteruitgang van de laaggeschoolden op de  arbeidsmarkt  en  de  ‘definitieve voorkeur'  van  de  kenniseconomie voor de hooggeschoolden. In paragraaf 3 geef ik een methodologische kritiek op het empirisch onderzoek naar de oorzakelijke verbanden tussen informatietechnologie en de relatieve positie van de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Tenslotte belicht ik een vaak over het hoofd geziene factor die de hooggeschoolden bevoordeelt.

Ronald Reagan was een knap econoom 

ronald-reagan

Bij het overlijden van Great Liberator Ronald Reagan stonden de Belgische kranten vol met bijzonder kritische commentaren over zijn bewindsperiode (1981-1989).  De Morgen en De Standaard, met de VRT-radio in hun kielzog, spanden de kroon. Reagan was fout, slecht, ultraconservatief, zadelde de States op met een gigantische staatsschuld, vergrootte de 'gap' tussen arm en rijk...  Alleen De Tijd speelde niet mee met de "progressieve" pers en had zelfs de moed deze uitgesproken positieve analyse te publiceren. Willy De Wit legt bevattelijk uit hoe Reagan de VS uit het Keynesiaans moeras haalde en brak met de overjaarse Keyesiaanse consensus.
The Myth of Europe  

 
by  Russell Lewis

Contents  :

 • Undemocratic
 • Overregulation
 • Corruption
 • Hostile to British Interests
 • Not Bonkers but out of Date
 • Europe as Economic Pace–Setter
 • Historical Inevitability
 • Evidence Against
 • Euro–Mythology
 • Former European Supremacy
 • Nationalism in the Dock
 • Glory in Diversity
 • Fortunate Failure
 • Scientists Persecuted
 • Unity Versus Capitalism
 • Unity Hinders Progress
 • Why not China?
 • Meddling Mandarins
 • Why not India?
 • Why not the Arabs?
 • Soviet Arthritis
 • Unconvincing
 • Legal Serfdom
 • Totalitarian Democracy
 • Subsidiarity A Fraud
 • Freedom Day Comes Late
 • Don't Harmonize, Denationalize
De ziekte van de Waalse herstelplannen.
Martin De Vlieghere analyseert het Waalse "Marshall-plan"

boat_liftVlaanderen heeft groot belang bij de economische heropleving van Wallonië.  De Vlaamse belasting- en bijdragebetaler zou graag een sterker Wallonië zien dat proportioneel meer deelt in de kosten van de verzorgingsstaat.

Sommige Vlamingen investeren ook rechtstreeks in Wallonië door hun bedrijfsvestiging te delocaliseren naar de ruimere Waalse industrieterreinen.

Zij ondervinden aan den lijve de problemen in Wallonië: een nog groter gebrek aan technisch personeel en nog hogere belastingen dan in Vlaanderen. Als er dan sprake is van een bundeling der Waalse politieke krachten om ondernemen en werken terug aantrekkelijk te maken, dan kijkt Vlaanderen halsreikend mee.

lees méér hier....

                         Er is de laatste tijd nogal wat beroering rond een behoorlijk objectieve maar gedurfde publicatie van de denkgroep "In de Warande", getiteld "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa". Onterecht worden dergelijke publikaties en standpunten enkel bekeken vanuit een separatistisch standpunt die het debat polariseren. Er zijn evenwel heelwat economische motieven die maken dat de Belgische burgers via een maximaal doorgedreven regionale aanpak er beter van kan worden zonder dat de politieke eenheid dient te verdwijnen. Meer dan 20 generatiepacten en marshallplannen samen.
Regio's, niet de politieke staten zijn de economische polen.Staatsgrenzen, van oudsher cultureel of militair ontstaan, hebben economisch nog weinig zin.    Lees verder....


De Ierse Synthese tussen Sociale Welvaart en Anglo-Saksisch Liberalisme.
                 In de Franse en Nederlandse referenda heeft de burger aan de plannen van het politieke establishment een luid halt toegeroepen. Het monsterdocument dat voor een grondwet moest doorgaan, is de druppel geweest in het ongenoegen over een falend Europa, zowel aan de linkse als de rechterzijde van het politieke spectrum. De grootse Europese ambities met de Euro, de snelle uitbreiding en de grootsprakerige Lissabon strategie zijn vastgelopen door een gebrek aan groei en dynamiek.             Paul Vreymans 
5% Welgaartsgroei is geen Utopie
Studie van WorkForAll levertbelastingsdruk Doorbraak in de Analyse van Europese Stagnatie.

In de laatste decennia kende België zoals trouwens de meeste Europese landen meer periodes van stagnatie dan van stevige groei. Nochtans zijn er binnen Europa ook merkwaardige uitzonderingen. Ierland maar ook Luxemburg en Portugal kenden groeiritmes die men traditioneel associeert met de Aziatische tijgers zoals China. Waaraan zijn deze groeiverschillen toe te schrijven ? WorkForAll heeft de macro-economische cijfers van de 17 Europese landen onder de loep genomen en enkel markante oorzaken van groeiverschillen vastgesteld.More Europe is not a remedy for European economic troubles.       Petr Mach

Economists and politicians agree that Europe's economy has been  suffering from a serious disease. In 2000 the Lisbon Agenda identified the symptoms of this disease – high unemployment and low economic growth. In his presentation Peter mach argues that the Lisbon Agenda misunderstood the real cause of the underperformance of European economy, and therefore prescribed wrong treatment..

