Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
Relatieve Budgetstop: de haalbare Slankheidskuur
voor onze overheid via de gematigde weg van geleidelijkheid.
 .....       
Most popular Essays
English
5% growth is no Utopia
The Future of the EMU
Al Gore-ists advocate green Bureaucracy
Causes of European Growth Differentials
European Social Model:Facts & FairyTales
Europe needs Saving
Statistics: guide to global data sources
Great Myths of the Great Depression
Europe on the road to Serfdom?
Is the European Social Model doomed?
Can we still avoid Inflation (Hayek)
The Path to Sustainable Growth
Will pension time bomb sink the Euro?
Inflation & effective Monetary Policy
Fiscal Policy Lessons from Europe 
Entrepreneurship is lucrative... and just.
The optimal size of public Spending
A Danish Model for all? IMF says No
More Europe will not solve our problems
Flexicurity:a Danish fairy tale come true?
Shifting Tax on pollutors helps Economy.
Nederlands
Vlaktaks: Mythe en de Feiten
Budgetstop: noodzakelijk & haalbaar
5% Welgaartsgroei is géén Utopie.
"Wij verkiezen een Führer."  M.DeVlieghere
De Mythe van het Scandinavisch Model
Oorzaken van Europese groeiverschillen
Europa's Sociaal Model: sprookje & feiten
Ronald Reagan was een knap Econoom  
De ziekte van de Waalse herstelplannen
Inflationair lage rente baat alleen Bankiers
Analyse van Europese Stagnatie.
Het  mirakel  Ierland. (The Celtic Tiger)
Machtige ambtenaren en onvrije burgers 
Aanbodeconomie,
Het Iers Model: De Perfecte Synthese.
De fiscale Blunder van Paars
Belastingverlagingen vergen deregulering
Generatiepact bestendigt Roofbouw
Politiek - door Toon Hermans
Staat ons Welvaartsmodel op instorten?
Kennismaatschappij en Welvaartsstaat. 
Een Argentijnse crisis in Europa
Paars wanbeleid: Apres nous le deluge
België: De fiscale politiek van Paars,
Een beter Marshallplan voor Wallonië.
De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
Hoe Ierland de Fiscale Fraude oploste
Repartitiestelsel oorzaak van pensioencrisis
De filosofie van de Vrijheid in Beeld
Columns R.Aernoudt, DJ Eppink, G.Noels
Articoli Populare 
france
Il Declino Europeo
Perché il modello irlandese funziona,
La Curva pericolosa:
             
Spesa pubblica e crescita

Français
france
5% de Croissance 'est pas une Utopie.
Mythe Scandinave: La Vérité des Chiffres
Causes de Croissance differentielle Europ.
Modèle social europ. Conte de fées et faits
Envers un modèle Social durable
L'optimum fiscal est de 35% du PIB
Belgique: 5% de croissance est possible
Polique fiscale pour la Croissance
Le Modèle Irlandais
USA: des performances indéniables
Leçons de 20 ans de Croissance
Richesse des nations
Wallonie: Le plan Marshall amélioré
La philosophie de la Liberté en Images
FRANCE : Statistiques, économie,
Other languages
finland

spain

portugalinflation-public-spending
 
New in our library  !
 
The Road to Serfdom

road-to-serfdom
This masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek is an eye-opener, strongly advocating the free market principles.

In this all-time classic Hayek persuasively warns against the authoritarian utopias of central planning and the welfare state. Fascism, communism and socialism share these utopias. For the implementation of their plans
these authoritarian ideologies require government power over the individual, inevitably leading to a totalitarian state. Every step away from the free market toward planning reduces people's freedom and is a step toward tyranny.

Planning is also inefficient as it cannot
accurately assess consumer preferences to efficiently co-ordinate production. In a free market "Price" is the all-inclusive source of information, guiding entrepreneurs to produce whatever is wanted and directing workers wherever they are most needed. Free markets also provide the entrepreneurial climate for a thriving economy and for releasing the creative energy of its citizens. Free individuals in their native strive to develop their talents and to improve their fate produce spontaneous progress.

All public interference in the economic process disturbs the market equilibrium, distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. Where planning replaces free markets people do not only loose their freedom and individuality. Resulting slow growth also increases welfare demands causing dependence similar to slavery. In the end people's self-reliance and self-respect is ruined, and citizens are degraded to a means to serve the ends of the collective mass.Onze corpulente overheid moet afslanken. Het zijn al lang niet meer alleen liberale denkers zoals Nobelprijswinnaars Friedrich Hayek of Milton Friedman die vragen stellen bij een overheid die de helft van de vrucht van onze arbeid opeist. Ook anders geïnspireerde filosofen stellen vast dat de uitbuiting en verdrukking al lang niet meer komen van de kant van hardvochtige werkgevers, maar van parasitaire overheidsinstellingen die méér aan de gemeenschap onttrekken dan ze ertoe bijdragen.

