Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

Update 24-12-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news news contact
francais English
           klik hier voor volgende nieuwspagina                                    Economische nieuwtjes : 16.09.05  

Het Duitse  drama
Op dit ogenblik speelt zich in Duitsland een economisch drama af waarvan de gevolgen zo verstrekkend zullen zijn, dat zij gewoon  niet te overzien zijn.

Wat is er aan de hand?
Duitsland zit zo diep in de put (6 miljoen werklozen en stijgend), dat velen denken aan een ware ineenstorting. Duitsland wordt het Ierland van 30 jaar geleden indien niet snel totaal nieuwe maatregelen worden genomen.

In de aanloop naar de verkiezingen, heeft de partij van Angela Merkel een  prachtig voorstel gelanceerd als programmapunt, nl. de invoering van een vlaktaks van 25 % op alle inkomsten boven € 20.000 . Dit voorstel werd uitgewerkt door Professor Kirchhof, een fiskaal deskundige, die blijkbaar het Ierse succesverhaal bijzonder goed kende. (Kirchhof was door Angela Merkel voorbestemd om minister van Financiën te worden, als zij de verkiezingen zou winnen.) Die maatregel zou  een aanzienlijke lastenverlaging betekenen, vooral voor de hoge inkomens, die nu door de progressie van de belastingsschalen zwaar worden afgestraft. Bij een vlaktaks valt die onrechtvaardigheid weg, omdat iemand die bv. het dubbele verdient ook het dubbele aan belasting betaalt, maar niet het drie of vierdubbele, zoals dat  met een progressieve schaal het geval is.

Kirchhof en Merkel
Kirchhof en Merkel zijn blijkbaar witte raven, die begrepen hebben, dat deze maatregel een gelijkaardig effect zou hebben als in Ierland. Het is zeker geen "cadeau" aan de "rijken", want deze zullen met kwasi zekerheid na de verlaging een hoger bedrag aan belasting betalen, wegens de verbreding van hun belastingsbasis.
Het voorstel Kirchhof was de reddende hand die gereikt werd aan de Duitse drenkeling. Helaas, het heeft niet mogen zijn.

Leugens
Een storm van protest barstte los bij de SPD (De Socialistische Partij) . Zij kwamen met de eeuwige (leugenachtige) slogan, dat het voorstel van de vlaktaks een cadeau was voor de rijken en dat zulks onaanvaardbaar was. Integendeel men moest de "rijken" bestraffen met een vermogensbelasting in te voeren.

Merkwaardig was dat het brede publiek het ook zo zag en Merkel moest het voorstel intrekken en verloor plots in de verkiezingspolls een groot deel van haar voorsprong ten opzichte van Schröder. Ook zal zij wellicht verplicht worden Kirchhof als kandidaat-minister van Financiën te laten vallen. De gevolgen van de houding van de Socialisten, zouden wel eens dramatisch kunnen zijn voor Duitsland.

Dwazen
Zo is nog eens bewezen, dat  het overgrote deel van de politici en van het publiek geen jota begrijpt hoe de economie echt werkt. Moge dit voor u en voor mij een aansporing zijn, om met het initiatief van Workforall verder te gaan en te proberen zoveel mogelijk mensen op een zeer eenvoudige manier uit te leggen hoe de vork precies aan de steel zit. Indien  u  met onze standpunten kan akkoord gaan, dan hoop ik, dat u deze teksten dan ook aan zoveel mogelijk van uw relaties en kennissen zal willen doorzenden. Tot volgende keer.

Willy De Wit,
 

 
willy.de.wit@pandora.be


WFA PUBLICATIONS

WFA PUBLICATIONS
MP3 : 45 min
debat
Link: LVB NET

Hebt u opmerkingen of suggesties ?

mail ons op:

paul.vreymans@workforall.net
Martin.De.Vlieghere@pandora.be

Overname van onze teksten en illustraties is gaarne toegestaan. Wil de bron vermelden aub.