Read more here....


Vrijheid en Europa  
               De verklaring van Laken droeg de Conventie op om een einde te maken aan de sluipende bevoegheidsuitbreiding van de Europese instellingen ten koste van de lidstaten. In de plaats daarvan kwam het presidium onder leiding van Giscard d'Estaing aandraven met een vaag document dat de deur wijd openzette voor een verdere overdracht van beleidsdomeinen. Ondertussen is de grondwet om uiteenlopende redenen afgeschoten door de Franse en Nederlandse kiezers.

france_referendum_resultIn deze tekst argumenteert Tom Claerhout dat de eerste poging terecht ten grave is gedragen, maar dat een nieuwe grondwet wenselijk is, die de tekortkomingen van zijn voorganger ondervangt en de verdiensten behoudt. Een centrale rol is weggelegd voor het subsidiariteitsprincipe: de Europese beleidsmakers dienen zich te concentreren op de domeinen waar zij een aantoonbare meerwaarde kunnen leveren ten opzichte van de nationale en regionale overheden. Voor de overige domeinen moet het initiatief, en dus ook het vetorecht, in handen blijven van de soevereine natiestaten.

EU: Is Europa's sociale zekerheid nog betaalbaar in 2010 ?
Iers groeimodel best voorbereid op Vergrijzing en Globalisering.

De wereldeconomie is de laatste dertig jaar nooit zo sterk gegroeid als in 2004, namelijk met ongeveer 5 pct. China's en Indie's groei zijn fenomenaal. De VS en Japan zetten hun heropstanding verder.  Intussen glijdt Europa af naar stagnatie, mogelijks zelfs recessie.

De zwakke groei zet Europa's sociaal stelsel onder toenemende druk. Europa's demotiverend fiscaal stelsel is de fundamentele oorzaak. De globale belastigdruk ligt in Europa 15% hoger dan de VS en Japan, en 9% hoger dan het OESO gemiddelde. Dit overheidsbeslag werkt demotiverend, en leidt de onontbeerlijke werkmiddelen af van de private sector naar een steeds inefficienter wordend overheidapparaat.
Alleen bankiers zijn gebaat bij lage rentestand.

Fortis chief-economist Van den Spiegel pleit voor een groeistrategie door middel van "klassieke" keynesiaanse remedies. De bankier wil de consumptie aanzwengelen en pleit impliciet voor een laks monetair beleid. Hij minimaliseert daarbij het inflatierisico en zwijgt zedig over het immorele schandaal van de 10.000 miljard staatschuld en geactualiseerde pensioensschuld van ca. 30.000 miljard waar we komende generaties nu al mee hebben opgezadeld.

Lage rentes mogen dan al goedkope grondstof betekenen, en dus goede winstvooruitzichten voor de banksector, of dit de juiste remedie is voor de op ons afkomende problemen van vergrijzing en werkeloosheid is een gans andere kwestie. ...   lees méér hier
THE SIZE AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT AND ECONOMIC GROWTH
by James Gwartney, Professor of Economics and Policy Sciences at Florida State University

This paper shows that excessively large government has reduced economic growth. These findings present a compelling case that rather than devising new programs to spend any surplus that may emerge from the current economic expansion, Congress should develop a long-range strategy to reduce the size of government so we will be able to achieve a more rapid rate of economic growth in the future.

The expansion of the U.S. economy has now moved into its eighth year and it has been 15 years since there has been a major recession. Despite this positive performance, the growth of real GDP in the 1990s is less than half the rate achieved during the 1960s. In fact, the average growth rate of real GDP has fallen during each of
the last three decades. The economies of other developed nations have followed this same pattern of more stability, but less rapid growth.


The OECD countries currently spend 15 percent of GDP or less on the core functions of government-protection of persons and property, national defense, education, monetary stability, and physical infrastructure. When governments move beyond these core functions, the empirical evidence indicates that they retard economic growth. The reduction in GDP growth rates in the United States and in many nations around the world can be traced directly to their increases in government expenditures far in excess of the growth-maximizing level. 

read more here....

big government

 
Big Public Spending
means poor Growth.

Slow Growth
results in Poverty.


These are the key findings from our research
confirming the results of earlier studies  such  as this
which compared the growth differentials of
30 OECD countries over 45 years 

( over 1000 data-pairs !!! )


New !!!   Now free on-line:  2006- Update of our Main Study
comparing Effectiveness of European Social Models
The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans
 
Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public-Sector lacks productivity and undoes the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe can improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops alternative and workable supply-side strategies as well as effective cures for humane growth and a financially sustainable social security.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about Big Government,  poor public sector productivity  and for parents worrying about  their declining standard of living and their children's future.

.
news

library
video
data portal
Don't forget to