Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-01-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
Homo oeconomicus
De groenen zijn tegen ecotaksen

De meest voor de hand liggende en administratief  eenvoudigste ecotaksen zijn de accijnzen op fossiele brandstoffen. Zo kan de kostprijs van stookolie gemakkelijk verdubbeld worden. Dit betekent zelfs een besparing op bureaucratie, aangezien er dan geen fiscale discriminatie meer bestaat tussen rode ‘stookolie' en witte ‘dieselolie' (het verschil is uitsluitend te wijten aan een fiscale kleurstof). We moeten dan ook geen inspecteurs meer op pad sturen om de politiek correcte kleur van de brandstof in wagens te controleren. Deze inspecteurs kunnen dan dringender overheidstaken uitvoeren.

Hoewel hun voorgangers bij Agalev ooit de eerste politieke pleitbezorgers waren van ecotaksen, zijn de ‘Groen!'-mandatarissen daar nu de meest fanatieke tegenstanders van. Bij monde van een jonge, op kosten van de gemeenschap hooggeschoolde, Groen!-mandataris, Els Keytsman, verschenen in Knack (10-01- 07) hun nieuwste, maar oubollige dooddoeners tegen de marktwerking. Ecotaksen zijn slecht omdat ze ‘asociaal' zijn. (Letterlijk: "De klassieke recepten deugen niet meer. Ook niet die van de klassieke milieueconomen. Omdat het ook liberale recepten zijn... Een ander probleem is dat milieubelastingen bijzonder asociaal kunnen zijn. Sommige mensen zullen al die duurdere producten eenvoudigweg niet meer kunnen kopen...").

Dit argument komt er op neer dat wie arm is, vooral niet moet besparen op energieverbruik. Gepensioneerden kunnen hun stookoliefactuur niet betalen? Oké, geef hen dan maar een subsidie om vooral meer van hun uitkering op te stoken. De zelfverklaarde ecologisten van Groen! houden liever energieverspilling in stand dan de reële oorzaken te moeten aankaarten van de armoede. En die armoede zal nog sterk toenemen zolang de wettelijke pensioenen niet worden aangepast aan de reële inflatie en diezelfde inflatie de potverterende overheid moet rechthouden op kosten van wie zijn karig pensioentje zelf heeft proberen te versterken met een particulier lange-termijnspaarplan.

Als arme gepensioneerden hun energiefactuur niet meer kunnen betalen is dat 1° omdat hun wettelijk pensioen en hun privé-pensioenspaarplan geplunderd zijn voor de financiering van de ‘milieu- en sociaal bewuste' betweterige bureaucraten en 2° omdat ze in een energieverslindende woning leven. Overigens zijn de ‘groenen' voorstander van nog hogere belastingen op sparen, bovenop de inflatie. Tegen het huidige inflatieritme en onder het belastingregime van de Europese spaarrichtlijn wordt de reële nettorente 2% negatief. Voor de huidige dertiger betekent het dat de reële waarde van elke euro die hij vandaag op zij zet, zal zijn herleid tot een koopkracht van 54 cent wanneer hij 60 wordt. Een duidelijk signaal aan de burger: hou op met sparen, spendeer alles onmiddellijk en klop aan bij de overheid wanneer je de verwarming niet meer kunt betalen. Keytsman: "De vrije markt is slecht omdat de consument een ongeïnformeerde, irrationele actor is." Daarom moet de vrije markt vervangen worden door de perfect geïnformeerde, superrationele ambtenaar. De perfect gebouwde, goed gevoede jonge intellectuelen van Groen! zullen de kromgewerkte belastingbetaler op zijn kosten nog meer betuttelen.

De homo oeconomicus is geen karikatuur door economen uitgevonden, zoals Keytsman zegt, maar een existentialistische beschrijving van de menselijke conditie. De mens is het ongelukkige dier dat zich altijd zorgen maakt en daarom bewust zijn lot probeert te verbeteren en zijn kinderen probeert te doen overleven. Alleen een groei-economie – een horreur voor Keytsman – is in staat om de middelen vrij te maken wanneer nieuwsoortige problemen – zoals sommige milieuproblemen – zich voordoen.