Zelfs de pauselijke encycliek Centesimus Annus formuleert bedenkingen bij de betuttelingdrang en de uitkeringsverslaving waartoe overheden ons verleiden. Het document wijst op de groeiende immateriële nood aan zelfbeschikking en waarschuwt voor overexpansieve sociale structuren en voor overmatige betutteling als zijnde onverenigbaar met de menselijke natuur als vrij en verantwoordelijk wezen. Ook dit is een pleidooi voor een maatschappij waarin meer plaats is voor vrijwillige solidariteit en vrije keuze voor het individu.

Willen we onze productieve krachten hermotiveren en onze economie vitaliseren dan moet de belastingdruk omlaag. Een verlaging van de belastingdruk kan evenwel maar structureel zijn én financieel duurzaam als ook de uitgaven worden gesaneerd. Elke belastingverlaging zonder die sanering betekent een nieuwe afwenteling op de volgende generaties. Gezien omvang van onze reeds bestaande schuldenlast zou zo’n afwenteling niet alleen catastrofale economische gevolgen hebben maar ook immoreel zijn tegenover zij die na ons komen.
  
Relatieve Budgetstop: de gematigde weg van geleidelijkheid.

Er bestaat geen enkele reden waarom overheidsuitgaven met de welvaartgroei moeten meegroeien. Integendeel. Met de toename van de materiele welvaart neemt ook de zelfredzaamheid en de immateriële behoefte aan zelfbeschikking toe. Op basis van dit beginsel heeft Denemarken een budgetstop ingevoerd en heeft ons voorgedaan hoe het overheidsbeslag pijnloos en toch snel terug te dringen.  In 1995 kampte Denemarken nog met een overheidsbeslag van bijna 60%, en een uitermate zwakke groei. Sinds deze budgetstop kruipt Denemarken geleidelijk uit zijn diep economisch dal. Niet als gevolg van de hardvochtige flexicurity regels die uitgebuite en uitgebluste burgers met harde hand verplicht langer aan de slag te blijven en laagproductieve pestkarwijen aan te nemen zoals wordt beweerd, maar omdat de budgetbeheersing het overheidsbeslag stilaan terugdringt en ondernemers, arbeiders en bedienden stilaan de moed herwinnen om uit vrije wil weer aan de slag te gaan.

Stimulerende effecten.
Er bestaat quasi unanieme wetenschappelijke consensus dat het gunstige effect van een lager overheidsbeslag ligt tussen 0,3% en 0,7% extra groei bij elke procentuele daling van de belastingdruk.  Recent onderzoek specifiek voor Europa gewaagt zelfs van méér ( ). In zwaar belaste landen ligt de groei-effecten immers boven het gemiddelde. Alleen al het Laffer effect mag in België geraamd worden op 0,4%. Men mag immers redelijkerwijze aannemen dat het zwart circuit, dat economen bij de huidige belastingdruk van ca. 50% rond 20% van het BBP ramen, naar nul zou evolueren als de belastingdruk naar nul daalt.

Dat is zonder te rekenen met het stimulerend Armey-effect als gevolg van het herstel van de arbeidsmotivatie en het gunstig investeringseffect door toename van beschikbare fondsen in de private sector. Zulke groei-effecten werden vastgesteld overal waar het overheidsbeslag werd teruggedrongen. Denken we maar aan snelle groeiers zoals Portugal en vooral Ierland.

Evolutie overheidsbeslag en welvaartsgroei onder een relatieve budgetstop

Pessimistisch scenario:

Budgetstop met Groei-effect 0,3

Realistisch Scenario:

Budgetstop met Groei-effect 0,5

Optimistisch Scenario:

Budgetstop met Groei-effect 0,7

Jaar 

BNP

Publiek

Overheid

Groei

Jaar 

BNP

Publiek

Overheid

Groei

 Jaar

BNP

Publiek

Overheid

Groei

 

 

budget

/BBP

 

 

 

budget

/BBP

 

 

 

budget

/BBP

 

