Vermogensbelasting


Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty


Library    Video Library    Audio Library    Links
 

the webthis site


 

More Government
means more Rules;

more Rules mean
less Freedom;

less Freedom means
less prosperity and
poor
quality of life
news media
news home contact
Don't  forget to

.
Vermogensbelasting duikt weer op

willy
Een vermogensbelasting, zoals de sp.a voorstelt, is contraproductief, vernietigt welvaart, creëert werkloosheid en is bovendien onrechtvaardig.  De belasting op arbeid aanzienlijk verminderen is dringend en dwingend, maar een vermogensbelasting is daarvoor niet het aangewezen middel.
 

De sp.a doet nieuwe voorstellen voor het invoeren vaneen vermogensbelasting. Voorzitster Caroline Gennez bepleit een heffing op vermogenswinsten (De Tijd, 6 maart).  Door een vermogensheffing zou de belasting op arbeid kunnen verminderen en zouden zelfs sommige andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Dit voorstel is zonder twijfelgoed bedoeld maar het verrast als men weet dat heel wat landen meteen vermogensbelasting ze weer hebben afgeschaft, omdat de kosten hoger lagen dan de opbrengsten. Zie Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden.

De Franse denktank ‘Institut Montaigne' schrijft in een studie van november 2007, (Pour faire du social, abolissons l'ISF) dat de vermogensbelasting in Frankrijk (Impôt de Solidarité sur la Fortune) twee maal meer kost dan ze opbrengt en bovendien de economische groei negatief beïnvloed. Hoe zou een belasting waarvan blijkt dat ze niets opbrengt, toelaten de belasting op arbeid te verminderen?

Wie een of andere vorm van een meerwaardebelasting in ons land voorstelt, vergeet wellicht ook dat België met de onroerende voorheffing, de registratierechten en de successierechten al drie vermogensbelastingen telt.

NADELIGERE en bijkomende vermogensbelasting vernietigt ook welvaart en creëert werkloosheid. De spaargelden van de vermogenden zijn immers massaal geïnvesteerd in de bedrijven en vormen op die manier de kapitaalstructuur van onze economie, zonder de welke geen werkgelegenheid en welvaart kan worden voortgebracht.

Zonder vermogens geen ondernemingen. Als politici boven op de al zware belastingen op onroerend goed nog een bijkomende belasting gaan heffen op het totale vermogen, of op het fictief inkomen ervan (zoals in het socialistische voorstel), tast dat de investeringen en de kapitaalstructuur van onze economie aan. Dat is wellicht nog nadeliger dan de belasting op arbeid.

Een van de grote verdiensten van Nobelprijswinnaar Friedrich von Hayek is geweest er de nadruk op te leggen dat spaargeld de onmisbare bron is van onze welvaart. Hij beklemtoonde ook de gelijkheid tussen sparen en investeren. Een meerwaardebelasting straft degene die via zijn opgebouwde vermogen zorgt voor de groei van de economie. Ze zal het meest dynamische deel van onze bevolking treffen en een rem zetten op zijn bereidheid tot investeren, wat welvaart en werkgelegenheid afremt. Het is nu zeker niet het moment om investeerders en bedrijfsleiders te ontmoedigenen te straffen voor hun succes. Dat zou het beste middel zijn om hen naar het buitenland te jagen. We moeten er nu alles aan doen om ze hier te houden.

Vergeet ook niet dat spaargeld afkomstig is uit inkomen verworven door arbeid, en daar reeds is belast als inkomstenbelasting. Besef tevens dat investeringen in bedrijven nu al twee keer worden belast: een keer door een belasting op de winst van het bedrijf en een tweede keer op het deel van de winst dat uitgekeerd wordt als dividend (25%).

Ten slotte is er nog het aspect rechtvaardigheid. Wil een zelfstandige op pensioenleeftijd een vergelijkbaar inkomen bekomen als een staatsambtenaar met pensioen, dan moet hij een vermogen opbouwen van circa 750.000 euro, bij een gangbaar nettorendement op spaargeld va n3 procent. Aangezien de rente op spaargeld nu lager ligt, zal de vermogensopbouw zelfs eerder in de buurt moeten liggen van 1miljoen euro.Zelfstandigen die dat willen verwezenlijken, zullen daarvoor ongetwijfeld enorm moeten presteren, met een werkweek van 60 uur eerder regel dan uitzondering. Zulke harde werkers voor die prestatie nog eens extra bestraffen is onrechtvaardig en discriminerend.

UITGAVENZIJDE

De belasting op arbeid verminderen is natuurlijk dringend en dwingend. De bedoeling van de socialistische politici is dan ook prima, alleen de manier waarop klopt niet. De oplossing voor het vraagstuk moet niet aan de inkomstenzijde, maar aan de uitgavenzijde van de overheidsfinanciën gezocht worden. Volgens een studie van de Europese Centrale Bank (2003) wordt circa de helft van het belastinggeld door onze overheid verspild, door een inefficiënte werking.

Daarom zijn dringend structurele maatregelen nodig, zoals de afslanking van ons overheidsapparaat, het op punt zetten van een efficiëntere werking en fiscale autonomie voor de deelgebieden. Aanzienlijke besparingen zijn alleen mogelijk, als wie het geld uitgeeft, daarvoor ook verantwoording verschuldigd is bij zijn kiezers. Laat ons van deze punten eens ernstig werk maken, inplaats van populistische en wereldvreemde voorstellen als een vermogensbelasting te lanceren.

Willy De Wit
Verschenen in De Tijd van 12 maart 2010

.
Meest gelezen essays
Media


In dit exclusief vimeo-interview
van Luc Van Braekel

zoekt Martin De Vliegere naar fundamentele
oorzaken en remedies voor de crisis.
Hij doorbreekt de Keynesiaanse consensus en verdedigt enkele non-conformistisiche stellingen:

Don't  forget  to

news media
news home contact

Overname is toegestaan.  Dank U voor de verwijzing naar de bron: http://workforall.net