Er zijn ecologische grenzen aan de stagnatie. Natuurlijk willen wij af en toe de dierlijke staat van zorgeloosheid herwinnen, vandaar het succes van verdovende middelen en hersenloos amusement, maar de vrije markt is het systeem dat ons uit de roes wakker schudt en economisch rationele handelingen beloont. De vrije markt wil de homo oeconomicus in elk van ons aanwakkeren; de ‘groenen' veronderstellen dat de ambtenaar een perfecte homo oeconomicus is. Er is nog hoop. Als het gaat over lokale en particuliere energiecentrales op hernieuwbare energie, dan snapt zelfs Keytsman dat de Vlaamse ruimtelijke ordening het privéinitiatief doodt. Ze is nog jong. Misschien zal ook zij ooit snappen dat duurzaam wonen niet geholpen wordt door dubieuze en dure overheidscontrole en andere EPB-metingen, maar door de eenvoudig leesbare en onvermijdelijke energiefactuur.

Dr. Martin De Vlieghere
  
             Free Market Institutes worldwide

igital Freedom network

Tech central Station

Albania

Albanian Liberal Institute

Austria

Friedrich Hayek Institut

Belgium /  Brussels
Benelux Ludwig von Mises Institute

Center for the New Europe

Institut Molinari

Nova Civitas
Free Europe
Civil Rights in Europe
Free Institute for Economic Research


Bulgaria

Institute for Market Economics


Canada

L'Institut économique de Montréal


Czech Republic

Liberalni Institut


France

Bastiat.org

Centre de Recherche Jean Baptiste Say

Contribuables Associés

Institut Français pour la Recherche sur l’Administration Publique

Institut Turgot

Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (IREF)

Journal des Economistes et des Etudes Humaines (JEEH)

Liberté Chérie

Libres.org


Germany

Friedrich Naumann Stiftung

Institut für Unternehmerische Freiheit


Italy

Centro Einaudi

International Center for Economic Reasearch (ICER)

Istituto Bruno Leoni
Epistemes

Lithuania

Lithuanian Freemarket Institute


Montenegro

Centre for Entrepreneurship and Economic Development

Netherlands

Frédéric Bastiat Stichting
Libertarian.nl

Vrijspreker.nl

Stichting meervrijheid
Natuurrecht.nl


Poland

The F.A. Hayek Foundation


Sweden
Timbro


Switzerland

Liberales Institut

Swiss Confederation Institute


Turkey

Association for Liberal ThinkingU.K.

Adam Smith Institute

Institute for Economic Affairs

Oxford Hayek Society

Stockholm Network
The Bruges Group


In North America:

Acton Institute

American Enterprise Institute

Atlas Foundation

Cato Institute

Econlib

Economic thinking

Foundation for Economic Education

Fraser Institute

Free Market Network

Fund for American Studies

Hayek Center

Heritage Foundation

Independent Institute

Institut Economique de Montréal

Institute for Humane Studies

Laissez-Faire Books

Liberty Fund

Ludwig von Mises Institute

Political Economy Research Center
Portal voor Market Anarchism

In South America:

Centro Interdisciplinar de Etica e Economia Personalista
News Sources


Big Government equals Bad Governance:
Big Public Spending means high Taxes and poor Growth.

Big-governmentNEW ! ! !
The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

 
Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public Sector lacks productivity and is undoing the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops an alternative and workable supply-side strategy as well as effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about Big Government,  poor public sector productivity  and for parents worrying about  their declining standard of living and their children's future. 
martin_de_vlieghere

Dr. Martin De Vlieghere is economist and doctor of philosophy since 1993.  His PhD was written on the conditions of modernity in the works of Habermas and Hayek. He has been assistant professor at the Department of Philosophy of the University of Ghent. He is president of the "Free Association for Civilization Studies" and member of the board of directors of Nova Civitas. 
Paul Vreymans
is econometrist and advisor at the Free Institute for Economic Research. As an international businessman he is a close witness of Europe's industrial collapse and the rise of the parasitical bureaucratic complex. He is a founding member of the Brussels' think tank WorkForAll.


Do You feel more people should read this?          Please link this page or mail it to a friend

premiertobback