2007

100,0

49

49,00

1,70

2007

100,0

49

49,00

1,70

2007

100,0

49

49,00

1,70

2008

101,7

49

48,18

1,95

2008

101,7

49

48,18

2,11

2008

101,7

49

48,18

2,27

2009

103,6

49

47,28

2,22

2009

103,8

49

47,20

2,60

2009

104,0

49

47,13

3,01

2010

105,9

49

46,29

2,51

2010

106,4

49

46,05

3,18

2010

107,0

49

45,80

3,94

2011

108,4

49

45,21

2,84

2011

109,6

49

44,71

3,84

2011

110,9

49

44,17

5,08

2012

111,2

49

44,06

3,18

2012

113,4

49

43,20

4,60

2012

116,0

49

42,24

6,43

2013

114,4

49

42,83

3,55

2013

118,0

49

41,52

5,44

2013

122,4

49

40,02

7,98

2014

118,0

49

41,54

3,94

2014

123,5

49

39,69

6,36

2014

130,4

49

37,57

9,70

2015

121,9

49

40,20

4,34

2015

129,8

49

37,74

7,33

2015

140,1

49

34,97

11,52

2016

126,2

49

38,82

4,75

2016

137,2

49

35,73

8,34

2016

151,6

49

32,31

13,38

Tabel 1 : Evolutie overheidsbeslag en groei onder een relatieve budgetstop.  Daarbij blijven  de overheidsuitgaven  wél nog de index volgen, maart niet meer de  economische groei.

Zelfs onder een “relatieve” budgetstop waarbij de nominale overheidsuitgaven wél nog de stijging van de index volgen, is de dynamiek van de groei ingezet door het herstel van de stimulansen spectaculair. Vertrekkend van de huidige zwakke groei van 1,7%, leiden de Armey-Laffer effecten zeer snel tot de relatieve verlaging van de belastingdruk, welke op zijn beurt groei-effecten genereert gelijkaardig aan het succes dat Ierland ons heeft voorgedaan. Onder de gematigde veronderstelling van een groei-effect van 0,5 zal een relatieve bevriezing van de overheidsuitgaven al na 5 jaar een economische groei opleveren van 4.6% bij een overheidsbeslag van 43.2%, en na 10 jaar een groei van 8,3% bij een overheidsbeslag van 35,7% (zie tabel 1)

Deugdelijk bestuur:
Bureaucratie en Parasitaire structuren ontmantelen

Een budgetstop blijkt dus uitermate heilzaam voor onze welvaart. Ons economische succes kan trouwens niet langer berusten op de uitzonderlijke dynamiek van onze private sector alléén. In de productieve sector zijn de nog haalbare marginale productiviteitswinsten gering of vergen mega inspanningen en mega investeringen. Bij de overheid liggen de inefficiënties nog zó voor de hand. Volgens de OESO en de ECB  bengelt de efficiëntie van de Belgische overheid ver achter op het OESO peleton. De potentiële productiviteitswinst die dààr nog kan gerealiseerd worden kan wegens het zware overheidsbelang van 49% in onze economie onze globale productiviteit met een reuzesprong vooruit helpen en onze competitiviteit in de wereldwijde concurrentiestrijd nog wezenlijk aanzwengelen.
  
Met de vergrijzing voor de deur rest geen tijd voor getreuzel en voor de conservatieve reflexen van het bureaucratisch establishment, veelal uit mis begrepen eigenbelang. Deugdelijk bestuur beoogt immers allerminst gedemotiveerde ambtenaren op straat te zetten, of hen een onmenselijk werkritme op te leggen. Deugdelijk bestuur beoogt integendeel de oorzaak van hun frustraties weg te nemen en hun onmiskenbare inzet en de publieke fondsen voor zinvolle productieve taken in te schakelen die zowel méér tot ons aller welzijn bijdragen als de arbeidsvreugde in het openbaar ambt verbeteren. Nederland heeft ons voorgedaan hoezeer een systematische doelmatigheidsanalyse en managementtechnieken als outsourcing en decentralisatie daartoe kunnen bijdragen. 
 


Net zoals ondernemers kritisch elke productiestap analyseren moeten we de efficiëntie en het bestaansrecht van elke instelling fundamenteel in vraag durven stellen. Manifest parasitaire en contraproductieve structuren moeten worden weggesnoeid: marktverstorende subsidies, kabinetten en politieke benoemingen die parasiteren op de rug van de productieve krachten. Saneren ook in dubbelwerk en in overbodige instellingen, beleidsniveaus en hiërarchische structuren die door nieuwe communicatietechnieken en technologische vooruitgang zijn voorbijgestreefd.
 
Snoeien in veel te dure doorgeefluiken voor werkeloosheids- en ziekte-uitkeringen die door de nieuwe betalingstechnieken zijn achterhaald. Vakbonden en ziekenfondsen kunnen hun ruime commissies voor zinvollere taken gebruiken. Maar vooral ook moeten de parasitaire misbruiken in de niet verkozen en aan elke democratische controle ontsnappende intercommunales prioritair worden aangepakt. De systematische fraude en zelfbediening in Waalse huisvestingsmaatschappijen heeft de noodzaak aangetoond van een beteugeling van de institutionele permissiviteit en bijna clandestiene intransparantie in deze instellingen. Actualisering van wetgeving op de intercommunales in die zin is prioritair.
Overbodige Betutteling terugdringen

De staat is een noodzakelijk kwaad voor de handhaving van de interne en de nationale veiligheid. Voor al het overige is de staat een overbodig kwaad voor de ontplooiing van het zelf en voor de creativiteit van het individu. Daarom moet de politiek de kunst van het ‘negatieve handelen’ zijn: telkens op een pragmatische manier inspelen op de mogelijkheden van het ogenblik om zichzelf progressief overbodig te maken. Omdat politici veelal gedreven zijn door machtswellust, maar vooral omdat de bevolking de staat overbevraagt, is de politiek helaas het omgekeerde: over zoveel mogelijk zaken regeren en alles en iedereen controleren vanuit een politiek ‘correcte’ en ‘deskundige’ visie die de levensnoodzakelijke creativiteit en zelfredzaamheid van het individu wurgt.
 
De resulterende herverdelende en sturende staat vergt dagelijks crisisbeheer van talloze technische details en immense budgetten. Een tegensprekelijk debat van de volksvertegenwoordigers mag niet meer beslissend zijn omdat het crisisbeheer geen oponthoud verdraagt. Daarom is de particratie een noodzakelijk kwaad geworden voor stabiele regeringen binnen de betuttelende staat. Reeds in het begin van de 19de eeuw waarschuwden Wilhelm von Humboldt en Alexis de Tocqueville ervoor dat democratieën weer despotisch kunnen worden. Ondanks algemeen stemrecht en oprechte inspanningen om de vrijheid van mening te beschermen, ontstaat toch weer een despotische elite die zelfs meer dan ooit in het leven van anderen ingrijpt.
 
Zulk sluipend ‘verlicht’ despotisme heeft ons opgezadeld met totaal overbodige en contraproductieve regels. Dit gaat van het ridicuul het verbod op flippo’s en chocoladesigaretten en kwaliteitsvoorschriften voor chateaubriand over de contradictorische bijzondere verkeerstaks op LPG voertuigen en premies voor LPG installaties tot de totaal tegenstrijdige combinatie van verwarmingspremies en belastingen op brandstoffen. Ook het overmatig voedselagentschap is met zijn disproportionele eisen is contraproductief bezig zelfstandige slagers en warme bakkers uit onze dorpen te verdrijven.
 
Maar vooral de talloze interventionistische relieken uit planeconomisch tijdvak zijn destructief voor de vooruitgang zoals daar zijn: prijsreglementeringen, vestigingsvergunningen, sperperiodes voor solden en tergend detaillistische pesterijen van Ruimtelijke Ordening. Zulke totaal overbodige regels remmen de ontwikkeling terwijl de overheid ter implementatie ervan dure controleorganen moet handhaven. En dat terwijl ze zelfs voor haar kerntaken in gebreke blijft, en de files en de wachtlijsten bij justitie en gehandicaptenzorg alsmaar langer worden. Bijzonder teisterend voor onze competitiviteit en onze welvaart ook is het ecologisch fanatisme dat ons verplicht tot dure recyclageprocessen van inert afbraakpuin en tot grondsaneringen waar elke verhouding tussen kost, fout en ecologisch nut ontbreekt. Binnenkort wacht ons wellicht ook het Superministerie voor de Globale Opwarming dat op basis van de ‘consensus’ binnen de ‘exacte’ en ‘totaalwetenschappelijke’ klimatologie, ons in detail en seizoensgebonden oplegt hoe wij moeten eten, rijden, verwarmen en isoleren. 
Maar ook de predictatoriale witwaswetgeving met multi-interpreteerbare definities en buitensporige strafmaat hangt als een permanent zwaard van Damocles boven de hoofden van bona fide ondernemers terwijl de geviseerde (ongrijpbare internationale ) criminelen straffeloos de dans blijven ontspringen. Dergelijke rechtsonzekerheid ondermijnt het ondernemingsklimaat. Een herstel van de rechtszekerheid van het Brepols Arrest en terugkeer naar fiscale redelijkheid is dan ook dringend
 
printervriendelijke versie hier


The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public Sector lacks productivity and is undoing the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops an alternative and workable supply-side strategy as well as effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about Big Government,  poor public sector productivity  and for parents worrying about  their declining standard of living and their children's future.
big government
 
Big Public Spending
means poor Growth.

Slow Growth
results in Poverty.


These
are the key findings from our research
confirming the results of earlier studies such as this
which compared the growth differentials of 30 OECD countries
over 45 years  
( over 1000 data-pairs !!! )           

Do You feel more people should know this?    Please link this page or mail it to a friend
             
 .